Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

 

Szanowni Państwo

 

Rozdanie świadectw studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej edycja 2017/2019 odbędzie się w dniu 31 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 9.30 w sali 213.

 

Istnieje możliwość odebrania świadectwa w innym terminie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00 w sali 220. (proszę o wcześniejsze potwierdzenie przybycia)

 


 

Zakończyliśmy studia podyplomowe w zakresie Przygotowania do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Aby rozliczyć studia należy:

 • dokonać wpłaty w wysokości 4800 zł plus 30 zł opłaty za świadectwo,
 • dostarczyć zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w ilości 60 godzin,
 • uzyskać zaliczenia u prowadzących,

Jest to warunkiem otrzymania świadectwa studiów podyplomowych.

 

 

Harmonogramy studiów podyplomowych (Kliknij tutaj)

W celu wyświetlenia harmonogramu zajęć należy użyć przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Natępnie wybrać kierunek (studia podyplomowe) oraz specjalność

 

Harmonogram opłat za studia

 

Opłata za I semestr

- do 30 października 2017 r. – 800 zł.

- do 15 stycznia 2018 r. – 800 zł.

Opłata za II semestr

- do 15 marca 2018 r. – 800 zł.

- do 15 maja 2018 r. – 800 zł.

Opłata za III semestr

- do 15 listopada 2018 r. – 800 zł.

- do 15 stycznia 2019 r. – 800 zł.

 

Nr konta bankowego:

Bank Handlowy SA CITI BANK

50 1030 1999 7897 0000 0171 0011

Uprzejmie informujemy, że od dnia wpłynięcia opłaty na konto bankowe Uniwersytetu Rzeszowskiego można ubiegać się w terminie do 7 dni o wystawienie faktury.

Fakturę należy zgłosić i odebrać u mgr Barbary Urbaś w pok. 106 (budynek przy ul. ks. J. Jałowego 24), tel. 17 8721846.

Wydział

Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

-

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 24

Telefon kontaktowy/Fax

17 872 18 21

E-mail

ptrkaras@ur.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Piotr Karaś

Kierownik studiów podyplomowych

dr Magdalena Wasylewicz

Opis studiów

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do:

 • Przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności uczniów klas I-III szkoły podstawowej i dziecka sześcioletniego zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej;
 • Diagnozowania sytuacji ucznia w rodzinie, szkole i środowisku ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń;
 • Prowadzenia działalności na rzecz udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej;
 • Dbania o właściwy rozwój dzieci i młodzieży w tym także o uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. uczniów  zdolnych, uczniów z dysfunkcjami i dysharmoniami rozwojowymi, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym); 

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do:

 • Przekazywania wiedzy i  kształtowania  umiejętności uczniów klas I-III szkoły podstawowej i dziecka sześcioletniego zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej;
 • Diagnozowania sytuacji ucznia w rodzinie, szkole i środowisku ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń;
 • Prowadzenia działalności na rzecz udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej;

Dbania o właściwy rozwój dzieci i młodzieży w tym także o uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. uczniów  zdolnych, uczniów z dysfunkcjami i dysharmoniami rozwojowymi, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

Program studiów

Przedmioty

Liczba wykładów

Liczba ćwiczeń

ECTS

Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej

10

20

5

Podstawy psychologii wczesnoszkolnej

10

20

5

Podstawy edukacji językowej

10

10

2

Podstawy edukacji matematycznej

10

10

3

Podstawy edukacji artystycznej (muzyka, plastyka)

-

40

4

Diagnozowanie rozwoju ucznia

5

15

3

Metodyka kształcenia zintegrowanego

20

30

5

Konstruowanie programu kształcenia zintegrowanego

25

25

3

Ewaluacja procesu kształcenia

-

30

3

Technologie informacyjne w edukacji wczesnoszkolnej

-

30

4

Komunikacja interpersonalna

-

30

3

Podstawy prawa oświatowego

10

-

2

Praktyka

-

60

3

Razem

100

320

45

Punkty ECTS

45

Liczba semestrów studiów/kursu

3

Opłata za studia/kurs

4 800 zł (1 600 zł za semestr)

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I  lub II stopnia posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Zasady rekrutacji

 • rejestracja elektroniczna
 • złożenie kompletu dokumentów na spotkaniu organizacyjnym

Limit przyjęć

bez limitu

Termin składania dokumentów

wrzesień/październik 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Początek studiów

październik 2017

Terminy zajęć

minimum dwa zjazdy (sobota+niedziela) w miesiącu.

Wymagane dokumenty

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 •  kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim)

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dzieci sześcioletnich.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow