Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

STUDIA PODYPLOMOWE

SURDOPEDAGOGIKA. EDUKACJA I REHABILITACJA

DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU

Rejestracja elektroniczna https://irk.ur.edu.pl/podyplomowe/

Dokumenty:

  • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Uczestnictwo w spotkaniu jest potwierdzeniem zapisu na studia podyplomowe.

 

Kierownik studiów:

dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak

 

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Adres

ul. Ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów

Telefon kontaktowy/Fax

17 872 18 16

E-mail

rwozowicz@ur.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Renata Wozowicz

Kierownik studiów podyplomowych

dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak

Opis studiów

Studia podyplomowe (obejmujące kształcenie
w zakresie modułu 5 /Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z dn. 6 lutego 2012r., Pozycja 131/) są przeznaczone dla studentów (z tytułem licencjat)
i absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela lub też przygotowanie pedagogiczne, aspirujących do pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą
z wadą słuchu. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z wadą słuchu. Realizacja studiów podyplomowych (modułu 5) umożliwia uzyskanie przygotowania do pracy w przedszkolach, szkołach
i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych)
w zakresie odpowiednim do przygotowania uzyskanego w ramach studiów podstawowych (I, II lub jednolitych magisterskich nauczycielskich)  oraz  rodzaju niepełnosprawności – uszkodzenia słuchu .  

Program studiów

PRZEDMIOT

Liczba wykładów

Liczba ćwiczeń

Liczba ECTS

MODUŁ I. PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Pedagogika specjalna

10

20

3

Pedagogika dzieci i młodzieży z wadą słuchu - surdopedagogika

10

20

4

Psychologia osób z wadą słuchu (surdopsychologia) z elementami psychopatologii

20

---

2

Pedagogika osób głuchoniewidomych

10

---

2

Audiologia pedagogiczna

10

10

2

Wczesna diagnoza,  interwencja w rehabilitacji i wspomaganie rozwoju dzieci z wadą słuchu

10

10

3

Rewalidacja indywidualna

10

20

3

Surdologopedia

---

20

4

Razem:

80

100

23

MODUŁ II. DYDAKTYKA SPECJALNA

Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu

20

40

6

Podstawy języka migowego

10

20

4

Razem:

30

60

10

MODUŁ III.  PRAKTYKA

Praktyka wizytująco-obserwacyjna –  w placówkach edukacji i rehabilitacji dzieci
i młodzieży z wadą słuchu

---

40

2

Praktyka asystencka
w przedszkolu, szkole lub placówce specjalnej dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

---

40

2

Praktyka ciągła w placówkach kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

---

40

3

Razem:

---

120

7

Razem:

110

280

40

 

Punkty ECTS

40

Liczba semestrów studiów/kursu

3

Opłata za studia/kurs

5 400 zł ( 1 800 zł za semestr)

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia oraz posiadanie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego (przygotowanie do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – moduł 1,2,3  Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z dn. 6 lutego 2012r., Pozycja 131)

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Limit przyjęć

bez limitu

Termin składania dokumentów

październik 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Początek studiów

październik 2017

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio- niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu

Wymagane dokumenty

1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu) 

2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność surdopedagogika.

                                                          

                                                                                                                     

                       

                                                                                                                     

                                                                                        

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow