https://dkfeudaimonia.wordpress.com/

Dyskusyjne Koło Filozoficzne "Eudaimonia" zrzeszające studentów oraz doktorantów,

działa przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego od 1997 roku.

Pierwszym opiekunem naukowym Koła była Pani Profesor Grażyna Żurkowska.

Obecnie funkcję tę pełni Pan Doktor Włodzimierz Zięba.

Koło organizuje debaty, sympozja, konferencje oraz publikuje pismo "Forum Filozoficzne",

w którym prezentowane są rozmaite punkty widzenia, nie tylko z pogranicza filozofii.

 


Opiekun Koła: dr Włodzimierz Zięba

Zarząd Koła

Prezes: Bartłomiej K. Krzych

Wiceprezes: Dawid Krupa

Sekretarz/skarbnik: Karolina Kuliga

Członkowie:

 • Piotr Banach

 • Grzegorz Bilski

 • Mateusz Binek

 • Anastazja Cheiz

 • Dzierwa Rafał

 • Grażyna Ficek

 • Justyna Foszcz

 • Sebastian Gilowski

 • Natalia Gryń

 • Miłosz Hołody

 • Sebastian Kalemba

 • Agnieszka Koryl

 • Magdalena Krzosek

 • Karolina Kuliga

 • Jarosław Kurasz

 • Damian Kutyła

 • Piotr Madura

 • Ewelina Skiba

 • Estera Sroka

 • Agata Starczak

 • Mateusz Szpyrka

 • Przemysław Szymański

 • Kamil Weber

 • Natalia Weselak