Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dzieckaj nie zostaną uruchomione z powodu małej liczby kandydatów.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji w następujących placówkach:

 • w resorcie oświaty: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych;
 • w resorcie zdrowia: w ośrodkach wczesnej interwencji, niepublicznych NZOZ realizujących kontrakty z NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej dzieci;
 • w resorcie pomocy społecznej: w placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem podyplomowych studiów: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WCZESNA INTERWENCJA

absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  i niepełnosprawnych,
 • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć dla dzieci od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach oraz w środowisku domowym,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z małymi dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi w specjalistycznych placówkach, w środowisku domowym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i wielospecjalistycznych,
 • organizowania profesjonalnego wsparcia dla rodzin dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych,
 • wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w warunkach poszczególnych placówek.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w różnych specjalistycznych placówkach: od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. Program studiów obejmuje treści kształcenia, które umożliwią uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz współpracę z ich środowiskiem rodzinnym.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji są adresowane do absolwentów: pedagogiki, psychologii, logopedii oraz lekarzy, fizjoterapeutów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi (w resorcie zdrowia). 

ZASADY REKRUTACJI

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Izabela Marczykowska

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA: inż. Danuta Kucharska – tel. 17 872-18-04

 

KOSZT STUDIÓW: 4 800 zł ( 1 600 zł za semestr)

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow