Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

UWAGA !!! STRONA KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH JEST OBECNIE W TRAKCIE BUDOWY

UWAGA ! NOWA STRUKTURA KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH

Prorektor

Prof. dr hab. Paweł Grata
tel.17 872 14 94
mail: biuro.ch@ur.edu.pl
bud. A1, pok. 31

 

Dyrektor Biura Kolegium

Greta Kaczmarczyk
tel. 17 872 14 94   
mail:greta-ka@ur.edu.pl
bud. A1, pok. 30

 

Dziekan

dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR

                                              

Prodziekani

dr hab. Elżbieta Rokosz-Piejko, prof. UR                      

dr Anna Steliga                                                                  

dr Beata Guzowska

 

Dyrektor Dziekanatu

Dorota Gołąb
tel.  17 872 12 04
email: dziekanat.ch@ur.edu.pl

                               

Dyrektorzy

1. Instytut Archeologii – dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR        

2. Instytut Historii- dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR                    

3. Instytut Filozofii – dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR         

4. Instytut Neofilologii – dr hab. Agmieszka Uberman                   

5. Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa – dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR 

6. Instytut Muzyki – dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR                         

7. Instytut Sztuk Pięknych – dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR   

 

 

Informacje o Kolegiach i dyżurach pracowników dziekanatów

 

 

UWAGA

OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU STUDENCI KIERUNKÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA I SOCJOLOGIA OBSŁUGIWANI BĘDĄ W DZIEKANACIE KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH ( BUDYNEK A2, KOPISTO 2A, PARTER - POKÓJ 30B)


 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA i I rok II STOPNIA

 

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym

 i chcą się ubiegać o przyznanie pomocy materialnej w semestrze zimowym


w roku akademickim 2019/2020

 
składają wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego

 (w formie papierowej)

w terminach: od 16.07.2019 r. do 31.07.2019 r.

                           od 02.09.2019r. do 20.09.2019 r.

                             (w sierpniu – nieczynne)

w Dziekanacie ds. socjalnych ul. Rejtana 16c budynek A1 pok. 164 (I piętro, obok windy). 

 

  (Dziekanat czynny dla studentów od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny),

    tel. 17 872 13 35; email: styp-wsh@ur.edu.pl


******************************

 

 

 

Uwaga studenci

Z powodu remontu od 1 lipca wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę należy składać w pokoju 164 (I piętro)

 

************************

Uwaga

W dniach 21 i 22 czerwca 2019 r. (piątek i sobota) Dziekanat WSH UR będzie nieczynny.

 

 

************************************

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE świadczeń pomocy materialnej NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Informujemy, że od 4 czerwca 2019 r. istnieje możliwość składania wniosków na rok akademicki 2019/2020 w systemie Wirtualna Uczelnia.
Każdy doktorant ubiegający się o to świadczenie ma obowiązek wypełnienia wniosku w systemie, a po wydrukowaniu złożenia wniosku wraz z załącznikami – w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego, pok. 31 do 15 lipca 2019 r., stypendium Rektora w Dziale Kształcenia do 5 października.

 

PRZYPOMIAMY! Niezłożenie wniosku we wskazanym wyżej terminie może skutkować odmową przyznania świadczenia.

 

Uwaga!!! Jeżeli studiujesz na kilku kierunkach (również w innych uczelniach) i ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, to zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy PSWN możesz otrzymywać świadczenia (stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, Rektora, zapomogę oraz stypendium ministra) tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku, dlatego przed złożeniem wniosku zastanów się, na którym kierunku będziesz chciał otrzymywać świadczenia.

*******************************

Zgodnie z informacją przekazaną przez Dział Kształcenia ulegają zmianie warunki składania wniosków  tj.:

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE świadczeń pomocy materialnej NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Informujemy, że od 4 czerwca 2019 r. istnieje możliwość składania wniosków na rok akademicki 2019/2020 w systemie Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl)

Każdy student ubiegający się o świadczenie pomocy materialnej (z wyjątkiem osób przyjętych na I rok studiów w r.ak. 2019/20) ma obowiązek elektronicznego wypełnienia wniosku w systemie Uczelnia 10:

 

- na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 – w przypadku

  ubiegania się o stypendium socjalne

- na rok akademicki 2019/2020 – w przypadku ubiegania się o stypendium

   specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora, zapomogi

 

 a po wydrukowaniu złożenia wniosku wraz z załącznikami – w Dziekanacie Socjalnym   

 Wydziału Socjologiczno-Historycznego – pok. nr 29 (budynek A-1, ul. Rejtana 16 c)

  kontakt: - tel. 17 872 13 35, email: styp-wsh@ur.edu.pl         

 (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny).

 

Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo mogą złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę 8 czerwca 2019 r.  w godz. od 9.00 do 13.00.

 

    Termin składania wniosków:

·         dla studentów II roku lub wyżej – do 15 lipca 2019 r.,

·         dla osób, które zostaną przyjęte na I rok studiów – do 5 października 2019 r.

·         stypendium Rektora w Dziale Kształcenia -  do 5 października 2019 r.


 

 

 

 

 

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia (stypendia) dla studentów i doktorantów zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/studenci/pomoc-materialna/studenci

 

 

DOKTORANCI

 

Informujemy, że na stronie internetowej

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki/studia-doktoranckie dostępny jest nowy Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim (Uchwała nr 429/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 461/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim, zmienionej Uchwałą nr 529/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim; Załącznik do Uchwały Senatu nr 429/04/2019 Senatu UR).

 

 

U W A G A!

 19.04.2019 r.(piątek) i 2.05.2019 r.(czwartek)

        Dziekanat Wydziału Socjologiczno-

         Historycznego będzie  nieczynny.

 

(Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu  

 Rzeszowskiego z dnia 8.04.2019 r.)

 

Ponadto Dziekanat będzie nieczynny

w sobotę 4.05.2019 r. – w tym dniu brak zjazdów

dydaktycznych.

 

 

 

U W A G A  !!

 

          Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców
i uczestników studiów doktoranckich na rok 2019 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) do dnia 30-04-2019 r. w pokoju nr 30 
w godz. 9.00 do 13.00

 

 

Regulamin podziału  środków uchwalony przez RWS-H dnia 14-03-2019 r.  oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR:

 http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

 

****************************

Komisja Stypendialna Doktorantów

Wydziału Socjologiczno-Historycznego

 

 

informuje, że w dniach od 14.03.2019 r. do 26.03.2019 r. (od godz.9.00 – 13.00)
w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. Rejtana 16cpokój nr 31 
wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego 
na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.

 

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę  16.03.2019 r. (pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29)  (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez doktoranta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją doktoranta lub dowodem osobistym.

 

 

*******************************

UWAGA STUDENCI!

STYPENDIA SEMESTR LETNI r.ak.2018/2019

 

                 Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                         informuje, że w dniach od 13.03.2019 r. do 22.03.2019 r.

(od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych

ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje  o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego

               (w/w informacja dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2018/2019)

 

            

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne w w/w terminie

lub w sobotę  16.03.2019 r. (pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29)  (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

 

**********************************

 

Informacja – doktoranci – pomoc materialna

 

Wypłaty świadczeń pomocy materialnej przyznanych na semestr letni r.akad. 2018/2019 będą realizowane w kwietniu br. z wyrównaniem za miesiąc marzec. Jest to zgodne z § 28 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego (stypendia socjalne jak również zapomogi
i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznane na posiedzeniu Komisji
w marcu).

 

W miesiącu marcu br. zostaną wypłacone już przyznane stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.

-------------------------------------------------------

 

13 marca 2019 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie
Komisji Stypendialnej Doktorantów

 

-------------------------------------------------------

 

***************************************

Stypendia socjalne na semestr letni w r.ak.2018/2019

 

     Zgodnie z decyzją Działu Kształcenia UR, stypendia przyznane na semestr letni

                            roku akademickiego 2018/2019 będą wypłacone w m-cu kwietniu br.

                                                                   z wyrównaniem za m-c marzec.

 

               Jest to zgodne z § 28 ust.1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej            

                                                dla studentów od roku akademickiego 2018/2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

             W m-cu marcu 2019 r. posiedzenie Komisji Stypendialnej Studentów odbędzie się                                 

                                                          w  dniu 12.03.2019 r. (wtorek) o godz.9.00.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*************************************

 

Pomoc materialna – doktoranci

 

Do 31 stycznia 2019 r. doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego/ socjalnego w zwiększonej wysokości na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.

 

Wnioski należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego w pok. 31.

Dziekanat jest czynny od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00.

 

Zgodnie z § 25 ust. 3 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2018 roku:

Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w danym roku akademickim:

  1. składa wniosek o przyznanie  świadczenia (elektronicznie oraz w wersji papierowej), bez konieczności wykazywania dochodów swojej rodziny, w przypadku jeżeli dochody jego rodziny, a także liczba osób w rodzinie nie uległy zmianie po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy danego roku akademickiego; składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we wniosku,
  2. oraz przedstawia stosowne dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji materialnej (utrata bądź uzyskanie dochodu) lub/i zmianę liczby osób  w rodzinie, które miały miejsce po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy danego roku akademickiego, składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we wniosku.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku (zał. nr 7 do Regulaminu);
  2. Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy dołączyć oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki UR (zał. nr 9F do Regulaminu)
  3. We wniosku doktorant powinien wypełnić skład rodziny (nawet jeśli nic się nie zmieniło).

 

Doktoranci, którzy składają wniosek po raz pierwszy składają wniosek elektronicznie i wersji papierowej,  a także wszystkie wymagane w/w Regulaminem załączniki, zaświadczenia i oświadczenia.

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz załączniki, oświadczenia można pobrać ze strony internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

 

Doktorant może upoważnić inną osobę do dokonywania wszelkich czynności związanych  z ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej. Upoważnienie jest skuteczne w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej lub pracownika UR (wzór zał. nr 16 do Regulaminu).

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow