Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret

UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH:

 

 

 

1. 21 - 23  kwietnia  1998r.  Opole - Jarnałtówek,  „Funkcjonowanie  samorządu  terytorialnego - doświadczenia  i  perspektywy”,

 

2. 8 - 10  październik  1998r.  Ogólnopolski  Zjazd  Katedr  Prawa   Administracyjnego  w  Wiśle, nt. „Prawo  administracyjne  w okresie  transformacji  ustrojowej”,

 

3. 21 - 23  październik  1999r. Ogólnopolska  Konferencja  Naukowa  w  Krakowie, nt. „Prawo  finansowe  i  nauka  prawa  finansowego  na  przełomie  wieków”,

 

4. 10 - 12  grudzień  1999r. - Warszawa.  Seminarium  naukowe  nt.„Stan  nauki  prawa  administracyjnego  po  10  latach  przemian  ustrojowych  w  Polsce”,

 

5. 29 - 31 maja 2000r. - Opole. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy”,

 

6. 24 - 27 września 2000r. - Łódź. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego nt.„Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia”,

 

7. 7 kwietnia 2000r. - Krasiczyn. Konferencja Naukowa nt. „Samorząd terytorialny III RP po 10 latach”,

 

8. 21 – 23 maja 2001r. – Olszanica. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Jednostka wobec działań administracji publicznej”,

 

9. 6 – 8 maja 2002r. – Iwonicz Zdrój. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej”,

 

10. 18 – 19 październik 2002r. – Przemyśl. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.„Stosunki polsko – ukraińskie w zmieniających się uwarunkowaniach europejskich”,

 

11. 8 listopada 2002r. – Rzeszów. Seminarium z udziałem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego nt. „Rola wschodnich regionów Polski we współpracy polsko – ukraińskiej w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej”,

 

12. 21 grudnia 2002r. – spotkanie z wicepremierem, Ministrem Finansów prof. Grzegorzem Kołodko nt. „Globalizacja i miejsce Polski w Zjednoczonej Europie”,

 

13. 27 marca 2003r. – Przemyśl. Seminarium polsko-ukraińskie nt.  „Nowe uregulowania prawne w zakresie ordynacji podatkowej w Polsce i na Ukrainie”,

 

14. 25 kwietnia 2003r. – Rzeszów. Konferencja Naukowa nt. „Gwarancje praw jednostki w procesach ustalania winy”.

 

15. 23 -26 maja 2004r.- Rzeszów. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar”.

 

16. 16 – 19 wrzesień 2004r. – Poznań. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa i Postępowania administracyjnego nt. „Europeizacja polskiego prawa administracyjnego”.

 

17. 14 kwietnia 2005r. – Kielce, „Dzień Boloński”.

 

18. 18 – 19 kwietnia 2005r. – Szczecin. II Forum Samorządowe nt. „Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie”.

 

19. 4 – 5 maja 2005r. – Kazimierz Dolny. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Racjonalizacji wydatków publicznych”.

 

20. 6 – 7 października 2005 – III Kongres Miast Polskich, Kraków,

 

21. 24 – 25 kwietnia 2006r. – Szczecin. III Forum Samorządowe nt. „Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie”,

 

22. 5 – 7 maja 2008r. - Kazimierz Dolny Konferencja Naukowa nt. „Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju”,

 

23. 23 – 24 października 2008r. - Białystok. Konferencja nt. „Sektor publiczny we współczesnej gospodarce”,

 

24. 14 – 15 października 2010r. – Rzeszów. Konferencja nt. „20 lat przekształceń własności w Polsce”,

 

25. 9 czerwca 2011r. – I Studencka Konferencja Naukowa studentów WSPiA,

 

26. 12 – 13 grudnia 2011r. – Rzeszów. Seminarium międzynarodowe nt. „EURO 2012. Bezpieczeństwo w teorii, praktyce oraz świadomości społecznej”,

 

27. 5 – 6 czerwca 2012r. – Łódź. Zjazd Katedr Prawa finansowego i Podatkowego „Prawo finansowe po transformacji ustrojowej”, „Międzynarodowe prawo podatkowe”,

 

28. 20 – 21 września 2012r. – Baranów Sandomierski. VI Konferencja naukowa „Przedsiębiorczość – natura i atrybuty”,

 

29. 28-30 listopada 2012r. – Rzeszów. Międzynarodowe seminarium nt. „Współpraca międzyregionalna w zakresie zarządzania kryzysowego – teoria i praktyka”,

 

30. 19 – 22 kwietnia 2013r. – Gdańsk - Sztokholm – Gdańsk. II Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa finansowego, nt. „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”,

 

31. 6 czerwca 2013r. – Rzeszów. III Studencka Konferencja Naukowa studentów WSPiA,

 

32. 4 czerwca 2014 r. - IV Studencka Konferencja Naukowa studentów WSPiA,

 

33. 8-9 września 2014 r. – Rzeszów - Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość – perspektywą zmian,

 

34. 22 - 23 października 2014 r. - Rzeszów-Krasiczyn, Konferencja Naukowa p.t. Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej,

 

35. 5 – 6 marca 2015 r. Katowice, Konferencja naukowa, nt. 25 lat Samorządu terytorialnego w Polsce,

 

36. 26 – 27 marca 2015 r. - II Międzynarodową Wrocławską Konferencję Prawa Finansowego i Finansów Publicznych "XXV lat Prawa finansowego samorządu terytorialnego i finansów samorządowych",

 

37. 22 – 23 kwietnia 2015r. Rzeszów – Postęp technologiczny, gospodarczy i społeczny a prawo, prowadzenie panelu Prawo finansowe i podatkowe,

 

38. 23 – 24 kwietnia 2015r. Rzeszów - III Ogólnopolska Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii,

 

39. 27 kwietnia 2015r. Rzeszów – II Seminarium naukowe nt. Wolność słowa a mowa nienawiści,

 

40. 29 kwietnia 2015r. Rzeszów – Wpływ postępu technologicznego na sprawność działania administracji,

 

41. 4 września 2015r. Józefów – 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow