Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne studiów podyplomowych pn. Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji, które odbędzie się  w dniu 29 września 2018  (sobota) o godz. 12.00, w siedzibie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy ul. Ks. Jałowego 24, sala 113 (I piętro).

Osobiste złożenie dokumentów będzie jednocześnie ostateczną deklaracją o podjęciu studiów.

Na spotkaniu otrzymają Państwo decyzje o przyjęciu na studia i umowy o zasadach odpłatności.

Wymagane do złożenia dokumenty:

 1. Podanie kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 2. Kserokopia dowodu osobistego  (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  (oryginał do wglądu)

 

Kierownik studiów,

Dr Sławomir Rębisz

 

Harmonogramy studiów podyplomowych (Kliknij tutaj)

W celu wyświetlenia harmonogramu zajęć należy użyć przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Natępnie wybrać kierunek (studia podyplomowe) oraz specjalność

 

 

Opłat za studia proszę dokonywać na nr rachunku:

26 1030 1999 7897 0000 0181 0062 z dopiskiem ZIO 2018/19

 

HARMONOGRAM OPŁAT

Opłata za I semestr

Do 15 października 2018 r. – 800 zł.

Do 15 stycznia 2019 r. – 800 zł.

Opłata za II semestr

Do 15 marca 2019 r. – 800 zł.

Do 15 maja 2019 r. – 800 zł.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji” zostanie przygotowany do pracy na stanowisku kierownika w różnego typu placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2017 r. poz. 1597).

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod zarządzania instytucją oświatową oraz powiązanych z nią dyscyplin i dziedzin naukowych, w tym analizy i interpretacji różnych sytuacji społecznych wynikających z funkcjonowania instytucji oświatowych oraz rozwiązywania ich problemów organizacyjnych.
 • Kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach oświatowych oraz sprawnego posługiwania się  systemami informatycznymi w zarządzaniu placówką oświatą.
 • Zastosowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji oświatowej.
 • Stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą pedagogiczną i administracyjną placówki oświatowej.
 • Podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, oraz innymi instytucjami oświatowymi, jak i instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, planujących objąć stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych.

Wymóg ukończenia podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania instytucją oświatową, nakłada na kandydata ubiegającego się o stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2017 r. poz. 1597).

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW:  dr Sławomir Rębisz

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA: mgr Natalia Kucharska – tel. 17 872-18-08

 

 

KOSZT STUDIÓW: 3 200 zł (1 600 zł za semestr)

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow