Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Prewencyjne oddziaływanie kary śmierci – Panel

           

10 października odbył się Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci, którego w Polsce inicjatorem jest Grupa Horyzont - przeciw karze śmierci. Wpisując się w tą idee ELSA Rzeszów zorganizowała panel dyskusyjny dotyczący prewencyjnego oddziaływania kary śmierci. Nad prawidłowym przebiegiem dyskusji czuwał opiekun merytoryczny projektu Pani dr Monika Badowska-Hodyr. Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Dziekan WPIA Elżbieta Feret, kpt Maciej Słysz, mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel oraz ks. Karol Tomczak.

W ramach przeprowadzonego projektu wywiązała się dyskusja poruszająca kwestie poglądów na funkcjonowanie kary śmierci w społeczeństwie. W trakcie panelu został zaprezentowany film w reżyserii kpt. Macieja Słysza pt. „ Przepite Życie”, w którym więźniowie skazani za zabójstwo na wieloletni pobyt w zakładzie karnym przedstawiali historie swojego życia. Udział w projekcie był źródłem nowej wiedzy oraz spojrzenia z innej perspektywy na osoby skazane. Dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy na nasze kolejne projekty.

 

 

 

W dniach 18 – 22 kwietnia odbyła się „Konferencja Lotnicza 2016” zorganizowana wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów oraz Koło Naukowe EUROAVIA Rzeszów.

 

W tym roku projekt został podzielony na trzy części:
 

 1. Warsztaty prawnicze i techniczne w dniach 18 – 19 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim
  w Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej przy ul. S. Pigonia Podczas tego wydarzenia studenci mogli wzbogacić swoją wiedzę praktyczną dotyczącą tematyki m.in. deliktów prawa karnego i cywilnego, prawa lotniczego oraz innych zagadnień związanych z prawem lotniczym. Warsztaty przeprowadzili m.in. prawnicy Kancelarii Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A. (Lublin/Warszawa) oraz Jakub Sznajder z Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder.

Natomiast mgr Katarzyna Sas z Kancelarii Patentowej Katarzyna Sas poruszyła tematykę obejmującą zagadnienia zdolności patentowej, procedury rejestracji, zasięgu terytorialnego patentów oraz prawa ochronnego.
Równolegle na Politechnice Rzeszowskiej odbyły się warsztaty obejmujące tematykę techniczną, podczas których został ukazany od strony praktycznej proces tworzenia i wprowadzania na rynek nowych technologii przemysłu lotniczego oraz poruszające kwestie bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

Warsztaty przeprowadzili m.in. mgr inż. pil. Kamil Kosacki – Instruktor w Ośrodku Lotniczym Politechniki Rzeszowskiej, pilot liniowy, Safety Manager, Mikołaj Modrzejewski – Process Engineer w LOT Aircraft Maintenance Services oraz Dariusz Sarnociński – Ekspert ds. Planowania Reagowania Awaryjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

 1. Forum dyskusyjne "Panel Ekonomiczny" w dniu 20 kwietnia 2016 r. na terenie Politechniki Rzeszowskiej
  w Auli V1 w budynku V przy ul. Powstańców Warszawy 12.
  Ta część konferencji miała na celu przedstawienie i podkreślenie powiązań nowoczesnych technologii
  z uwarunkowaniami ekonomicznymi i biznesowymi sektora lotniczego. Forum dyskusyjne poprzedziła prezentacja zbioru aktualnych raportów i opracowań dotyczących sytuacji na rynku lotniczym.                      Panel Ekonomiczny Konferencji Lotniczej 2016 składał się z trzech sesji dyskusyjnych prowadzonych
  w określonych obszarach tematycznych:

1. Perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce. Oczekiwania względem przyszłych pracowników.
2. Współczesne technologie jako odpowiedź na potrzeby rynku lotniczego.
3. Startupy szansą dla młodych przedsiębiorców.

 

 1. IV Ogólnopolska Konferencja Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych w dniach 21 – 22 kwietnia 2016 r. w Głównej Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tym roku Konferencja stanowiła doskonałą okazję do podsumowania rozważań toczących się w pierwszych trzech dniach projektu. Poruszyła ona m. in. kwestie związane z prawami pasażera, terroryzmem lotniczym, a także prawem kosmicznym i regulacjami dotyczącymi statków bezzałogowych.

Dnia 21 kwietnia, podczas I sesji której moderatorem była dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia, poruszono kwestie obejmujące regulacje prawne dotyczące statków bezzałogowych, zagadnienia prawnomiędzynarodowe współkorzystania przez bezzałogowe statki powietrzne z przestrzeni powietrznej, a także kwestie bezzałogowych statków powietrznych w świetle strategii lotniczej Unii Europejskiej oraz w polskiej przestrzeni powietrznej. Omówiono również sposoby zarządzania portem lotniczym w aspekcie procedur antyhałasowych. Podczas II sesji, której moderatorem był prof. zw. dr hab. Leonard Łukaszuk – Uniwersytet Warszawski, rozważano kwestie czy użytkownik bezzałogowego statku powietrznego ma obowiązki związane z systemem obowiązkowego zgłaszania zdarzeń lotniczych, jak również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez bezzałogowe statki powietrzne. Ostatnim tematem drugiej sesji była ochrona patentowa rozwiązań technicznych w przemyśle lotniczym. Trzecia – ostatnia sesja tego dnia, której moderatorem był dr hab. inż. Andrzej Tomczyk, prof. PRz, poruszyła materie dotyczące kontroli tożsamości w przewozie lotniczym w świetle obowiązujących regulacji, istotę niesprawności technicznej, jako przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania związanego z opóźnieniem lotu, kwestię nadużyć przy rezerwacji oraz wykorzystywaniu biletów lotniczych i ich skutki prawne, jak również prawa pasażera a firmy, 261/04 w praktyce.

 

Dnia 22 kwietnia, IV sesję rozpoczął dr Eytan Tepper – University of McGill, poruszając temat Space Law
& Global Space Governance. Następnie można było wysłuchać prelekcji dotyczących możliwości współczesnej technologii lotniczej w świetle realizacji turystyki kosmicznej oraz problematyki ochrony własności intelektualnej w branży kosmicznej. Sesja V, której moderatorem był prof. dr hab. Tadeusz Skoczny – CARS WZ Uniwersytet Warszawski, poruszono zagadnienia uwarunkowań użycia lotnictwa do niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych o dużej skali, wojskowych aspektów bezpieczeństwa państw członkowskich UE w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej oraz tematykę Just Culture, jako nowych zasad w zarządzaniu portami lotniczymi. VI – ostatnia już sesja Konferencji, której moderatorem był dr inż. Piotr Cieciński z Politechniki Rzeszowskiej, dotyczyła problematyki odpowiedzialności za spowodowanie katastrofy lotniczej przez Agenta Handlingowego, praw człowieka a praw kosmicznych, konsekwencji politycznych, prawnych i ekonomicznych ataków terrorystycznych, jak również problematycznych aspektów prawnych turystyki kosmicznej.

 

Obecnością na konferencji zaszczycili nas:

dr inż. Tomasz Balcerzak – Politechnika Śląska

mgr inż. Jan Dobrzański – rzecznik patentowy, AOMB Polska Sp. z o.o.

dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner – Politechnika Śląska

mgr Radosław Fellner – Politechnika Śląska

mgr Ksawery Garapich – Uniwersytet Warszawski/ Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

mgr r.pr. Michał Jaworski – Uniwersytet Jagielloński/ Kancelaria Jaworski Malina Sp. p./ Welcome Airport Services Sp. z o.o.

mgr Agata Kaczyńska – Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

mgr Hanna Klecz – Politechnika Rzeszowska, Aeroklub Podkarpacki SL

dr inż. Robert Konieczka – Politechnika Śląska

dr Zuzanna Kulińska – Uniwersytet Warszawski

dr Agnieszka Kunert – Diallo – PLL LOT S.A.

dr inż Magdalena . Letun – Łątka – Politechnika Śląska

mgr Ewa Liszka – Uniwersytet Jagielloński/ Kancelaria Jaworski Malina Sp. p.

mgr Krzysztof Loga – Sowiński – MBA , niezależny konsultant

 dr inż. Adam Mańka – Politechnika Śląska

dr inż. T. Marek Markiewicz – Akademia Obrony Narodowej 

dr Paweł Mróz – Akademia Obrony Narodowej

mgr Maciej Piotrowski – Uniwersytet Warszawski

dr Marek Stus – Uniwersytet Jagielloński

Paweł Szymański – Urząd Lotnictwa Cywilnego

dr Eytan Tepper – University of McGill

dr Marta Wachowicz – Polska Agencja Kosmiczna

dr Jan Walulik – CARS Uniwersytet Warszawski

mgr Maciej Zych – Kancelaria Wardyńscy i Wspólnicy

 

 

 

 

 

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów serdecznie zaprasza wszystkich studentów na XI edycję Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych, które odbędą się w dniach
4-6 kwietnia 2016r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
przy ul. Grunwaldzkiej 13, sala nr 13.

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych jest to cykliczny projekt odbywający się w tym samym terminie w 17 ośrodkach akademickich w całej Polsce, stworzony w odpowiedzi na zainteresowanie studentów praktyczną stroną zawodów prawniczych. Organizacją tego wydarzenia zajmuje się sekcja Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich (STEP).

Głównym celem Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich jest pozyskiwanie praktyk oraz koordynacja międzynarodowej wymiany praktyk studenckich. Działalność sekcji STEP skupia się również na pozyskiwaniu nowych pracodawców, utrzymywaniu bezpośrednich kontaktów
z instytucjami, z którymi stale współpracuje oraz prowadzeniu Dziennika Praktyk, w którym można znaleźć informacje o aktualnych praktykach oraz aplikacjach prawniczych.

W tym roku podczas Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich (STEP) może zaoferować studentom i absolwentom Wydziału Prawa
i Administracji m.in. warsztaty z Akademią Osiągnieć i Kancelarią Lex Control oraz wyjście na wokandę sądową do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Ponadto w programie przewidziano wiele ciekawych prelekcji, które wygłosi m.in. Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Pan Tomasz Pisuliński oraz Pani Alena Myrda - Naczenik KWP
w Rzeszowie. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami.

Agenda przedstawiająca wszystkie wydarzenia organizowane podczas XI edycji Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych znajduje się poniżej. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nią, gdyż oferowane wydarzenia z pewnością przedstawiają wysoki poziom merytoryczny, co przyczyni się do poszerzenia horyzontów i możliwości studentów i absolwentów naszego wydziału.

Zaprasza ELSA Rzeszów.

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/240636639610744/

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow