Dziekanat Spraw Socjalnych:

+48 17 872 15 12

Godziny przyjmowania studentów
w Dziekanacie Spraw Socjalnych, pokój nr 5

poniedziałek                                                 730-1400
wtorek nieczynne
środa - piątek 1000-1400

OGŁOSZENIE

Dziekanat Socjalny Wydziału Prawa i Administracji informuje, że w dniach 25 lipca oraz 26 lipca 2019 r. (czwartek, piątek) będzie nieczynny.


 

OGŁOSZENIE

Dziekanat Socjalny informuje, że w dniach od 20 marca do  22 marca 2019 r.( środa, czwartek, piątek)

będzie nieczynny dla studentów.


UWAGA STUDENCI !!!

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ZA MIESIĄC MARZEC BĘDZIE REALIZOWANA W KWIETNIU 2019 R.

WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM SOCJALNEGO, SOCJALNEGO W ZWIEKSZONEJ WYSOKOŚCI jest odbiór decyzji w wyznaczonym terminie:

 

13.03.2019r. / środa/                     OD 9.00 DO 12.00 SALA NR 1

14.03.2019r. /czwartek/                OD 9.00 DO 12.00 SALA NR 110

15.03.2019r. /piątek/                      OD 10.00 DO 13 .00 SALA NR 1

  

WAŻNE!!!

W związku z wypłatą świadczeń pomocy materialnej informujemy, że należy zweryfikować swój numer konta w systemie Wirtualna Uczelnia (konto podstawowe).


UWAGA PILNE!

Zgodnie z decyzją Działu Kształcenia UR, stypendia przyznane na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 będą wypłacane w m-cu kwietniu z wyrównaniem za marzec.

Jest to zgodne z  § 28 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów od r. akad. 2018/2019.


 

WAŻNE !!!

W związku z  wypłatą  świadczeń pomocy materialnej informujemy, że należy zweryfikować swój numer konta w systemie Wirtualna Uczelnia (konto podstawowe)

 


 

INFORMACJA NA TEMAT ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ NA STYPENDIUM SOCJALNE/W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI w semestrze zimowym r.akad. 2018/2019

 

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów od r.akad. 2018/2019

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow