Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

ZASADY PRZEKAZYWANIA PRAC
DO WERYFIKACJI W SYSTEMIE JSA

 

PRZEKAZANIE PRACY DO SPRAWDZENIA

 

1.  NAJPÓŹNIEJ na 3 tygodnie przed planowanym terminem obrony studenci przekazują promotorowi

- jeden egzemplarz pracy z przytwierdzoną i opisaną płytą,

- uzupełnione oświadczenie - zgoda na weryfikację w programie antyplagiatowym (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 61/2018 Rektora UR z dnia 19 grudnia 2018 r. - do pobrania ze strony Wydziału Pedagogicznego).

1.1.   Strona tytułowa pracy powinna być zgodna ze wzorem obowiązującym na Wydziale Pedagogicznym (do pobrania ze strony Wydziału Pedagogicznego).

1.2.   Praca powinna być wydrukowana dwustronnie, wydruk czarno-biały, zbindowana w miękkiej oprawie.

1.3.    Praca powinna zawierać uzupełnione oświadczenie (wyrażenia/niewyrażenia zgody na udostępnianie pracy -wzór do pobrania na stronie Wydziału) umieszczone po stronie tytułowej.

1.4.   Pracę należy zapisać w jednym pliku (od strony tytułowej do spisów tabel/wykresów włącznie) na nośniku CD lub DVD w formacie txt, *pdf, *doc, *docx, *odt, *rtf, pod nazwą: nazwisko, imię, praca lic/mgr.

1.5.   Płytę z pracą należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko autora pracy, numer albumu, poziom
i tryb studiów; specjalność, temat pracy, imię i nazwisko promotora.

1.6.   Tekst wydrukowanej pracy oraz nagranego pliku musi być identyczny – za zgodność obu wersji odpowiada autor pracy.

ANALIZA I GENEROWANIE RAPORTU

 

2.  Tekst pracy poddawany jest analizie w systemie antyplagiatowym w ciągu 2 dni roboczych od momentu jej złożenia przez autora pracy. Czas realizacji  badania w JSA wynosi do 24 godzin.

3.  W przypadku stwierdzenia manipulacji na tekście utrudniającej badanie antyplagiatowe, praca może zostać cofnięta do poprawy w wyznaczonym przez promotora terminie.

4.  W sytuacji, kiedy student dostarczył kolejną (poprawioną) wersję pracy należy ją dodać jako kolejną próbę
w ramach poprzedniego badania.
Dodatkowa ocena pracy powinna być dokonana w terminie do 7 dni od daty złożenia pracy przez jej autora.

5.  Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi rozstrzygnięcia, czy praca jest plagiatem, czy nie. Osobą decydującą, czy praca zostanie uznana za plagiat jest wyłącznie promotor.

6.  Promotor może podjąć decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu pracy. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu
z wyniku badania praca zostanie uznana za samodzielną, promotor we wnioskach z Raportu zaznacza checkbox informujący, iż praca nie wskazuje istotnych podobieństw i wnioskuje o dopuszczenie jej do obrony. Promotor
generuje finalny raport w postaci pdf a następnie akceptuje go, drukuje i wypełnia.

6.1.   Jeżeli opinia promotora wskazuje, że praca pomimo przekroczenia dopuszczalnej wartości współczynników, nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, pracę taką uważa się za zakwalifikowaną do obrony.

6.2.   W przypadku stwierdzenia, że praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia, promotor wnioskuje
o zbadanie sprawy stwierdzonych zapożyczeń przez komisję do spraw dyscyplinarnych. Praca nie zostaje dopuszczona do obrony, a wobec jej autora, w terminie 14 dni od daty przekazania informacji, Rektor wszczyna postępowanie wyjaśniające.

ODBIÓR PRACY

 

7.  Po weryfikacji pracy w JSA student odbiera od promotora

7.1.   Zatwierdzoną przez promotora pracę z płytą (podpis na pracy i płycie) wraz z oświadczeniem – zgoda na weryfikację w programie antyplagiatowym.

7.2.   Zaakceptowany i wypełniony przez promotora finalny raport z JSA.


 

ZASADY REJESTRACJI PRAC W DZIEKANACIE

 

NAJPÓŹNIEJ na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony do dziekanatu należy dostarczyć:

1.    Komplet dokumentów otrzymanych od promotora po weryfikacji pracy dyplomowej w JSA

1.1.   Zatwierdzoną przez promotora pracę z płytą (podpis na pracy i płycie)

1.2.   Oświadczenie- zgoda na weryfikację w programie antyplagiatowym (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 61/2018 Rektora UR z dnia 19 grudnia 2018 r. - do pobrania ze strony Wydziału Pedagogicznego)

1.3.   Zaakceptowany i wypełniony przez promotora finalny raport z JSA.

Wyżej wymienione dokumenty, po zarejestrowaniu przez pracowników dziekanatu
stanowią część akt studenta i nie są już udostępniane.
Jeżeli promotor i/lub recenzent wymagają dla siebie egzemplarza pracy
należy zarejestrować dodatkową pracę.

2.    4 zdjęcia (wymiar: 45 mm x 65 mm, jedno opisane ołówkiem imieniem i nazwiskiem), + 1 zdjęcie w przypadku dodatkowego odpisu w języku obcym.

3.    Dowód wpłaty za dyplom (60 zł – wpłata na indywidualne subkonto, + 40 zł w przypadku dodatkowego odpisu w języku obcym).

 Studenci w momencie rejestracji pracy przed obroną zobowiązani są do rozliczenia finansowego w zakresie obowiązującym w podpisanej umowie (uregulowana opłata za czesne+ odsetki)

 NAJPÓŹNIEJ w dniu obrony do dziekanatu należy dostarczyć:

-        Uzupełnioną kartę obiegową wraz z oświadczeniem o zamieszkiwaniu/niezamieszkiwaniu w domu studenckim (wzór do pobrania na stronie Wydziału Pedagogicznego).

-        Legitymację lub oświadczenie o jej zagubieniu (zgłoszenie z gazety lub portalu internetowego) – dotyczy studentów studiów licencjackich, którzy nie będą kontynuowali nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studentów studiów magisterskich.

 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow