Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent podyplomowych studiów „Diagnoza i terapia pedagogiczna” ma szeroką wiedzę z zakresu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, a także zaburzeń występujących w rozwoju oraz sposobów oddziaływań terapeutycznych. Zna terminologię z zakresu pedagogiki, rozwoju i funkcjonowania dziecka, zaburzeń okresu rozwojowego, diagnozy i terapii pedagogicznej. Absolwent ma uporządkowaną wiedzę o współczesnych metodach terapii dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi, zna strategie i metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem. Samodzielnie planuje i realizuje projekty w zakresie diagnozowania rozwoju dzieci i młodzieży oraz terapii pedagogicznej. Umie podjąć współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego, zmierzającego do wielostronnej aktywizacji dziecka i jego rodziny. Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia skutecznych oddziaływań wspierających rodzinę przeżywającą trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz umiejętności, które wykorzystuje we własnej diagnostyczno-terapeutycznej działalności.

Absolwent podyplomowych studiów „Diagnoza i terapia pedagogiczna” może znaleźć zatrudnienie  w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, realizując zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub inne formy terapii pedagogicznej.

 

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia „Diagnoza i terapia pedagogiczna” adresowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

  • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

 

 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Małgorzata Marmola

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA: mgr Ewelina Hamerla - tel. 17 872-18-16

 

KOSZT STUDIÓW: 4 800  zł (1 600 zł za semestr)

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow