Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem

Informuję uprzejmie, że  do odbioru są  świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem – edycja 2017-2019.

Świadectwo należy odebrać osobiście w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego p. 107 ewentualnie 106 w godzinach od 8 do 14.00).

Proszę pamiętać o uiszczeniu opłaty za druk świadectwa.

Z upoważnienia Kierownika Studiów

D.M. Kucharska

 

 

 

Rejestracja elektroniczna https://irk.ur.edu.pl/podyplomowe/

Szczegółowych harmonogram zajęć będzie dostępny (wkrótce)

 

Harmonogramy studiów podyplomowych (Kliknij tutaj)

W celu wyświetlenia harmonogramu zajęć należy użyć przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Natępnie wybrać kierunek (studia podyplomowe) oraz specjalność. Proszę zwrócić uwagę na aktualną edycję studiów - rok 2017/2019

 

Harmonogram opłat:

Opłata za I semestr

do 15 października 2017 r. – 800 zł.

do 15 stycznia 2018 r. – 800 zł.

 

Opłata za II semestr

do 15 marca 2018 r. – 800 zł.

do 15 maja 2018 r. – 800 zł.

 

Opłata za III semestr

do 15 listopada 2018 r. – 800 zł

do 15 stycznia 2019 r. – 800 zł.

 

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia wpłynięcia opłaty za studia na konto bankowe Uniwersytetu, istnieje możliwość wystawienia faktury w terminie do 7 dni. Fakt ten należy zgłosić mgr Barbarze Urbaś, p. 106 (budynek Wydziału przy ul. ks. Jałowego 24), tel. 17 872 1846.

Konto bankowe nr

55 1030 1999 7897 0000 0171 0018

Bank Handlowy SA CITI BANK

 

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Adres

35-010 Rzeszów, ul. ks. Jałowego 24

Telefon kontaktowy/Fax

17 872 18 04

E-mail

wped@ur.edu.pl

Osoba do kontaktu

inż. Danuta Kucharska

Kierownik studiów podyplomowych

dr Izabela Marczykowska

Opis studiów

Studia podyplomowe wpisują się w aktualne tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach. Przedszkola, szkoły i placówki (specjalne, integracyjne, ogólnodostępne) zobligowane są do zapewnienia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem i z całościowymi zaburzeniami rozwoju odpowiednich warunków edukacyjnych, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, uwzględniających potencjał rozwojowy, jak również ograniczenia w różnych obszarach  funkcjonowania.  W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent jest przygotowany do:

  • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju,
  • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówce i w środowisku domowym,
  • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
  • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych,
  • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób  z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także dla ich rodzin,
  • wspomagania ucznia z autyzmem lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju w warunkach przedszkola lub szkoły.

Program studiów

Nazwa przedmiotu

Liczba wykładów

Liczba ćwiczeń

ECTS

Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń rozwoju

5

 

1

Rehabilitacja dziecka
z autyzmem w kontekście pedagogiki specjalnej

10

 

1

Podstawy psychopatologii, psychologii klinicznej w rehabilitacji osób z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju

10

 

1

Metody terapii osób z autyzmem

10

 

1

Rodzina dziecka z autyzmem

10

 

1

Wykład monograficzny

10

 

1

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju

10

 

1

Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem

 

20

2

Edukacja osób z autyzmem

 

15

1

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
z autyzmem

5

15

2

Mediacje i coaching rodzicielski

 

20

2

Stosowana Analiza Zachowania

5

15

2

Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju

 

15

2

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne

 

15

2

Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem

 

15

2

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna

 

15

2

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole – postępowanie

10

10

2

Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z autyzmem

 

15

2

Integracja uczniów z autyzmem – organizowanie środowiska terapeutycznego – metoda cieniowania
 

10

15

2

Terapia zajęciowa jako terapia wspomagające

 

10

1

Organizacja i podstawy prawne specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem

 

5

1

Prowadzenie dokumentacji procesu terapeutycznego

 

5

1

Praktyka

 

120

12

Razem

95

325

45

Punkty ECTS

45

Liczba semestrów studiów/kursu

3

Opłata za studia/kurs

4 800 zł (1600 zł za semestr)

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów nauczycielskich I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, lub innych specjalności pedagogicznych, psychologicznych.

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Limit przyjęć

bez limitu

Termin składania dokumentów

wrzesień 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Początek studiów

wrzesień  2017

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio-niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu

Wymagane dokumenty

1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu) 

2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

 Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, współpracę z ich środowiskiem. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow