Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne studiów podyplomowych pn. Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji, które odbędzie się  w dniu 29 września 2018  (sobota) o godz. 12.00, w siedzibie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy ul. Ks. Jałowego 24, sala 113 (I piętro).

Osobiste złożenie dokumentów będzie jednocześnie ostateczną deklaracją o podjęciu studiów.

Na spotkaniu otrzymają Państwo decyzje o przyjęciu na studia i umowy o zasadach odpłatności.

Wymagane do złożenia dokumenty:

 1. Podanie kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 2. Kserokopia dowodu osobistego  (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  (oryginał do wglądu)

 

Kierownik studiów,

Dr Sławomir Rębisz

 

Harmonogramy studiów podyplomowych (Kliknij tutaj)

W celu wyświetlenia harmonogramu zajęć należy użyć przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Natępnie wybrać kierunek (studia podyplomowe) oraz specjalność

 

 

Opłat za studia proszę dokonywać na nr rachunku:

26 1030 1999 7897 0000 0181 0062 z dopiskiem ZIO 2018/19

 

HARMONOGRAM OPŁAT

Opłata za I semestr

Do 15 października 2018 r. – 800 zł.

Do 15 stycznia 2019 r. – 800 zł.

Opłata za II semestr

Do 15 marca 2019 r. – 800 zł.

Do 15 maja 2019 r. – 800 zł.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji” zostanie przygotowany do pracy na stanowisku kierownika w różnego typu placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2017 r. poz. 1597).

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod zarządzania instytucją oświatową oraz powiązanych z nią dyscyplin i dziedzin naukowych, w tym analizy i interpretacji różnych sytuacji społecznych wynikających z funkcjonowania instytucji oświatowych oraz rozwiązywania ich problemów organizacyjnych.
 • Kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach oświatowych oraz sprawnego posługiwania się  systemami informatycznymi w zarządzaniu placówką oświatą.
 • Zastosowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji oświatowej.
 • Stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą pedagogiczną i administracyjną placówki oświatowej.
 • Podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, oraz innymi instytucjami oświatowymi, jak i instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, planujących objąć stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych.

Wymóg ukończenia podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania instytucją oświatową, nakłada na kandydata ubiegającego się o stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2017 r. poz. 1597).

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW:  dr Sławomir Rębisz

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA: mgr Natalia Kucharska – tel. 17 872-18-08

 

 

KOSZT STUDIÓW: 3 200 zł (1 600 zł za semestr)

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow