Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

STUDIA PODYPLOMOWE

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja

 

Rejestracja elektroniczna https://irk.ur.edu.pl/podyplomowe/

 

Wydział

Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Adres

35-010 Rzeszów, ul. ks. Jałowego 24

Telefon kontaktowy/Fax

17 872 18 04

E-mail

wydzped@ur.edu.pl

Osoba do kontaktu

inż. Danuta Kucharska

Kierownik studiów podyplomowych

dr Izabela Marczykowska

Opis studiów

Studia podyplomowe z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są adresowane do absolwentów: pedagogiki psychologii, logopedii oraz lekarzy, fizjoterapeutów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi (w resorcie zdrowia). 

 

Program studiów

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Podstawy neonatologii i pediatrii w aspekcie zaburzeń rozwoju małego dziecka

10

Wczesne wspomaganie rozwoju  i wczesna interwencja w kontekście pedagogiki specjalnej

10

Pedagogika lecznicza małego dziecka

10

Podstawy neuropsychologii, psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

20

Psychopedagogiczna diagnoza sytuacji, potrzeb dziecka i rodziny

20

Profilaktyka niepowodzeń szkolnych

20

Wsparcie rodziny zagrożonej niepełnosprawnością w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

15

Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

20

Organizacja i podstawy prawne specjalistycznych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji

5

Psychopedagogiczne metody pracy z małymi dziećmi

10

Wczesne wspomaganie dziecka niedosłyszącego  i niesłyszącego

20

Wczesne wspomaganie dziecka niedowidzącego  i niewidomego

20

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem

15

Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami

10

Neurofizjologicze metody pracy we wczesnej interwencji

5

Stosowana analiza zachowania we wczesnym wspomaganiu rozwoju

15

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna

15

Terapia zajęciowa jako terapia wspomagająca dziecka zagrożone niepełnosprawnością i niepełnosprawne

10

Nowoczesne technologie oraz media w diagnozie i terapii małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych

10

Praktyka

120

RAZEM

380

Punkty ECTS

45

Liczba semestrów studiów

3

Język wykładowy

język polski

Opłata za studia/kurs

4 800 zł (1600 zł za semestr)

Wymagania wstępne

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Ukończenie studiów nauczycielskich I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, lub innych specjalności pedagogicznych, psychologicznych.

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.  O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

bez limitu

Termin składania dokumentów

 wrzesień 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Początek studiów

Wrzesień/październik 2017

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio-niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu

Wymagane dokumenty

1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu) 

2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

 

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji w następujących placówkach:

- w resorcie oświaty: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych;

- w resorcie zdrowia: w ośrodkach wczesnej interwencji, niepublicznych NZOZ realizujących kontrakty z NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej dzieci;

- w resorcie pomocy społecznej: w placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow