Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi11.07.2013 07:55

Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi

W dniu 3 lipca 2013 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Pedagogiki oraz osób reprezentujących instytucje, z którymi podpisano porozumienia o współpracy. Obecnością zaszczycili nas przedstawiciele: Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie, Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej, Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Stowarzyszenia na  Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, Polskiego Radia Rzeszów, VIA Katolickiego Radia Rzeszów oraz „Nasza Chata” Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu.

Celem zebrania było omówienie zasad współpracy, jej obszarów i wzajemnych oczekiwań. Przybyłych gości powitał dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. Pan Dziekan przedstawił najnowsze założenia w tworzeniu koncepcji kształcenia na uczelniach wyższych w odniesieniu do Krajowych Ram Kwalifikacji i rolę interesariuszy zewnętrznych w tym procesie. Zaprezentowano programy kształcenia, a w szczególności kierunkowe efekty kształcenia dla pedagogiki i nauk o rodzinie. Doktor Aleksandra Mach, przewodnicząca Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Pedagogiki zaproponowała oczekiwania ze strony uczelni. Dotyczyły one między innymi:

 • umożliwienia odbywania praktyk studentom kierunków: pedagogika, nauki o rodzinie,
 • umożliwienia przeprowadzania badań w ramach przygotowywanych prac licencjackich i magisterskich,
 • weryfikacji efektów kształcenia, głównie w zakresie kompetencji społecznych,
 • weryfikacji sylwetek absolwentów,
 • zasilania kadry dydaktycznej, głównie na kierunkach o profilu praktycznym i przedmiotach o charakterze specjalistycznym,
 • monitorowania rynku pracy w celu wskazywania obszarów w kształceniu (specjalności kształcenia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne i doskonalące).

Przedstawione propozycje spotkały się z aprobatą interesariuszy.

Następnie każdy z zaproszonych gości wskazał oczekiwania ze strony reprezentowanej przez siebie instytucji. Były to:

 • organizowanie wspólnych akcji promujących obydwie strony,
 • kształcenie specjalistów w zawodach deficytowych na rynku pracy,
 • uwzględnianie w programach kształcenia treści z zakresu komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, psychologii rozwojowej i umiejętności artystycznych,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, wspólnych konferencji naukowo-szkoleniowych, panelów dyskusyjnych,
 •  wspieranie placówek przez wolontariat studencki,
 • prowadzenie konsultacji psychologicznych,
 • opracowywanie i publikowanie materiałów dydaktycznych, projektów np., socjalnych, readaptacyjnych, (pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci) na platformie e-learningowej, w czasopismach pedagogicznych.

            Cenne wskazówki interesariuszy dotyczyły realizacji praktyk. Zwrócono uwagę na kwestie: oceniania studentów, sposobu prowadzenia dokumentacji, ochrony danych osobowych (udostępnianie dokumentów studentom), kontaktów z podopiecznymi
w zależności od specyfiki instytucji, a także finansowania opiekunów. Pozytywnie oceniono dotychczasową współpracę w tym zakresie, podkreślając przygotowanie merytoryczne większości studentów. Najistotniejsze uregulowania prawne w organizowaniu praktyk studenckich omówiła dr Wiesława Walc, koordynator praktyk w Instytucie Pedagogiki. Interesariusze zwrócili się z prośbą, by zobowiązano studentów do przekazywania informacji zwrotnych odnośnie wyników badań, prowadzonych w ramach seminariów licencjackich i magisterskich.

 Dyskusja obejmowała również inne zagadnienia tj.: sposób uzyskiwania zgody na przeprowadzanie badań w placówkach przez studentów, zwiększenie kontroli pracowników naukowo – dydaktycznych nad dopuszczaniem narzędzi badawczych stosowanych przez studentów, umożliwienie organizowania zajęć w placówkach, obserwowanie przez studentów zajęć prowadzonych przez nauczycieli – metodyków, udział pracowników uczelni w imprezach kulturalnych organizowanych przez instytucje. Rozmowę ubogaciły wnioski z dotychczasowej współpracy wskazane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu uczestniczących w spotkaniu: dr Doroty Pstrąg (zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki), dr Moniki Badowskiej-Hodyr (adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej).

Na zakończenie spotkania dr Aleksandra Mach w imieniu pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu podziękowała wszystkim za przybycie, podzielenie się ważnymi spostrzeżeniami i sugestiami dotyczącymi wzajemnej współpracy.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow