Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Prodziekana Wydziału Pedagogicznego ds. jakości kształcenia

dr ALEKSANDRY MACH

 1. Współpraca z Prodziekanem Wydziału ds. studenckich i studiów stacjonarnych oraz Prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z funkcjonującego w ramach Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego systemu zapewnienia jakości kształcenia.
 2. Nadzór nad realizacją przez Wydział Pedagogiczny systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym realizacji procedur służących optymalizacji systemu, ankietyzacji studentów dotyczącej jakości pracy nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym.
 3. Sporządzanie raportów, sprawozdań, analiz wynikających z realizacji systemu zapewnienia jakości kształcenia zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Rzeszowskim w tym względzie przepisami oraz regulacjami określonymi przez Radę Wydziału Pedagogicznego.
 4. Nadzór nad realizacją obowiązków przez opiekunów roku.
 5. Gromadzenie, przy pomocy podległych pracowników dziekanatu, dokumentacji dotyczącej systemu jakości kształcenia, w tym między innymi sylabusów prowadzonych zajęć, różnorodnych sprawozdań, opinii, analiz dotyczących jakości kształcenia.
 6. Nadzór nad sprawozdawczością – GUS, POLON, Wirtualny Dziekanat itp.
 7. Podejmowanie decyzji dotyczących spraw związanych z systemem jakości kształcenia.
 8. Podejmowanie decyzji finansowych określonych w upoważnieniu podczas nieobecności Dziekana Wydziału.
 9. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi i kursami.
 10. Nadzór nad realizacją przez Wydział Pedagogiczny umów o współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 11. Nadzór nad organizacją roku akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania rokrocznie przydziałów czynności dla nauczycieli akademickich, harmonogramów zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, realizacją praktyk pedagogicznych i zawodowych, realizacją umów na prowadzenie zajęć przez osoby niebędące pracownikami Wydziału Pedagogicznego.
 12. Współpraca z Działem Jakości Kształcenia i Akredytacji oraz Działem Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawach dotyczących toku studiów oraz jakości kształcenia.
 13. Zastępowanie dziekana Wydziału Pedagogicznego podczas jego nieobecności.
 14. Realizacja innych działań wynikających z bieżącej działalności Wydziału Pedagogicznego.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow