Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Historii

 

 

 

 

JOLANTA KAMIŃSKA-KWAK  

 

 

      

                                                                                                            

- Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, zatrudniona w Instytucie Historii.

- Studia rozpoczęła na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, a ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kontynuowała je na seminarium doktoranckim prowadzonym przez prof. dr hab. Marię Wanatowicz. Pod jej kierunkiem napisała rozprawę doktorską pt. Polski ruch kobiecy w województwie śląskim w latach 1922-1939 (1997; druk 1998).

-Kolejnym etapem na drodze jej migracji naukowych okazał się Rzeszów, gdzie przybyła w 1997 r. i podjęła pracę w Instytucie Historii WSP, przekształconej w 2001 r. w Uniwersytet Rzeszowski. 

Początkowo została adiunktem w Zakładzie Historii Najnowszej, a następnie w Zakładzie Historii Ustroju Polski. Wraz ze zmianą miejsca zamieszkania zainteresowała się kresową inteligencją jako warstwą społeczno-zawodowa, która w największym stopniu wpływała na życie umysłowe i kulturalne polskiego społeczeństwa w okresie międzywojennym.

Podjęła, korzystając ze wsparcia KBN, rozległą kwerendę zasobów bibliotek i archiwów, krajowych i zagranicznych, w których znajdowały zbiory dotyczące tej warstwy społeczno-zawodowej. Stały się one podstawą źródłową monografii naukowej pt. Inteligencja województwa lwowskiego w okresie międzywojennym (Rzeszów 2005),  przyjętej w styczniu 2007 r. jako dysertacja habilitacyjna. Tym samym w styczniu 2007 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a 1 października tego samego roku otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego.

- W 2007 r.  roku objęła stanowisko kierownika Zakładu Historii Ustroju Polski w macierzystym instytucie. Obecnie kieruje Zakładem Socjografii i Form Ustrojowych.

-Jest autorem 4 prac zwartych, ok. 100 rozpraw, artykułów naukowych, komunikatów, recenzji, biogramów, a także  redaktorem wydawnictw, w tym od kilku lat periodyku pt. „Rocznik Przemyski” (zeszyt historyczny). Poza problematyką elit umysłowych zajmowała się dziejami społecznymi i kultury materialnej Górnego Śląska i Kresów południowo-wschodnich, wracała też parokrotnie do zagadnień związanych z działalnością  ruchu kobiecego na Śląsku, krystalizowania się świadomości narodowej, działalności towarzystw. Nie unikała  również popularyzacji historii, czego dowodem jest liczący się udział w zespole autorskim i redakcyjnym „Encyklopedii Rzeszowa” (2004).

-Aktywnie działa w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz uczestniczy w pracach Olimpiady Historycznej.

-Prowadzi seminaria magisterskie i doktorskie w zakresie historii najnowszej.

-Lubi koty i dobrą książkę, dyskusje z ciekawych ludźmi oraz włóczęgi po świecie.

 

 

            .

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow