Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Historii

Jadwiga Hoff

(ur. 19 maja 1944 r. w Dębach Kujawskich)

 

 

 

-nauki historyczne (nauki pomocnicze historii, historia społeczna).; 

-absolwentka UMK Toruń (1970);

-dr -  UW (1979);                                                                         

-dr hab. - WSP Kraków (1993),                                       

-prof.  (2007).                                                                                                           

Praca zawodowa: Szkoła Podstawowa w Dobrem k. Nieszawy (1963–1967), UMK Toruń: asystent-stażysta (1970–1971), asystent (1971–1979), WSP Rzeszów (od 2001 r. Uniwersytet Rzeszowski): adiunkt (1979–1993), profesor nadzwyczajny (od 1994 r.), profesor zwyczajny (od 2012 r.); kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii (obecnie Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii) (od 1994 r.), zastępca dyrektora Instytutu Historii (1985–1987, 1991–1993), prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego (1994–1999), kierownik Studiów Doktoranckich  (od 2006 r.).

Zainteresowania badawcze: historia społeczna XIX wieku, dzieje Galicji, historia obyczaju, źródłoznawstwo nowożytne.

Publikacje: łącznie ponad 80 publikacji (w tym: 5 książek i 1 mniejszy druk zwarty) oraz opracowanie 48 haseł [w tym współautorstwo 5] do Encyklopedii Rzeszowa, Rzeszów 2004 (II wyd. 2011) i 7 haseł do Słownika biograficznego twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej, Rzeszów 2011; m.in. Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku (studium źródłoznawcze), Rzeszów 1982; Społeczność małego miasta galicyjskiego w dobie autonomii, Rzeszów 1992; Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji, Rzeszów 1993; Bibliographie des traités de savoir-vivre polonais [w:] Bibliographie des traités de savoir-vivre en Europe du Moyen Âge à nos jours, t. 2, Clermont-Ferrand 1995 (red., wstęp i opracowanie bibliografii kodeksów savoir-vivre’u od XV wieku do 1900 roku); The patterns of female behaviour in the light of 19thand early 20th century moral codes, „Acta Poloniae Historica”, t.74,1996;   Rodzice i dzieci – norma obyczajowa na przełomie XIX i XX wieku [w:] Kobieta i kultura życia codziennego, wiek XIX i XX, pod red. A.Żarnowskiej i A.Szwarca, t.5, Warszawa 1997;  Aspetti di vita sociale nelle piccole città della Galizia occidentale
[w:] Sui campi di Galizia (1914-1917). Gli Italiani d’Austria e il fronte orientale: uomini popoli culture nella guerra europea, red. G.Fait, Rovereto 1997; Dobre. Zarys dziejów do 1939 roku, Dobre 1998; Czas wolny mieszkanek miasta galicyjskiego w XIX w. [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów pod red A.Żarnowskiej i A.Szwarca, t.7, Warszawa 2001; Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, Rzeszów 2005; Wzorce i poradniki dobrego gospodarowania adresowane do elit społecznych oraz mieszczan i chłopów w XIX wieku [w:] Rozrzutność
i skąpstwo w tradycji kulturowej i rzeczywistości
, Kraków 2005; Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce  (red.), Rzeszów 2006; Miasteczko i okolica – od średniowiecza do współczesności (red.), Kolbuszowa 2006; Badania nad dziejami i kulturą Galicji w Polsce [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Praca zbiorowa pod red. A.Kawalec, W.Wierzbieńca, L.Zaszkilniaka, t. 1, Rzeszów 2011; O kobietach. Studia i szkice. Wiek XIX i XX (red.), Rzeszów 2011; Wzorce obyczajowe zachowań rodzinnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku na ziemiach polskich [w:], Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana? Red. C.Kuklo, Warszawa 2012.

Promotor 6 prac doktorskich, recenzent 13 prac doktorskich i 7 habilitacyjnych.

Członkostwo: Komisja Historii Kobiet przy KNH PAN w Warszawie do 2011 r. (przewodnicząca 2007-2011); PTH; Rada Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

Nagrody i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1987), nagroda MNSWiT III st. za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (za pracę doktorską) (1983), nagroda MENiS zespołowa (2002), nagrody Rektora (8), „Zasłużona dla gminy Dobre” (2012), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013).

Zainteresowania: turystyka, muzyka poważna (te zainteresowania dzieliła z mężem Tadeuszem Hoffem), twórczość Josepha Conrada.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow