Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Wydział

Wydział Pedagogiczny i Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii

Jednostka prowadząca studia

Wydział Pedagogiczny

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

Telefon kontaktowy/Fax

17 872 18 05

E-mail

m.szela@ur.edu.pl

Osoba do kontaktu

Mgr Małgorzata Szela

Kierownik studiów podyplomowych

Dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz

Opis studiów

Kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela biologii, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 

Przedmiot

W

Ćw.

ECTS

Biologia komórki

15

5

2

Chemia ogólna i organiczna

15

5

2

Mikrobiologia

10

10

2

Biochemia

15

5

3

Botanika z anatomią roślin

15

5

2

Zoologia

15

5

3

Fizjologia roślin

15

5

2

Fizjologia zwierząt

15

5

2

Elementy anatomii i fizjologii człowieka

15

15

4

Genetyka

15

5

2

Ekologia i ochrona środowiska

15

15

2

Ewolucja świata organicznego

 

10

2

Metodyka nauczania biologii

15

45

8

Eksperyment w naukach przyrodniczych

 

10

2

Programy nauczania biologii

15

15

2

Elementy prawa oświatowego

10

 

1

Praktyka (60 godzin)

 

 

 

RAZEM

200

160

45

 

Punkty ECTS

45

Liczba semestrów studiów/kursu

3

Opłata za studia/kurs

4 800 zł (1 600 zł za semestr)

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia oraz posiadanie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego.

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Limit przyjęć

bez limitu

Termin składania dokumentów

Wrzesień/październik 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Początek studiów

październik 2017

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio – niedzielne średnio 2 razy w miesiącu

Wymagane dokumenty

1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)                                                                         2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent zostanie przygotowany do nauczania biologii w szkole w klasach V - VIII.

Ponadto uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji zadań nauczyciela biologii, ze szczególnym uwzględnieniem tych w zakresie:

  1. przekazywania wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie nauczania biologii;
  2. diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów;
  3. realizacji procesu kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy;
  4. projektowania, realizacji i ewaluacji programów nauczania biologii;
  5. sprawnego posługiwania się technologiami informacyjnymi w pracy nauczyciela;
  6. podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow