Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

 

 

W imieniu JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Pana Prorektora prof. dr hab. Marka Koziorowskiego uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 12 w Małej Auli głównego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się inauguracja I roku doktorantów.

Program uroczystości

************************************

Uwaga

 

Termin dokonywania wpłat za ubezpieczenie (39 zł) od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW) został przedłużony

do dnia 15-12-2018 r. (w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29,

budynek A-1, ul. Rejtana 16c; Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, poniedziałki - nieczynne)

***************************

 

 

 

UWAGA 

W DNIU 2 Listopada 2018 r. Dziekanat WSH UR będzie nieczynny

 

***************************************************

 

POMOC  MATERIALNA  – rok akademicki  2018/2019
Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

W dniu 17.10.2018 r. Pan Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z przedstawicielami Samorządu Studentów i Doktorantów ustalił szczegółowe zasady przyznawania oraz wysokość stypendiów socjalnych i specjalnych dla osób niepełnosprawnych  w roku akademickim  2018/19.

 

 Stypendium socjalne

 

 

Dochód na 1 członka rodziny

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości

0,00  -  1.000,00

600,00

750,00

 

 

 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stopień niepełnosprawność

Kwota stypendium

Lekki

450,00

Umiarkowany

Znaczny

 

 

UWAGA STUDENCI!

 

                 Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                         informuje, że w dniach od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r.

(od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych

ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje  o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

               (w/w informacja dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019)

 

                  UWAGA! 2.11.2018 r. oraz 12.11.2018 r. Dziekanat ds. socjalnych nieczynny

 

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne w w/w terminie l

lub w sobotę  27.10.2018 r.(pokój nr 31) oraz 3.11.2018 r.,10.11.2018 r. (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

********************************************************************************

 

 

UWAGA DOKTORANCI !

 

                 Komisja Stypendialna Doktorantów Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                         informuje, że w dniach od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r.

od godz.9.00 – 13.00 w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ul. Rejtana 16c, pokój nr 31 wydawane będą decyzje  o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2018/2019, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

 

                  UWAGA! 2.11.2018 r. oraz 12.11.2018 r. Dziekanat będzie nieczynny

 

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę 3.11.2018 r.,10.11.2018 r. (od godz.9.00 – 13.00, pok. 31).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez doktoranta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją doktoranta lub dowodem osobistym.

 

Zgodnie z Porozumieniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów z dnia 17 października 2018 r. ustalono wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta w r.akad. 2018/19 – tj.  1000 zł  -,

 

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

w roku akademickim 2018/2019:

- stypendium socjalne 600,00 zł

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 750,00 zł

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem i/lub dzieckiem 800,00 zł

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (stopień niepełnosprawności lekki, umiarkowany, znaczny) 450,00 zł

- zapomoga min. 200,00 zł max. 1000,00 zł W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać zapomogę w kwocie wyższej niż ustalona maksymalna kwota, jednak nie wyższej niż 2000,00 zł.

 

 

UWAGA !!!

 

WYPŁATA ŚWIADCZEN POMOCY MATERIALNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK BĘDZIE REALIZOWANA W LISTOPADZIE 2018 r. (do 25 listopada)

 

WAŻNE !!!

W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej informujemy, że należy zweryfikować SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA:

 

- zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA

- w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni

- Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.

- Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !

- PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane - dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.

- Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność

 


 


 


U W A G A  !!

 

w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 roku

 

 dziekanat  WSH  będzie  nieczynny w soboty 

 

 

 

 

                    

                                                     UWAGA!

 

               W dniu 7.09.2018 r. (piątek) Dziekanat ds. socjalnych –

               Wydział Socjologiczno-Historyczny będzie nieczynny.

        Przepraszamy. W sprawach pilnych proszę o kontakt
        z pokojem 31.

 


 

DOTYCZY STUDENTÓW  PIERWSZEGO  ROKU studiów (nieposiadających legitymacji UR)

WSZYSTKICH KIERUNKÓW rozpoczynających naukę

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

NUMERY INDYWIDUALNYCH SUBKONT, NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ

OPŁATY ZA  LEGITYMACJĘ (17 zł)  SĄ DO POBRANIA ZE STRONY:

 https://wu.ur.edu.pl (wybierając na górze strony -prawy róg-  link Subkonto).

 

*************************************************************

U W A G A  !!

dodatkowy termin składania wniosków

 

          Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508) na rok 2018 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) do dnia 
31-10-2018 r. w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00

 

 

Regulamin podziału  dotacji celowej uchwalony przez RWS-H dnia 12.01.2017  oraz zawarte w nim formularz wniosku (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR:

 http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

Proszę zwrócić uwagę na dokładne i w miarę szczegółowe wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

****************************************************************

 

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

 Studencie, ubezpiecz się !

 

 Ubezpieczenie z TU S.A. UNIQA

 Suma ubezpieczenia 35 000 zł

  Kwota ubezpieczenia 39 zł

  

 

            Informujemy, że na mocy umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Spółką Akcyjną UNIQA   na ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

 w roku akademickim 2018/2019, wszyscy zainteresowani studenci Wydziału Socjologiczno-Historycznego mogą dobrowolnie ubezpieczyć się z okresem ubezpieczenia od 01-10-2018 r. do 30-09-2019 r.

 

Wpłaty za ubezpieczenie (39 zł) od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW) można dokonywać

do dnia 15-11-2018 r. w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29,

budynek A-1, ul. Rejtana 16c

(Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, poniedziałki - nieczynne)

 

 

Pliki do pobrania:

UNIQA_NNW szkolne_UR_druk.pdf (2,36 MB)

 

 

 

 

 

 

 

********************************

Uchwała Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" podjęta w dniu 14 czerwca 2018 r.

 

 

 

***********************************************

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2018/19 zobowiązani są do wypełnienia wniosków elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy WIRTUALNA UCZELNIA.


Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić na SEMESTR ZIMOWY.

Ponadto informujemy, że został usunięty KALKULATOR. Student składając wniosek wypełnia informacje o składzie rodziny  bez wpisywania dochodów członków rodziny.

Wypełniony i złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w dziekanacie spraw socjalnych danego wydziału.

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny -rok akademicki 2018/2019

 

Informacja dla studentów, którzy chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019:

- w systemie Uczelnia 10 od dnia 4.06.2018 r. uruchomiono  elektroniczną rejestrację wniosków

  poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl) na semestr zimowy w roku akademickim

  2018/2019

Przypominamy, że:

           - zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować, podpisać, a następnie złożyć

              wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału

              Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 35,

              email: styp-wsh@ur.edu.pl         

             (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny).

Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo mogą złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej

w sobotę 16 czerwca 2018 r.  w godz. od 9.00 do 13.00.

 

    Termin składania wniosków:

  • dla studentów II roku lub wyżej – do 15 czerwca 2018 r.,
  • dla osób, które zostaną przyjęte na I rok studiów – do 5 października 2018 r.

 


**********************************

Uwaga !

W dniu 1 czerwca 2018 roku 

Dziekanat WSH będzie nieczynny

(Zarządzenie Rektora UR nr 20/2018 z dnia 21.05.2018 r.)

 

*****************************************

 

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.05.2018 Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał kategorię naukową A. Nasz Wydział tym samym jest jednym z dwóch Wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego z drugą najwyższą kategorią jednostek naukowych w kraju. 

 

 

****************************************************

Uwaga 

W dniach 30 kwietnia - 4 maja Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny.

(Zarządzenie Rektora UR nr 13/2018)

****************************

U W A G A

 

Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, iż
w związku z nienadejściem dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań  z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508) termin kwalifikacji wniosków zostaje odsunięty w czasie.

Informacja o terminie posiedzenia Komisji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału Socjologiczno-Historycznego.

 

**********************

          Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508) na rok 2018 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) do dnia  29-03-2018 r. w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00

 

 

Regulamin podziału  dotacji celowej uchwalony przez RWS-H dnia 12.01.2017  oraz zawarte w nim formularz wniosku (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR:

 http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

Proszę zwrócić uwagę na dokładne i w miarę szczegółowe wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).


********************************

 

Zaproszenie na spotkanie pracowników Wydziału Socjologiczno-Historycznego
z Władzami Wydziału

 

 

Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego dr hab. Paweł Grata, prof. UR zaprasza wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych Wydziału na spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z planowaną na rok 2021 oceną parametryczną jednostek naukowych obejmującą okres 2017-2020.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione zamierzenia Władz Wydziału związane z przygotowanym programem działań na rzecz uzyskania wysokiej kategorii w parametryzacji jednostek naukowych w 2021 roku i zachowania dzięki temu obecnie posiadanych przez Wydział uprawnień akademickich.

Realizacja wynikających z programu zamierzeń będzie ściśle skorelowana z kolejną oceną okresową pracowników, dlatego też prosimy o niezawodne przybycie na spotkanie
i zapoznanie się z zaproponowanymi przez Władze Wydziału rozwiązaniami w tym względzie.

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2018 roku w Dużej Auli budynku A1
o godzinie 10.

*******************************

Uwaga 

W dniach 27-29 grudnia Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny.

 

*********************************

W dniach od 8.12.2017 r. do 15.12.2017 r. wydawane będą decyzje stypendialne o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego.

 

Odbiór decyzji – Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego,

                           pokój nr 31 (od wtorku do piątku od godz.9.00 – 13.00).

 

W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą odbierać decyzje  stypendialne  w sobotę  9.12.2017 r. pok. 31 oraz 16.12.2017 r. w pok. 29 od godz. 9.00 -13.00.

 

********************************

U W A G A !

 

22.11.2017 r. (środa)

 

 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-

   Historycznego będzie  nieczynny.

 

(obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich pracowników Wydziału)

 

Studenci z Wydziału w powyższym dniu będą korzystać z godzin rektorskich – wolne od zajęć dydaktycznych.

 

************************************

Aktualności 

W poniższym załączniku znaleźć można informacje dotyczące Targów Pracy dla studentów i absolwentów, które odbęda się 14 listopada 2017 roku.

Targi Pracy

*******************

Uchwała nr 1/2017 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Socjologiczno-Historycznego URz dnia 30 X 2017 r. w sprawie ważność i wyników wyborów uzupełniających przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z grupy niesamodzielnych pracowników nauki (doktorów i magistrów)

 

********************************

 


2017-11-13

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW UR.

 

Inspektorat BHP i OP informuje, że zgodnie z zaproponowanymi terminami, zostały wyznaczone terminy szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych jak niżej:

 

L.p.

Nazwa jednostki

Data

Miejsce

Czas

1.

Wydział Ekonomii

17 XI

oraz 8  XII

Rejon Zalesie

Bud. D1, sala C3

godz. 8;30

2.

Instytut Filologii Germańskiej

30 XI

 

Ul. Kopisto bud. A3

Aula E2

godz. 8;30

3.

Instytut Filologii Rosyjskiej

4.

Instytut Filologii Angielskiej

5.

Wydział Pedagogiczny

23 XI

Ks. Jałowego

Bud. B1, sala nr 3

godz. 8;00

6.

Wydział Prawa i Administracji

24 XI

Ul. Grunwaldzka 13

Sala 204

godz. 8;00

7.

Wydz. Socjologiczno - Historyczny

22 XI

Bud. AO

Duża aula

godz. 8;00

 

Szkolenie powyższe jest obowiązkowe. W uzasadnionych przypadkach (choroba, delegacja itp.)  istnieje możliwość odbycia szkolenia w innej grupie. W takim przypadku dana osoba podpisuje się  na liście obecności własnej jednostki.

 


 

 

W dniach od 7.11.2017 r. do 17.11.2017 r. wydawane będą decyzje stypendialne  
o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

 

Odbiór decyzji – Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego,

                              pokój nr 31 (od wtorku do piątku od godz.9.00 – 13.00).

 

W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą odbierać decyzje  stypendialne  w sobotę  18.11.2017 r. od godz.9.00 – 13.00.

********************

UWAGA STUDENCI!

W DNIACH OD 7.11.2017 r. DO 17.11.2017 r.

WYDAWANE BĘDĄ DECYZJE STYPENDIALNE  O PRZYZNANIU, BĄDŹ ODMOWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI.

 

Odbiór decyzji – Dziekanat Wydz.Socj.Hist.ds. socjalnych,

                              pokój nr 29 (od godz.9.00 – 13.00).

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH MOGĄ ODBIERAĆ DECYZJE  STYPENDIALNE  W/W  TERMINIE LUB  W  SOBOTĘ 4.11.2017 r. (pokój nr 29) oraz 18.11.2017 r.  (SOBOTA)      

                                                                       25.11.2017 r. (SOBOTA)                               

                                                                       (od godz.9.00 – 13.00).

*****************

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI

OGŁOSZENIE!!! Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z Porozumieniem Rektora UR z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów z dnia 19 października 2017 r. ustalono:

 

UWAGA !!!

WYPŁATA ŚWIADCZEN POMOCY MATERIALNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK BĘDZIE REALIZOWANA W LISTOPADZIE 2017 r. (do 25 listopada)

Decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomóg wydawane będą po 6.11.2017 r., dokładna data podana zostanie

 w najbliższych dniach na stronie internetowej Wydziału oraz tablicy ogłoszeń przy Dziekanacie.

 

WAŻNE !!!

W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej informujemy, że:

NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA NASTĘPUJĄCO:

  • zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA
  • w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni
  • Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.
  • Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !
  • PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane -  dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.
  • Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność

 

************************

U W A G A  !

 

 2.11.2017 r. (czwartek)

            3.11.2017 r.  (piątek)

 

 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-

   Historycznego będzie  nieczynny

 

(Zarządzenie nr 63/2017 Rektora Uniwersytetu   

           Rzeszowskiego z dnia 10-10-2017 r.)

***************************

 

****************************

W imieniu JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Pana Prorektora prof. dr hab. Marka Koziorowskiego uprzejmie informuję, iż w dniu 16 października 2017 r. o godz. 15 w Małej Auli głównego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się inauguracja I roku doktorantów.

 

 

W związku z inauguracją w  dniu 16 października 2017r . będzie dla Państwa czynny dziekanat w godzinach 9:00-14:00.

Proszę w tym dniu zgłosić się do Dziekanatu w celu podpisania ślubowania, umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz potwierdzenia odbioru indeksu. 

Progam Wydarzenia

 

******************************

DOTYCZY STUDENTÓW  PIERWSZEGO  ROKU studiów (nieposiadających legitymacji UR)

WSZYSTKICH KIERUNKÓW rozpoczynających naukę

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

NUMERY INDYWIDUALNYCH SUBKONT, NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ

OPŁATY ZA  LEGITYMACJĘ (17 zł)  SĄ DO POBRANIA ZE STRONY:

 https://wu.ur.edu.pl (wybierając na górze strony -prawy róg-  link Subkonto).

*************************************

 

        UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

                           (I roczniki i wyższe)

 

    Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018, a które z jakiegoś powodu nie złożyły  wniosków w wyznaczonym terminie porządkowym mogą nadal taki wniosek złożyć w Dziekanacie ds. socjalnych – pokój nr 29.

**********************************************

U W A G A  !!

 

w  sierpniu 2017 roku

 

 dziekanat  WSH  będzie  nieczynny

 

prosimy aby sprawy związane z tokiem studiów załatwiać do końca lipca br.

*******************************

 

Dyżur dr hab. Krzysztofa Żarny w dniu 6 lipca 2017 r. (czwartek) zostaje przeniesiony na piątek 7 lipca (900-1100).

 

Od dnia 24 czerwca do 23 września 2017 roku Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny w soboty.

****************************

W dniu 22 czerwca odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Szczegółowe informacje w linku

 

 

*******************************

W dniu 17 czerwca 2017  roku (sobota) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny

*************************

W dniu 16 czerwca 2017 roku Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny (Pismo okólne Rektora UR nr 1/2017)

*********************

UWAGA! studenci/doktoranci Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                   

PRZEDŁUŻONO TERMIN PORZĄDKOWY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE  I STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

TERMINEM PORZĄDKOWYM SKŁADANIA WNIOSKÓW O W/W ŚWIADCZENIA JEST 15.06.2017r., KTÓRY PRZYPADA NA DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY,   Z KOLEI W PIĄTEK 16.06.2017 r. ZGODNIE Z PISMEM OKÓLNYM nr 1/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIEKANAT WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO BĘDZIE NIECZYNNY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O W/W ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNIACH: od 19.06.2017 r. do 23.06.2017 r.

W GODZINACH OD 9.00 – 13.00.

******************************

Dyżur dr hab. Krzysztofa Żarny w dniu 13 czerwca 2017 r. (wtorek) zostaje przeniesiony na środę 14 czerwca (1000-1200).

 

*********************************************

 

 

*********************************************

Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają uczestników ostatniego roku studiów doktoranckich do udziału w ANONIMOWYM badaniu obejmującym sprawy naukowe, organizacyjne, dydaktyczne i socjalne. Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

 

******************************************

 

Samorząd Studentów UR oraz Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają osoby studiujące na studiach I, II i III stopnia do udziału w ANONIMOWYM badaniu mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

**************************************************


2017-05-25

Przenosi się wykład ogólnouczelniany  dr hab. Adama Podolskiego prof. UR zaplanowany na 28.05.17 (niedziela)
od godz. 8.00-11.15 przy ul. Cichej 2A   do  dużej Auli w bud. AO przy ul. Rejtana 16c.
 

 


 

 

U W A G A

 

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że od dnia  25-05-2017 r. (czwartek) można odbierać decyzje w sprawie dotacji celowej na badania naukowe (tzw. 508) w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00.

 

*****************************************

Uwaga!

W dniach 6-14 lipca 2017 Biblioteka UR będzie nieczynna

(aktualizacja systemu komputerowego)

Nie będzie możliwości wypożyczania i zwrotu książek oraz podbijania kart obiegowych

****************************************

POMOC MATERIALNA – rok akademicki 2017/2018 

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY 

Studenci/Doktoranci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie: do 15 czerwca 2017 r.:

        - złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia   

          (wu.ur.edu.pl)

        - wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem

          wymaganej dokumentacji w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego

       ● STUDENCI - pok. nr 29 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 35, email: styp-wsh@ur.edu.pl

       ● DOKTORANCI - pok. nr 31 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 03, email: kflisak@ur.edu.pl

         

(od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny)

Studenci studiów niestacjonarnych i doktoranci dodatkowo będą mogli złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę 3 czerwca 2017 r. w godz. od 9.00 do 13.00.

UWAGA:

Instrukcje dotyczące elektronicznego wypełniania wniosków, Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od roku akademickiego 2017/2018, nowe wzory wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, wykaz dokumentacji obowiązującej przy składaniu wniosku o pomoc materialną, Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta/doktoranta można znaleźć na stronie internetowej UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-doktorantow/regulamin         

***********************

Posiedzenie Komisji w sprawie podziału dotacji celowej dla młodych naukowców tzw. 508, odbędzie się 17 maja 2017 r.

****************************

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UR informuje, że projekt pt „Studencie do dzieła! - nowe kwalifikacje szansą na sukces” przygotowany przez Wydział Socjologiczno-Historyczny uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016. Szczegóły znaleźć można w poniższym załączniku:

Projekt Studencie do dzieła !

********************************

Posiedzenie Komisji w sprawie podziału dotacji celowej dla młodych naukowców (tzw. 508) odbędzie się z chwilą otrzymania dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O terminie będziemy Państwa informować na stronie wydziału.

*************************************

Szanowni Państwo, w poniższym załączniku znaleźć można informacje o polsko-niemieckiej szkole letniej dla młodych dziennikarzy.

Szkoła polsko-niemiecka

***********************

Uwaga !!

W dniu 2 maja 2017 r. (wtorek) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynnny.

Zarządzenie Rektora UR nr 29/2017

 

******************************

Uwaga !!

W dniu 29 kwietnia 2017 r. (sobota) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynnny.

 

******************************

Uwaga !!

W dniu 14 kwietnia 2017 r. (piątek) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynnny.

 

Zarządzenie Rektora UR nr 24/2017

******************************

U W A G A  !!

 

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski
o finansowanie „projektów” badawczych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego MNiSW dla zainteresowanych pracowników (tzw. 507- Rezerwa Dziekana) na rok 2017 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia)

do dnia 30-04-2017 r. w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00.

Maksymalna kwota dofinansowania w 2017 roku wynosi 1500 zł.

 

Regulamin finansowania projektów badawczych ze środków pozostających
 w dyspozycji Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego znajduje się na stronie

 http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

********************************

DOKTORANCI

 

Decyzje w sprawie przyznania/odmowy stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego  (wnioski z odwołania) można odebrać

w Dziekanacie w dniach 21-23 marca 2017 r.

Decyzje należy odbierać osobiście, przy odbiorze prosimy przedstawić dokument tożsamości.

*******************************

UWAGA !!!

dnia 1 marca 2017 roku weszło w życie Zarządzenie wprowadzające Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Informacje szczegółowe znaleźć można w poniższym linku:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/25600,uwaga-zmiany-w-regulaminie-przyznawania-swiadczen-pomocy-materialnej-dla-studentow-ubiegajacych-sie-o-stypendia-od-r-ak-20172018.html

 

*****************************

DOKTORANCI

 

Decyzje w sprawie przyznania/odmowy stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego na kierunkach archeologia i filozofia (wnioski z odwołania) można odebrać

w Dziekanacie w dniach 7-9 marca 2017 r.

Decyzje należy odbierać osobiście, przy odbiorze prosimy przedstawić dokument tożsamości.

**********************

U W A G A  !!

 

          Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508) na rok 2017 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) do dnia  31-03-2017 r. w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00

 

Nowy regulamin podziału  dotacji celowej uchwalony przez RWS-H dnia

12.01.2017 r.  oraz zawarte w nim formularz wniosku (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR:

 http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

Proszę zwrócić uwagę na dokładne i w miarę szczegółowe wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

*****************************

DOKTORANCI

 

Decyzje w sprawie przyznania/odmowy stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego na kierunkach historia i socjologia (wnioski z odwołania) można odebrać

w Dziekanacie w dniach 1-4 marca 2017 r.

Decyzje należy odbierać osobiście, przy odbiorze prosimy przedstawić dokument tożsamości.

 

*******************************

U W A G A  !!

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego przypomina o obowiązku złożenia w dziekanacie uzupełnionych indeksów po zakończonej sesji egzaminacyjnej (regulamin studiów § 27).

 

********************************

Anonimowa ankieta oceny prowadzącego przedmiot

Samorząd Studentów UR oraz Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem
Jakości i Akredytacji zapraszają osoby studiujące na studiach I, II i
III stopnia do udziału w ANONIMOWYM badaniu mającym na celu ocenę
pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym
roku akademickiego 2016/2017.

Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

****************************

Uniwersytet Łódzki ogłasza III edycję  konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Informacje w załącznikach:

Ogłoszenie

Regulamin

 

**********************

Dział Finansowy informuje, że zmianie uległ  numer ogólnego rachunku bankowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Aktualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z wyjątkiem opłat z tytułu usług edukacyjnych  (czesne, legitymacja, dyplom, powtarzanie itp.)

80 1030 1508 0000 0008 1775 8002

************************

Uwaga

W dniach 04.01.2017 i 11.01.2017 (soboty) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny (przerwa międzysemestralna)

***********************

Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają uczestników ostatniego roku studiów doktoranckich do udziału w anonimowym badaniu obejmującym sprawy naukowe, organizacyjne, dydaktyczne i socjalne.

 

Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

 

Dane wykorzystywane w systemie logowania służą jedynie do przypisania właściwej ankiety i nie są identyfikowane z osobą wypełniającą ankietę. 

 

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne ponieważ pomogą nam zdiagnozować, a następnie odpowiedzieć na potrzeby doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

************************

DOKTORANCI

 

Decyzje w sprawie przyznania/odmowy stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego można odebrać

w Dziekanacie w dniach 13-28 stycznia 2017 r.

Decyzje należy odbierać osobiście, przy odbiorze prosimy przedstawić dokument tożsamości.

 

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Rektora za pośrednictwem Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (zał. nr 4 do Regulaminu, Wzór podania)

 

********************

********************

U W A G A  !

 

23 grudnia 2016 r. (piątek)

 

 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-

   Historycznego będzie  nieczynny

 

(Zarządzenie nr 65/2016 Rektora Uniwersytetu   

           Rzeszowskiego z dnia 14-12-2016 r.)

*********************

Biuro Karier UR zaprasza na spotkania i szkolenia. Informacje znaleźć można w poniższych linkach:

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/24119,zapraszamy-serdecznie-na-szkolenie-pt-psychologia-w-procesie-rekrutacji-przygotowanie-do-rozmowy-kwalifikacyjnej.html

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/24109,dzien-z-pracodawca.html

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/24108,bezplatne-i-certyfikowane-szkolenie-pn-mobilny-serwis-innowacyjne-rozwiazania-design-thinking.html

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/24107,zapraszamy-serdecznie-na-indywidualna-sesje-z-doradca-zawodowym.html

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow