Instytut Filozofii


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci prof. dra hab. Józefa Bańki. Odszedł od nas nieodżałowany Mistrz i Nauczyciel, człowiek pełen pasji naukowej, życzliwości i przyjaźni, twórca oryginalnej metafizyki recentywizmu, rzadko spotykany przypadek Filozofa w pełnym tego słowa znaczeniu. Strata to dla nas tym boleśniejsza, że Profesor był przyjacielem naszego Instytutu, wielokrotnie zaszczycał nas swoją obecnością autentycznego Filozofa.

Mimo że Profesor odszedł jako człowiek jednopojawieniowy, Jego imponujący dorobek naukowy i wpływ sprawia, że od teraz istnieć On będzie jako człowiek wielopojawieniowy.

 

 

Pracownicy i studenci

Instytutu Filozofii

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 


Zapraszamy do studiowania na kierunkach

Filozofia

oraz

Komunikacja międzykulturowa

 

Z dumą informujemy, że w rankingu "Perspektyw" kierunek Filozofia na Uniwersytecie Rzeszowskim został w tym roku sklasyfikowany na 6 miejscu w Polsce!

(http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filozofia)

Nie tylko wyprzedziliśmy wiele renomowanych i większych uczelni, ale jako kierunek osiągnęliśmy najlepszy wynik na Uniwersytecie Rzeszowskim (drugi raz z rzędu). „Uzasadniona duma” jest cnotą człowieka doskonałego wg Arystotelesa.

Zapoznajcie się Państwo się z programami naszych studiów oraz profilami kandydatów:

 

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/instytut-filozofii/programy-studiow

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/instytut-filozofii/informacja-o-studiach

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/instytut-filozofii/informacja-o-studiach-ii-stopnia

 

Zajęcia prowadzi kompetentna kadra (m.in. Senator RP prof. Aleksander Bobko). Jesteśmy przyjaźni studentom – zgodnie z tradycją zainicjowaną w Akademii Platona. Nasi studenci mają własne pismo filozoficzne.

 

Zarówno Filozofię jak i Komunikację międzykulturową można z powodzeniem – i z korzyściami – studiować również jako drugi kierunek; wielu naszych studentów tak właśnie robi.

 

Uczymy krytycznego myślenia, kreatywności społecznej, interpretowania toposów kulturowych i filozoficznego modelu życia.

Czy może być coś ciekawszego niż studiować mądrość?

 

Zapraszamy!

 


UWAGA!

Dyżur dra A. Kubiaka

z dnia 4.06.2019 (wtorek)

odbędzie się 7.06.2019 (piątek) w godz. 15.15-16.45

 

UWAGA!

dr hab. D. Stasi, prof. UR

będzie miał dyżur 24.06.2019

od godziny 9.30 w sali 25c


UWAGA! 

W dniu 31.05.2019 (piątek)

nie odbędą się zajęcia z drem W. Ziębą

z powodu wyjazdu pana Doktora na konferencję.


UWAGA!

W dniu 23 maja 2019 r. (od godz. 12:00) oraz 24.05.2019 r. (cały dzień) ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.


UWAGA! 

23 maja (czwartek) nie odbędą się zajęcia oraz dyżur prof. L. Gawora z powodu wyjazdu na konferencję.

 


UWAGA!

W dniu 20 maja 2019 (poniedziałek)

nie odbędą się zajęcia oraz dyżury prof. R. Kolarzowej.


UWAGA II ROK FILOZOFII!

Proseminarium z prof. P. Paczkowskim

(zamiast z dr B. Guzowską)

będzie odbywać się w pokoju 25a


 

UWAGA!

W dniach 21-23.05.2019 (wtorek, środa, czwartek)

nie odbędą się zajęcia oraz dyżury dra R. Wójtowicza

 


 

UWAGA DOKTORANCI!

 

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA (STYPENDIA) DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/doktoranci/pomoc-materialna/stypendia-socjalne-specjalne-dla-osob-niepelnosprawnych-zapomogi

Dodatkowe informacje:

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 będzie można składać
od 
1 czerwca 2019 r. w następujących terminach:

a.    dla stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych:

dla doktorantów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY roku akad. 2019/2020 do 15 lipca 2019 r.

b.    dla stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w r.ak. 2019/2020:

-          do 5 października 2019 r.,

c.       dla zapomogi – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Jeżeli terminy przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy, ulegają one przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

 

W/w wnioski proszę składać w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego pok. 31.

Dziekanat czynny jest od wtorku do piątku w godz. 9:00-13:00.

Dodatkowy termin składania wniosków 15.06.2019 r. (sobota, godz. 9:00-13:00 pok. 31).


UWAGA!

W dniu 30.04.2019 (wtorek)

nie odbędą się zajęcia oraz dyżury dr A. Iskry-Paczkowskiej

z powodu wyjazdu Pani dr na konferencję.

Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.


UWAGA!

 

W dniu 29.04.2019 (poniedziałek)

Nie odbędzie się wykład Ekofilozofia

z dr hab. M. Michalik-Jeżowską.

Zostanie on odrobiony w terminie późniejszym.

Ponadto dyżur pani dr hab. M. Michalik-Jeżowskiej

w tym dniu odbędzie się w godz. 12.00-13.30

 

 


ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W SEMINARIUM NAUKOWYM

W RAMACH PROJEKTU "FILOZOFIA: LWÓW-PRESZÓW-RZESZÓW"

Strona wydarzenia na FB:

 

https://www.facebook.com/events/1067596276767899/

 

 

 

 


Uwaga! 

 

W dniu 25.04.2019 (czwartek)

nie odbędą się zajęcia oraz dyżury prof. L. Gawora.

Nie odbędą się także dyżury prof. P. Paczkowskiego.

 


Uwaga!

 

W dniu 16.04 (wtorek) nie odbędą się zajęcia z prof. D. Stasim

 


Uwaga!

 

W dniu 12.04 (piątek) nie odbędą się zajęcia z drem P. Balcerakiem

 

 

 


Uwaga II rok filozofii!

 

W dniu 8.04.2019 (poniedziałek)

nie odbędą się zajęcia z Filozofii polityki z prof. D. Stasi.

 


Uwaga! 

 

1. W dniu 25.03 (poniedziałek) nie odbędą się zajęcia z prof. A. Mordką z powodu jego choroby.

 

2. W dniu 26.03. (wtorek) nie odbędą się zajęcia oraz dyżur dr B. Guzowskiej. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.


UWAGA!

 

W dniu 21.03. (czwartek) nie odbędą się zajęcia z drem R. Wójtowiczem oraz dyżur i zajęcia z prof. L. Gaworem.


WAŻNE ZMIANY W HARMONOGRAMACH

 

II F, I MGR, I KM

 

Zajęcia z drem hab. D. Stasim, prof. UR zaczynają się od 25.03.2019 i będą trwać do 30.04.2019.

Zajęcia są na harmonogramach.

Proszę patrzeć na daty, bo cześć zajęć odbywa się

regularnie w danych godzinach,

a cześć tylko jeden raz.

 


UWAGA!

 

W dniach 21-22.03.2019 (czwartek, piątek) nie odbędą się zajęcia oraz dyżury dra P. Balceraka.

 


UWAGA!

 

Zaległe zajęcia z prof. J. Pisulińskim z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej zostaną odrobione 20 marca (środa) w godzinach 12:00-13:00 w sali 238.


Komisja Stypendialna Doktorantów

Wydziału Socjologiczno-Historycznego

 

informuje, że w dniach od 14.03.2019 r. do 26.03.2019 r. (od godz.9.00 – 13.00)
w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. Rejtana 16c, pokój nr 31 
wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego 
na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.

 

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę  16.03.2019 r. (pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29)  (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez doktoranta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją doktoranta lub dowodem osobistym.

 

UWAGA!

 

Zajęcia z drem hab. D. Stasim, prof. UR będą odbywać się w kwietniu. Dokładne daty i godziny zajęć zostaną podane w terminie późniejszym, proszę śledzić stronę www oraz tablicę ogłoszeń.

 

Zajęcia z drem hab. D. Stasim, prof. UR będą mieć:

 

II rok Filozofii:

Filozofia polityki, 15h w + 15h ćw.

I rok Filozofii MGR:

  Wykład monograficzny, 30h

                   Zaawansowane problemy filozofii współczesnej, 15h ćw.

I rok Komunikacji międzykulturowej:

  Filozofia kultury, 30h ćw.

                   Prawo i instytucje międzynarodowe, 15h ćw


UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU FILOZOFII ORAZ KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Przypominamy o konieczości odbycia szkolenia bibliotecznego do 17 lutego br. 

 

1. Szkolenie i jego zaliczenie jest przeprowadzane w formie kształcenia na odległość (e-learning).

2. Studenci rozpoczynający naukę w Uniwersytecie Rzeszowskim odbywają szkolenie biblioteczne jednorazowo w pierwszym semestrze nauki.

3. Szkolenie jest otwarte i dostępne dla wszystkich na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakładce dotyczącej Biblioteki UR pod adresem http://szkoleniebur.ur.edu.pl

4. W celu uzyskania potwierdzenia odbycia szkolenia po jego zakończeniu student zakłada konto w systemie podając imię i nazwisko, nazwę wydziału oraz numer legitymacji studenckiej a następnie rozwiązuje test sprawdzający.

5. System generuje indywidualne Potwierdzenie odbycia szkolenia w formie dokumentu pdf po udzieleniu 70% poprawnych odpowiedzi na zadane pytania sprawdzające.

6. Potwierdzenie odbycia szkolenia bibliotecznego powinno być dostarczone przez studenta w formie papierowego wydruku do właściwego dziekanatu celem dołączenia do akt osobowych w terminie do końca pierwszego semestru rozpoczętych studiów.

7. Jednostka przechowuje w aktach studenta Potwierdzenie odbycia szkolenia.

8. Dziekanaty są zobowiązane do poinformowania studentów o formie i obowiązku odbycia szkolenia bibliotecznego w wyznaczonym terminie.


Ostatni w bieżącym semestrze dyżur prof. D. Stasiego 

odbędzie się w czwartek (24. 01) w sali 25c o godzinie 9:30.


Uwaga I rok Filozofii MGR

Ostatnie zajęcia z prof. D. Stasi

odbędą się 18.01.2019 (PIĄTEK)

o godz. 10.15 w sali 319.

 


UWAGA!  DOKTORANCI

STYPENDIA SOCJALNE/SOCJALNE W ZWIEKSZONEJ WYSOKOŚCI NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

                                                                                                                                     

Doktoranci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są do wypełnienia wniosku elektronicznie (wraz z aktualnym składem rodziny) w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl) i złożenia go w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego (budynek A-1, ul. Rejtana 16c)  w terminie od 7.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

Z powodu nieobecności pracownika w m-cu styczniu 2019 r. w/w wnioski proszę złożyć w Dziekanacie w pokoju nr 29 (od wtorku do piątku w godz.od 9.00 -13.00)

Dodatkowo doktoranci  mogą złożyć w/w wnioski w sobotę 12.01.2019 r. również w pokoju nr 29 (w godz.9.00-13.00).

 

UWAGA                                                                                                                                         

● Doktoranci, którzy pobierają już stypendium socjalne w semestrze zimowym:

 

   - wypełniony i złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować wraz z załącznikiem 7 - (ośw. o niepob.św. na innym kierunku, innej Uczelni) oraz załącznikiem nr 9-F - (ośw.o zakwaterowaniu) w przypadku ubiegania się o socjalne  w zwiększonej wysokości 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Doktoranci pobierający stypendium w semestrze zimowym nie składają ponownie kompletu wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o stypendium socjalne, ale jeśli sytuacja materialna (utrata/uzyskanie dochodu) lub liczba osób w rodzinie uległa zmianie po dniu złożenia wniosku w semestrze zimowym i nie została wcześniej zgłoszona, należy ten fakt uwzględnić w nowym wniosku składanym na semestr letni oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające w/w sytuację;

 

● Doktoranci, którzy składają wniosek po raz pierwszy:

 

- do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane Regulaminem załączniki – Wykaz dokumentacji (zał. nr 9) 


UWAGA

W dniu jutrzejszym (10.01) nie odbędą się zajęcia oraz dyżur prof. Leszka Gawora

 

UWAGA

W dniu 15.01.2019 (wtorek) nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Filozofia kultury i cywilizacji 

z dr B. Guzowską oraz konsultacje pani dr w tym dniu.


UWAGA

W dniu 2.01.2019 (środa)

Nie odbędą się zajęcia z panią prof. R. Kolarzową.

Zajęcia zostaną odrobione 11 lub 18 stycznia.


Wszystkim studentom i pracownikom Instytutu Filozofii
życzę spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkiego dobrego w nowym roku
 
Przemysław Paczkowski
Dyrektor Instytutu Filozofii UR
 

 


Pomoc materialna – doktoranci

 

Do 31 stycznia 2019 r. doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego/ socjalnego w zwiększonej wysokości na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.

 

Wnioski należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego w pok. 31. Dziekanat jest czynny od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00.

 

Zgodnie z § 25 ust. 3 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2018 roku:

Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w danym roku akademickim:

a. składa wniosek o przyznanie świadczenia (elektronicznie oraz w wersji papierowej), bez konieczności wykazywania dochodów swojej rodziny, w przypadku jeżeli dochody jego rodziny, a także liczba osób w rodzinie nie uległy zmianie po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy danego roku akademickiego; składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we wniosku,

b. oraz przedstawia stosowne dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji materialnej (utrata bądź uzyskanie dochodu) lub/i zmianę liczby osób w rodzinie, które miały miejsce po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy danego roku akademickiego, składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we wniosku.

Dodatkowe informacje:

1. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku (zał. nr 7 do Regulaminu);

2. Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy dołączyć oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki UR (zał. nr 9F do Regulaminu)

3. We wniosku doktorant powinien wypełnić skład rodziny (nawet jeśli nic się nie zmieniło).

Doktoranci, którzy składają wniosek po raz pierwszy składają wniosek elektronicznie i wersji papierowej, a także wszystkie wymagane w/w Regulaminem załączniki, zaświadczenia i oświadczenia.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz załączniki, oświadczenia można pobrać ze strony internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

Doktorant może upoważnić inną osobę do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej. Upoważnienie jest skuteczne w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej lub pracownika UR (wzór zał. nr 16 do Regulaminu).

 

 


UWAGA - DOKTORANCI

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że w dniach

od 14.12.2018 r. do 04.01.2019 r. w godz. 9.00 – 13.00

w Dziekanacie (pokój nr 31)

wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania

stypendium doktoranckiego
i zwiększenia stypendium doktoranckiego.

UWAGA: W dniach 22.12.2018-01.01.2019  Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę 15.12.2018 r., 05.01.2019 r. (od godz.9.00 – 13.00, pok. 31)

W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania w/w stypendiów informujemy, że należy zweryfikować swój numer konta w systemie Wirtualna Uczelnia (konto podstawowe).

 

Uwaga

ZAJĘCIA Z JĘZYKA STAROŻYTNEGO

Osoby, które chciałby uczyć się języka greckiego

(starożytnego), mogą to robić w ramach zajęć, które będą prowadzone na naszym wydziale

z panem drem hab. prof. UR Piotrem Berdowskim.

 

Zajęcia te mogą być zaliczone na poczet obowiązkowych zajęć z j. starożytnego (na I roku), jak i niezależnie od tego, tz. jako przedmiot dodatkowy, nieobowiązkowy.

Na zajęcia mogą uczęszczać wszyscy studenci ze wszystkich lat, zarówno I jak i II stopnia.

 

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 15.10.2018 (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali 217.

Jest to termin roboczy, na spotkaniu tym będzie dopiero ustalany stały termin zajęć.

Zapraszamy i zachęcamy!Uwaga studenci I roku

(Filozofia, Komunikacja międzykulturowa)

W dniu 1 października 2018 r. (poniedziałek)

nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczne.

W tym dniu zapraszamy wszystkich na uroczystą Inaugurację roku akademickiego.

Natomiast będą się odbywać spotkania organizacyjne z opiekunami poszczególnych lat:

 

I rok Filozofia (lic.)

Spotkanie z opiekunem roku

Drem Marcinem Subczakiem:

Godz. 13.00, sala 319

 

I rok Filozofia (mgr)

Spotkanie z opiekunem roku

Drem Adamem Kubiakiem:

Godz. 15.00, sala 306

 

I rok Komunikacja międzykulturowa

Spotkanie z opiekunem roku

Drem Pawłem Balcerakiem:

Godz. 13.00, sala 306

 


 

 

XIII numer "Forum Filozoficznego"

Informujemy, że najnowszy numer „Forum Filozoficznego” za rok akademicki 2017/2018 jest już dostępny pod adresem:

https://dkfeudaimonia.wordpress.com/2018/09/10/trzynasty-numer-forum-filozoficznego/

FORUM FILOZOFICZNE NR 13 (2018)

 


 

 

  

 


PROGRAM KONFERENCJI W FORMACIE PDF

 
 

Szczegółowe informacje i program konferencji:

Program obrad do pobrania w formacie PDF

Wydarzenie na FB


 

Szczegółowe informacje i program konferencji pod adresem:

http://studiahumana.com/seminars.html

Program obrad do pobrania w formacie PDF

Wydarzenie na FB

 


 

 

UWAGA
Zawieszone zajęcia dydaktyczne na Wydziale Socjologiczno-Historycznym w dniu 31 października od godz. 15.00.
W związku z przypadającymi na dzień 1 listopada uroczystościami Wszystkich Świętych (środa) na wniosek Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego za zgodą Dziekana Wydziału prof. Pawła Graty w dniu 31.10.br od godz.15 zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne.

 


 

UWAGA!
Zmiana tygodni dydaktycznych w harmonogramach!
Prosimy o sprawdzenie aktualizacji rozkładów zajęć na I i II stopniu:

http://www.ur.edu.pl/…/socj…/instytut-filozofii/harmonogramy

 


 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma "Forum Filozoficzne",

 wydawanego przez Dyskusyjne Koło Filozoficzne "Eudaimonia"!

Wersja do pobrania:

Forum Filozoficzne nr 12(2017)

 

 


 

2 X 2017 r. został ogłoszony przez JM Rektora UR

dniem wolnym od zajęć dydaktycznym

w związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2017/2018

 


Uwaga

I rok studiów I stopnia

We wtorek, tj. 3.10.2017, o godzinie 11.45

w sali 306

odbędzie się spotkanie z opiekunem roku,

Panem drem Ryszardem Wójtowiczem.

Obecność obowiązkowa!

Dowiecie się tam Państwo wszystkiego,

co trzeba wiedzieć na początku studiów.

 


Instytut Filozofii

zaprasza

pracowników, studentów i doktorantów

na otwarte zebranie naukowe,

na którym

dr Paweł Balcerak

wygłosi referat

Historia pewnego romansu

(relacje neuronauki i logiki)

22 czerwca 2017

godz. 11.45

sala 319

 


PROGRAM KONFERENCJI (PDF)

Strona WWW

http://www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl/index.htm

 


 

 


 

 

 


PROGRAM KONFERENCJI

 


 


 


 

 


UWAGA!

Kandydaci na studia

Możesz studiować Filozofię jako drugi kierunek bez dodatkowych opłat!

Jeśli chcesz rozpocząć od podstaw, wybierz studia I stopnia

Jeśli masz dyplom licencjata z dowolnego kierunku, wybierz studia II stopnia

 


2016: Rok Arystotelesa

Wraz z Polskim Towarzystwem Filozoficznym oddział w Rzeszowie oraz Dyskusyjnym Kołem Filozoficznym Eudaimonia 

zapraszamy na konferencję naukową

"Dziedzictwo Arystotelesa", która odbędzie się 30 maja!
 

 

Program w PDF do pobrania stronie:

https://dkfeudaimonia.wordpress.com/dziedzictwo-arystotelesa/ 


 

Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia” pragnie zaprosić na organizowane przez siebie sympozjum poświęcone kwestii (de)naturalizacji [w] filozofii w dniu 26 lutego 2016 r.

 

czytaj więcej...


 

UWAGA

propozycja dla nauczycieli, animatorów kultury

i wszystkich zainteresownych poszerzeniem wiedzy

W marcu 2016 r. uruchamiamy

II edycję trzysemestralnych

Podyplomowych Studiów z Etyki i Filozofii

 

czytaj więcej...

 


UWAGA!

Kandydaci na studia

Możesz studiować Filozofię jako drugi kierunek bez dodatkowych opłat!

Jeśli chcesz rozpocząć od podstaw, wybierz studia I stopnia

Jeśli masz dyplom licencjata z dowolnego kierunku, wybierz  studia II stopnia 

 


 

 

http://studiujfilozofie.pl/

 

Uwaga kandydaci na studia!

Nowe specjalności na kierunku Filozofia!

Kognitywistyka i Filozofia teoretyczna

Na specjalizacji kognitywistyka zajęcia laboratoryjne (np. Podstawy modelowania komputerowego, Programowanie sztucznej inteligencji) prowadzone w Centrum Modelowania Komputerowego UR, wykłady z Teorii świadomości, Teorii informacji i komunikacji, Filozofii umysłu i percepcji

Na specjalizacji filozofia teoretyczna: Ekofilozofia, Gender Studies, Antropologia sztuki, Zaawansowane problemy filozofii współczesnej

 

Wejdź w zakładkę PROGRAMY STUDIÓW, aby zapoznać się z pełną ofertą programową

Już od nowego roku akademickiego 2014/2015!

 

 


 

Zapraszamy do odwiedzania portalu filozoficznego Academicon.pl

http://academicon.pl/serwisy/filozofia

 

 

 


 

 

 


 

UWAGA!

       W dniach 23.12.15-08.01.16 r.

Sekretariat Instytutu Filozofii

będzie nieczynny.

 


 

UWAGA!

 

Za zgodą Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego
w dniu 1 X 2015 r. w Instytucie Filozofii
zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne.

 

Jest to dzień przeznaczony na spotkania z opiekunami lat, zapisy na seminaria, zapoznanie się z tokiem studiów, wybór specjalności.

 

FILOZOFIA

ROK

SALA

GODZINA

OPIEKUN ROKU

rok I 

sala 306

godz. 10.00

dr Włodzimierz Zięba

rok II

sala 319

godz. 10.00

  dr Marek Bosak

rok III

sala 319

godz. 11.00

dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

rok I SUM

sala  306

godz. 11.00

dr Paweł Balcerak

rok II SUM

sala  319

godz. 12.00

mgr Marcin Subczak

 


 

UWAGA

propozycja dla nauczycieli, animatorów kultury

i wszystkich zainteresownych poszerzeniem wiedzy

 

We wrześniu 2015 r. uruchamiamy

II edycję trzysemestralnych

Podyplomowych Studiów z Etyki i Filozofii

czytaj więcej...

 

WAŻNE ZMIANY W HARNOGRAMACH

 

II F, I MGR, I KM

 

Zajęcia z drem hab. D. Stasim, prof. UR zaczynają się od 25.03.2019 i będą trwać do 30.04.2019.

Zajęcia są na harmonogramach.

Proszę patrzeć na daty, bo cześć zajęć odbywa się

regularnie w danych godzinach,

a cześć tylko jeden raz.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow