Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Wydział Prawa i Administracji

Uchwała nr 1/5/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: podziału środków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na Wydziale Prawa i Administracji w ramach subwencji dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 1/2/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji do dyscyplin naukowych określonych rozporządzeniem MNISW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818)

Uchwała nr 1/1/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do programu studiów na kierunku prawo, rok studiów I, semestr letni od cyklu kształcenia 219/2020 – przedmiotu obowiązkowego Dogmatyka praw człowieka w wymiarze 15 godz. Wykładu i 15 godz. ćwiczeń, studia stacjonarne i niestacjonarne

Uchwała nr 1/10/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: umowy pomiędzy Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, reprezentowanym przez: Dziekana Wydziału, dr hab. Ryszarda Katę, prof. UR a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, reprezentowanym przez: Dziekana Wydziału: dr hab. Elżbietę Feret, prof. UR w sprawie prowadzenia podyplomowych studiów pn.: „ Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa”

Uchwała nr 1/9/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu organizacji i odbywania programowych praktyk zawodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 6/6/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia, w tym kierunkowych efektów kształcenia oraz planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, na kierunku prawo - jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2018/2019

Uchwała nr 5/6/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia, w tym kierunkowych efektów kształcenia oraz planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, na kierunku administracja I stopnia, profil praktyczny na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2018/2019

Uchwała nr 1/1/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: podziału środków na działalność statutową (podziałka 507) w roku 2018 w ramach dotacji podmiotowej dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr  1/10/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzonych zmian dotyczących upraktycznienia planów i programów studiów na kierunku administracja II stopnia, profil praktyczny na cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019.

Uchwała nr  1/9/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego  z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: umowy pomiędzy Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, reprezentowanym przez: Dziekana Wydziału, dr hab. Ryszarda Kata, prof. UR a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, reprezentowanym przez: Dziekana Wydziału, dr hab. Elżbietę Feret, prof. UR w sprawie prowadzenie podyplomowych studiów pn.:Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa

Uchwała nr 4/6/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania programu kształcenia dla kierunku administracja - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki na cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 do wymagań określonych w art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm.)

Uchwała nr 3/6/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania programu kształcenia dla kierunku prawo - studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki na cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 do wymagań określonych w art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm.)

Uchwała nr 2/6/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania programu kształcenia dla kierunku administracja - studia I stopnia, profil praktyczny na cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 do wymagań określonych w art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm.)

Uchwała nr 1/6/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia, w tym kierunkowych efektów kształcenia oraz planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji, na kierunku administrcja II stopnia, profil praktyczny na cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019

Uchwała nr 1/4/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. uzupełniająca treść załącznika nr 1 do Uchwały nr 13 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, które powinna spełniać praca dyplomowa oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

Załącznik nr 1

Uchwała nr 5/1/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie funkcjonowania, składu oraz zakresu kompetencji Komisji Prgramowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 4/1/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale

Uchwała nr 3/1/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ankiety nakładu pracy studenta potrzebnego do uzyskania efektów kształcenia zdefiniowanych dla danego przedmiotu/modułu

Uchwała nr 2/1/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu podziału środków finansowych z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 1/1/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego zgodnej ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 3/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 maja 2016r. w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku administracja, studia pierwszego  stopnia do wymagań określonych w art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uchwała nr 5 z dnia 9 kwietnia 2014 r. Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie programu obowiązujących praktyk zawodowych

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4

 

Uchwała nr 20/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ankiety nakładu pracy studenta potrzebnego do uzyskania efektów kształcenia zdefiniowanych dla danego przedmiotu/modułu

 

Uchwała nr 19/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie planu hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 18/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale

 

Uchwala nr 16/2013 z dnia 15 maja 2013 r. o zmianie uchwały nr 2/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wymagań, które powinna spełniać praca
dyplomowa oraz szczegółowych zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

 

Uchwała nr 15/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie planów i programów nauczania na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: prawo, administracja i europeistyka

 

Uchwała nr 14/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 8/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie warunków i trybu zmiany formy studiów

 

Uchwała nr 13/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/2013 w sprawie zasad i form odbywania obowiązkowych praktyk programowych z dnia 13.02.2013 r.

 

Uchwała nr 7/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów w sytuacji, gdy przedmiot
jest prowadzony przez więcej niż jednego nauczyciela akademickiego

 

Uchwała nr 6/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyznawania przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UR dyplomu z wyróżnieniem

 

Uchwała nr 5/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, które powinna spełnić praca dyplomowa oraz szczegółowych zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych

Załącznik nr 1

 

Uchwała nr 4/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad zapisów i zmiany seminarium dyplomowego

 

Uchwała nr 3/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie warunków i zasad uznania uzyskanych zaliczeń i złożonych egzaminów w przypadku powtarzania semestru

 

Uchwała nr 2/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie określania zajęć, do zaliczenia których nie są stosowane oceny oraz rozliczenia semestralnego przedmiotów prowadzonych rocznie  - zmieniona przez uchwałę nr 16/2013

 

Uchwała nr 1/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad i form odbywania obowiązkowych praktyk programowych - §2 punkt 1 zmieniony uchwałą nr 13/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.

 

Uchwała nr 9/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zasad odbywania indywidualnego toku studiów i programu nauczania

 

Uchwała nr 8/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 10 października 2012 r. w sprawie warunków i trybu zmiany formy studiów
- zmieniona przez uchwałę nr 14/2013

 

Uchwała nr 234/10/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchwał nr 9,10 i 11/2010 Rady Wydziału Prawa i Administracji.

 

Uchwała nr 4/2011 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zasad zapisów i zmiany seminarium dyplomowego - nieobowiązująca

 

Uchwała nr 2/2011 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych
załącznik nr 1: Oświadczenie

Uchwała nr 7/2009 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie kontroli odbywania zajęć dydaktycznych przez adiunktów i asystentów oraz ich oceny, a także mając na uwadze poprawną dyscyplinę odbywania zajęć dydaktycznych oraz przekazywanie treści merytorycznych.

załącznik nr 1: wzór protokołu oceny.
załącznik nr 2: wzór ankiety.

 

Uchwała nr 5/2009 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zasad przyjmowania na drugi i kolejny kierunek studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 4/2009 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie prowadzenia kierunku europeistyka na poziomie II stopnia

 

Uchwała nr 3/2009 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie studiowania według indywidualnego planu studiów.

 

Uchwała nr 1/2009 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zasad zapisów na seminaria magisterskie i dyplomowe na kierunkach: prawo, administracja, europeistyka.

 

Uchwała nr 2/2008 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie podejmowania przez studentów cząstkowych studiów zagranicznych w ramach programów europejskich oraz trybu zaliczania tym studentom sesji egzaminacyjnej. - nieobowiązująca

Uchwała nr 1/2008 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie trybu zaliczania studentom różnic programowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UR

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow