Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

STUDIA PODYPLOMOWE

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Rejestracja elektroniczna https://irk.ur.edu.pl/podyplomowe/

 

 Rekrutacja na SP EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ zostaje przedłużona do końca października 2017 osoba administracyjnie odpowiedzialna

 

 

 

 

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Adres

ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów

Telefon kontaktowy/Fax

17 872 18 07

E-mail

dkolodziej@ur.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Anna Szczepaniec

Kierownik studiów podyplomowych

dr Aleksandra Mach

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli, nauczycieli grup wychowawczych i specjalistów (np. pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, terapeutów zajęciowych) do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną odpowiednio w przedszkolach, szkołach, placówkach (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych), ośrodkach (np. resocjalizacyjno-rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych), w innych jednostkach systemu oświaty zajmujących się edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych lub w różnych typach placówek zajmujących się rehabilitacją dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenie w zakresie modułu 5 (Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) może być podejmowane m.in. przez absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, „którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania określonego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych). Realizacja modułu 5 umożliwia uzyskanie przygotowania do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) w zakresie odpowiednim do przygotowania uzyskanego w wyniku realizacji modułów 1, 2 i 3 oraz rodzaju niepełnosprawności…”, (tu: niepełnosprawność intelektualna).

Program studiów

Nazwa przedmiotu

Liczba wykładów

Liczba ćwiczeń

ECTS

MODUŁ I PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE

Wybrane elementy pedagogiki specjalnej

10

10

1

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną

10

10

3

Elementy psychopatologii osób z niepełnosprawnością intelektualną

10

10

1

Wspieranie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

10

-

1

Diagnoza psychopedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualna i jego rodziny

10

10

2

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

10

10

1

Rewalidacja indywidualna

10

20

2

Wybrane elementy pracy korekcyjno - kompensacyjnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

10

20

3

Elementy logopedii i alternatywne metody komunikacji

10

20

2

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

10

-

1

Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

-

20

1

MODUŁ II DYDAKTYKA SPECJALNA

Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim

10

20

3

Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

10

20

3

Metodyka pracy rewalidacyjno - wychowawczej z osobami z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

10

10

1

Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

10

10

2

Technologie informacyjne w kształceniu specjalnym

 

10

1

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych

5

15

2

Praktyka

 

120

15

Razem

145

345

45

Punkty ECTS

45

Liczba semestrów studiów

3

Opłata za studia

4800 zł (1600 zł za semestr)

Wymagania wstępne

Osoby ubiegające się na studia podyplomowe muszą być absolwentami studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela albo też posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów

Limit przyjęć

bez limitu

Termin składania dokumentów

wrzesień 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Początek studiów

wrzesień  2017

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio-niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)             
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Pedagog specjalny w zakresie edukacji
i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow