Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

DZIEKANA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

dra hab. prof. UR RYSZARDA PĘCZKOWSKIEGO

 1. Przewodniczenie Kolegium Dziekańskiemu oraz obradom Rady Wydziału Pedagogicznego.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przez nauczycieli akademickich, studentów oraz pracowników nie będących nauczycielami przepisów Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Regulaminu Wydziału Pedagogicznego oraz Regulaminu obrad Rady Wydziału.
 3. Sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału Pedagogicznego oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz dyscyplinie finansowej.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Wydziału Pedagogicznego, w tym:
  1. ponoszonych przez Wydział kosztów osobowych i rzeczowych;
  2. przychodów z tytułu prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, w tym przychodów z tytułu prowadzonych studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów;
  3. wydatkowania środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Dziekana Wydziału;
  4. finansowania działalności naukowej i dydaktycznej nauczycieli akademickich, w tym między innymi finansowania udziałów w konferencjach, sympozjach, publikacji, projektów badawczych;
  5. finansowania działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego;
  6. finansowania bieżącej działalności Wydziału Pedagogicznego (eksploatacja obiektów, zakup materiałów, bieżące naprawy i modernizacje, itp.).
 5. Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych, w tym ogłaszanie konkursów na stanowiska naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne, wniosków o przedłużenie zatrudnienia.
 6. Podejmowania decyzji w sprawach dotyczących: skreśleń z listy studentów, przywracanie w prawach studenta, przeniesienia z innej uczelni lub kierunku studiów, wznawiania studiów, indywidualnej organizacji toku studiów.
 7. Nadzór nad działalnością naukową nauczycieli akademickich, w tym inicjowanie działań na rzecz tworzenia zespołów badawczych, w tym zespołów badawczych z udziałem studentów, do realizacji określonych projektów badawczych, inspirowanie indywidualnego rozwoju poszczególnych pracowników, sporządzanie wniosków dotyczących oceny parametrycznej Wydziału, inicjowania działań zmierzających do opracowywania wniosków badawczych finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym wniosków o granty naukowe finansowane przez NCN, MNiSW itp.
 8. Nadzór nad realizacją badań statutowych prowadzonych przez pracowników Wydziału Pedagogicznego.
 9. Nadzór nad funkcjonowaniem seminariów doktorskich prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym.
 10. Nadzór nad działalnością Studenckich Kół Naukowych.
 11. Inicjowanie, organizowanie i rozwijanie kontaktów naukowych w kraju i zagranicą w ramach podpisanych przez Uniwersytet Rzeszowski umów o współpracy naukowej.
 12. Nadzór nad funkcjonowaniem różnorodnych komisji wydziałowych.
 13. Nadzór nad realizacją przez Prodziekanów Wydziału Pedagogicznego powierzonych obowiązków.
 14. Opiniowanie różnorodnych wniosków pracowników Wydziału oraz studentów, w tym wniosków stanowiących odwołania od decyzji Prodziekanów, kierowników Katedr i Zakładów.
 15. Współpraca z władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie spraw dotyczących funkcjonowania Wydziału Pedagogicznego.
 16. Inspirowanie działań na rzecz promocji Wydziału Pedagogicznego.
 17. Realizacja innych zadań wynikających z bieżącego funkcjonowania Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Pedagogicznego.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow