Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Historii

Maternicki Jerzy WIKTOR

Nauki historyczne (historia historiografii, metodologia historii, teoria kultury historycznej, dydaktyka historii). Urodził się 28 grudnia 1935 r. w Warszawie; żonaty (Elżbieta), 2 dzieci (Katarzyna i Marcin); absolwent Wydziału Historycznego UW (1958); doktorat (1966); habilitacja (1971), tytuł profesora nadzwyczajnego (1978) i zwyczajnego (1988).

Praca zawodowa: Instytut Historii UW: asystent i st. asystent (1959-1966); adiunkt (1967-1971); docent (1971-1978); profesor nadzwyczajny (1978-1988) i profesor zwyczajny (1988-1997), w latach 1994-1997 na 1/2 etatu; WSP w Rzeszowie: profesor zwyczajny (1993-2001); UR: profesor zwyczajny (od 2001); WSP w Krakowie: profesor zwyczajny, 1/2 etatu (1991-1996); stanowiska: UW: prodziekan Wydziału Historycznego (1976-1978), kierownik Zakładu Historii Historiografii i Dydaktyki Historii (1976-1997), kierownik Studium Podyplomowego Historii (1970-1985), przewodniczący Międzyuczelnianego Zespołu Historii Historiografii i Dydaktyki Historii (1988-1992), kierownik Sekcji Historii Politycznej Polski Odrodzonej COM Studiów Nauk Politycznych (1984-1990); WSP w Rzeszowie: kierownik Zakładu Historii Historiografii i Metodologii Historii (1993-2001); Uniwersytet Rzeszowski: kierownik Zakładu Historii Historiografii i Metodologii Historii (od 2001). Kierownik Ogólnopolskich Zespołów Badawczych "Polskie środowisko historyczne 1918-1939" (1983-1990) i "Tradycja grunwaldzka" (1988-1990), przewodniczący (później wspólprzewodniczący) Międzynarodowego Zespołu Badawczego "Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w." (2002-2007), współprzewodniczący Międzynarodowego Zespołu Badawczego "Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego" (od 2007).

Badania: studia nad historiografią polską XIX i XX w., w szczególności nad środowiskami historycznymi Warszawy, Krakowa i Lwowa oraz ewolucją poglądów metodologicznych historyków i ich zapatrywań na dzieje Polski; badania nad edukacją, świadomością i kulturą historyczną Polaków w XVIII-XX w. oraz dziejami dydaktyki historii i polskich mitów historycznych; analiza podstaw metodologicznych dyscyplin metahistorycznych: historii historiografii, teorii kultury historycznej i dydaktyki historii, opracowanie nowoczesnego modelu kształcenia historycznego.

Publikacje: ok. 515 prac naukowych, w tym: 22 książki, m.in.: Warszawskie środowisko historyczne 1832-1869 (1970); Dydaktyka historii w Polsce 1773-1918 (1974); Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914-1918 (1975); Kultura historyczna dawna i współczesna (1979); Historiografia polska XX w., cz. I: Lata 1900-1918 (1982); Wielokształtność historii (1990); Historiografia i kultura historyczna, cz. I-II (1990); Dydaktyka historii (współautor) (1993); wyd. 2 (1994); Historia jako dialog (1996); Edukacja historyczna młodzieży - problemy i kontrowersje u progu XXI w. (1998); Warszawskie środowisko historyczne w okresie II Rzeczypospolitej (1999); Historia i historycy (2005). Redakcja naukowa ponad 40 tomów prac zbiorowych, m.in.: Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. (1981); Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. I-V (1986-1990); Tradycja grunwaldzka, cz. I-V (1989-1990); Historia najnowsza jako przedmiot badań i nauczania (1990); Metodologiczne problemy syntezy historii historiografii polskiej (1998); Wielokulturowe środowisko Lwowa w XIX i XX w., t. I-V (2004-2007); Współczesna dydaktyka historii (2004); Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku (2007, współredakcja).         

Promotor: 14 rozpraw doktorskich, patronat nad kilkunastoma habilitacjami; niektórzy uczniowie są już profesorami w Warszawie, Białymstoku, Kielcach i Lublinie.

Członkostwo: Komitet Nauk Historycznych PAN (1975-1999); przewodniczący Komisji Dydaktyki Historii KNH PAN (1985-1993), członek Komisji Metodologii i Badań nad Historiografią KNH PAN (od 1885 r.); członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (1984-1986), członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (lata 70. i 80. XX w.), przewodniczący Komisji Dydaktycznej Zarządu Głównego PTH (1974-1976), członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie (lata 70. i 80. XX w.) oraz komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (lata 70. i 80. XX w.), wiceprzewodniczący tego Komitetu (1974-1976); przewodniczący Krajowej Komisji Dydaktyki Historii (od 1994); członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (1975-1990), Rady Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW (1985-1995), Zespołu Kierunkowego Historii Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich (1986-2000); Rady Naukowej Archiwum PAN (1985-1991), członek Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Historycznego" (1975-1990), Redakcji, a później Rady Redakcyjnej "Przeglądu Humanistycznego" (od 1977 r.); Komitetu Redakcyjnego "Studiów Grunwaldzkich" (1988-1990) oraz "Edukacji Humanistycznej" (1998-2001); przewodniczący Komitetu Redakcyjnego "Wiadomości Historycznych" (od 1975); członek Zespołu Programowego Historii MEN (1970-1981) - przewodniczący (1976-1981); członek Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Nauk Historycznych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wiceprzewodniczący (1985-1989); członek Komisji Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1984-1990); członek Rady Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Nauk Społecznych (1986-1988); członek International Society for History Didactics (od 1985 r.).

Nagrody i odznaczenia: 10 Nagród Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (później Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Edukacji Narodowej, w tym: 1 st. (1986), 6 - II st. (1976-1988) i 2 - III st. (1971 i 1975), ostatnia nagroda 2005, ok. 25 Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i 1 Nagroda Rektora WSP w Rzeszowie, Dyplom Honorowy Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie oraz Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (1971), Złoty Krzyż Zasługi (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979), Krzyż Oficerski OOP (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1975), odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1977) i Złota Odznaka ZNP (1981).

Zainteresowania: książki, turystyka.

Adres: al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

tel. (017) 872 13 22

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow