Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Instytut Pedagogiki

Nazwa studiów podyplomowych: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Lp.

Przedmiot

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzini rodzaj zajęć

Liczba godzin w semestrze

Razem

wykład

warsztaty

Semestr I

Semestr II

Semestr III

 

wykł.

warszt.

ECTS

wykł.

warszt.

ECTS

wykł.

warszt.

ECTS

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1.

Współczesne tendencje w pedagogice

2

zal.

10

10

-

10

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2.

Etyka zawodu i etos pedagoga

4

zal.

20

10

10

10

10

4

 

 

 

 

 

 

 

3.

Problemy pedagogiki opiekuńczej

7

E

30

10

20

 

 

 

10

20

7

 

 

 

 

4.

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

7

E

30

10

20

 

 

 

10

20

7

 

 

 

 

5.

Problemy pedagogiki społecznej

2

zal.

10

10

-

10

 

2

 

 

 

 

 

 

 

6.

Metodyka pracy z rodziną

5

zal.

30

10

20

 

 

 

10

 

1

 

20

4

 

7.

Prawne podstawy opieki nad dzieckiem i rodziną

2

zal.

10

10

-

10

 

2

 

 

 

 

 

 

 

8.

Diagnostyka pedagogiczna

8

E

30

10

20

10

10

5

 

10

3

 

 

 

 

9.

Terapia pedagogiczna

5

zal.

30

10

 20

 

 

 

 

 

 

10

20

5

 

10.

Terapia zaburzeń zachowania- socjoterapia

3

zal.

10

-

10

 

 

 

 

10

3

 

 

 

 

11.

Podstawy psychopatologii

4

zal.

20

20

-

10

 

2

10

 

2

 

 

 

 

12.

Trening umiejętności interpersonalnych

4

zal.

10

-

10

 

10

4

 

 

 

 

 

 

 

13.

Technologie informacyjno- komunikacyjne w opiece i wychowaniu

2

zal.

10

-

10

 

 

 

 

10

2

 

 

 

 

14.

Konstruowanie programów profilaktyczno-wychowawczych

3

zal.

10

-

10

 

 

 

 

 

 

 

10

3

 

15.

Racjonalna terapia zachowań agresywnych

3

zal.

10

-

10

 

 

 

 

 

 

 

10

3

 

16.

Trening umiejętności wychowawczych

6

zal.

20

-

20

 

20

6

 

 

 

 

 

 

 

17.

Praca z osobami uzależnionymi

3

zal.

10

-

10

 

 

 

 

 

 

 

10

3

 

18.

Terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4

zal.

20

-

20

 

 

 

 

 

 

 

20

4

 

19.

Pomoc społeczna w instytucjach opiekuńczych i rodzinie

2

zal.

10

10

-

 

 

 

 

 

 

10

 

2

 

20.

Negocjacje i mediacje w opiece i wychowaniu

4

zal.

20

10

10

 

 

 

 

 

 

10

10

4

 

21.

Terapia przez sztukę: Arteterapia i Muzykoterapia

6

zal.

20

-

10

10

 

10

3

 

10

3

 

 

 

 

22.

Praktyki pedagogiczne specjalnościowe*

4

zal.

40

-

-

 

 

 

 

20

2

 

20

2

 

OGÓŁEM:

90

 

410

130

240

60

60

30

40

100

30

30

120

30

 

                                   

 

E – egzamin, zal. – zaliczenie, w – wykład, war. – warsztaty,

*) Słuchacze zobowiązani są do odbycia dwóch praktyk pedagogicznych ciągłych specjalnościowych, w wymiarze po 20 godz. każda, na własny koszt. Słuchacz otrzymuje zaliczenie na podstawie przedłożonej dokumentacji z odbytych praktyk (dziennik praktyk, arkusz uwag i spostrzeżeń) od wyznaczonego nauczyciela UR. Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, szkoła (u pedagoga, na świetlicy), świetlica środowiskowa, świetlica terapeutyczna, dom dziecka, internat, pogotowie opiekuńcze, żłobek. Szczegółowe zasady odbywania w/w praktyk zawarte są w Regulaminie praktyk studiów podyplomowych, stanowiącym załącznik do niniejszego planu studiów.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow