Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

 

Wzory podań pobrać można z zakładki Wzory Druków

*********************************

Doktoranci studiów III stopnia – informacja

 

Od dnia 1 października 2019 r. obowiązki kierowników studiów doktoranckich pełni Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Pan dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR. W związku z tym wszelkie podania/wnioski należy kierować do w/w Dyrektora i składać w Biurze Kolegium Nauk Humanistycznych.

 

Doktoranci studiów III stopnia – informacja

 

Od dnia 1 października 2019 r. Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych będzie czynne dla doktorantów studiów III stopnia w dniach od wtorku do piątku w godzinnych 9:00-13:00 pok. 31 (Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów).

Ponadto, Biuro będzie czynne w następujące soboty w godz. 9:00-13:00 (Ewentualne zmiany będą zgłaszane z 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Biura Kolegium Nauk Humanistycznych):

 

26.10.2019 r.

16.11.2019 r.

14.12.2019 r.

11.01.2020 r.

08.02.2020 r.

14.03.2020 r.

18.04.2020 r.

16.05.2020 r.

20.06.2020 r.

 

 

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwała nr 429/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 461/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim, zmienionej Uchwałą nr 529/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim (Załącznik do Uchwały Senatu UR nr 429/04/2019)

 

 

Doktoranci studiów III stopnia – stypendium doktoranckie,
zwiększenie stypendium doktoranckiego

 

Doktoranci studiów III stopnia mogą ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020.

 

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 2.09.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 91/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim – Załącznik do zarządzenia nr 50/2019 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentami.

 

Wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego i stypendium doktoranckie prosimy składać od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 października 2019 r. w Biurze Kolegium Nauk Humanistycznych, w pok. 31, od wtorku do piątku w godz. 9:00-13:00, pok. 31, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów. Dodatkowy termin składania wniosków: 26.10.2019 r. (sobota).

 

Uwaga:

 1. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego i stypendium doktoranckiego doktorant ma obowiązek wypełnić elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwi złożenie wniosku w formie papierowej.
 2. Do wniosku doktorant dołącza stosowne dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia. Wszystkie składane kopie dokumentów muszą być przedłożone do wglądu pracownikowi Biura Kolegium celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego, załączniki potwierdzające te same osiągnięcia deklarowane w obu wnioskach dołącza tylko raz.
 3. Doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego i stypendium doktoranckiego do Dyrektora Szkoły Doktorskiej w terminie do dnia 30 października 2019 r.

 

 

 

Organizacja Roku Akademickiego 2019/2020

 

 

************************************

Rok Akademicki 2018/2019

DOKTORANCI I-IV ROK

Proszę pamiętać, że sprawozdania, które będą Państwo składać wraz z indeksami w celu zaliczenia semestru, mają być podpisane przez Państwa oraz opiekuna naukowego/promotora. Sprawozdania powinny zawierać szczegółowe informacje
z wykonanych obowiązków np. wykaz przeprowadzonych zajęć/hospitacji wraz
z ilością godzin (zgodnie z programem studiów). Wzór sprawozdania dostępny jest na stronach Instytutów oraz na stronie Wydziału 

 

DOKTORANCI – III ROK

Przypominam, że zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż do końca  trzeciego roku studiów.

Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku: niewypełniania zadań przewidzianych w programie studiów oraz niewywiązania się z obowiązku otwarcia przewodu doktorskiego w terminie określonym przez regulamin.

 

DOKTORANCI – IV rok

Przypominam, że zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie programu studiów, w tym obrona rozprawy doktorskiej.

Tym samym – zakończenie studiów doktoranckich jest równoznaczne z obroną rozprawy doktorskiej. 

 

 

 

*******************************

 

WAŻNE !!!!

 

 • INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-doktorantow
 • NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA NASTĘPUJĄCO:
  • zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA
  • w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni
  • Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO – pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.
  • Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !
  • PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane -  dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.
  • Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność
  •  

********************************

 

 

***********************************

W związku z wprowadzeniem na uczelni Kodeksu Etyki Doktoranta, w poniższych linkach znaleźć można zarządzenie Rektora UR oraz treść samego Kodeksu:

Zarządzenie Rektora UR

 

Kodeks Etyki Doktoranta

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow