Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Dr Sławomir Rębisz w bazie ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus+21.01.2019 07:54

W dn. 16.01. 2019 r., dr Sławomir Rębisz z Wydziału Pedagogicznego UR, umieszczony został w bazie ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus+, oceniających wnioski i raporty w programie Erasmus+, sektor  „Szkolnictwo wyższe”. 

W Pol­sce Naro­dową Agen­cją Pro­gramu Era­smus+ jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji (FRSE) funkcjonująca od 1993 roku. FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej w 2014 roku funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Obecnie  FRSE reali­zuje akcje zde­cen­tra­li­zo­wane w ramach pię­ciu pro­gra­mów sek­to­ro­wych: Era­smus+ Edu­ka­cja szkolna, Era­smus+ Szkol­nic­two wyż­sze, Era­smus+ Mło­dzież, Era­smus+ Edu­ka­cja doro­słych oraz Era­smus+ Kształ­ce­nie i szko­le­nia zawo­dowe (więcej zob.: https://www.frse.org.pl/o-nas/) .

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow