Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Szanowni Państwo

 

Z powodu braku wymaganej liczby słuchaczy, w tym semestrze oferowane przez nas studia podyplomowe z Zarządzania instytucją oświatową nie zostaną uruchomione.

Rekrutacja zostaje przedłużona do 31 stycznia 2020 r. Planowane rozpoczęcie studiów luty 2020 r.

 

 Z wyrazami szacunku,

Dr Sławomir Rębisz

Kierownik studiów podyplomowych

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji” zostanie przygotowany do pracy na stanowisku kierownika w różnego typu placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2017 r. poz. 1597).

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod zarządzania instytucją oświatową oraz powiązanych z nią dyscyplin i dziedzin naukowych, w tym analizy i interpretacji różnych sytuacji społecznych wynikających z funkcjonowania instytucji oświatowych oraz rozwiązywania ich problemów organizacyjnych.
  • Kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach oświatowych oraz sprawnego posługiwania się  systemami informatycznymi w zarządzaniu placówką oświatą.
  • Zastosowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji oświatowej.
  • Stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą pedagogiczną i administracyjną placówki oświatowej.
  • Podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, oraz innymi instytucjami oświatowymi, jak i instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, planujących objąć stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych.

Wymóg ukończenia podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania instytucją oświatową, nakłada na kandydata ubiegającego się o stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2017 r. poz. 1597).

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, (https://irk.ur.edu.pl/podyplomowe) a na spotkaniu organizacyjnym do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

  1. Podanie kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dowodu osobistego  (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  (oryginał do wglądu)

 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW:  dr Sławomir Rębisz

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA: mgr Natalia Kucharska – tel. 17 872-18-46

 

 

KOSZT STUDIÓW: 3 200 zł (1 600 zł za semestr)

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow