Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Termin: 25 lutego 2017 r. godz. 10.00, pokój 122.

 

 1. PROBLEMATYKA SEMINARIUM: Tradycje i współczesne zagadnienia (problemy) teorii pedagogicznych i aplikacji edukacyjnych. (Kultura społeczna, przemiany cywilizacyjne, kształcenie i wychowanie)

 

 • Badania historyczno-porównawcze, empiryczne i jakościowe paradygmaty poznania rzeczywistości edukacyjnej w kontekście przemian;
 • Rekonstrukcje historyczne i krytyczne analizy współczesnych koncepcji edukacyjno-wychowawczych;
 •  Edukacja i wychowanie wobec zagrożeń antropologicznej (humanistycznej) tożsamości człowieka;
 • Uniwersalne i regionalne (etnologiczne) możliwości i potrzeby edukacji w dobie ponowoczesnych i globalnych przemian kultury i wartości życia;
 • Kultura społeczna i myśl edukacyjno-wychowawcza wobec kryzysu aksjologii i relatywizacji wartości etyczno-społecznych w wychowaniu;
 • Zaniedbane pola badań i studiów pedagogicznych (historyczne i współczesne).

 

 1. DZIEDZINY POZNAWCZE I KSZTAŁCĄCE SEMINARIUM

 

 • Współczesne paradygmaty definiowania problematyki, zakresu i metodologii interdyscyplinarnie pojętych nauk o wychowani;
 • Pedagogika jako uniwersalna nauka o człowieku, podstawowy antropologiczne, teleologie edukacyjne i praktyka społeczno-edukacyjna;
 • Możliwości, potrzeby i ograniczenia rozwoju osobowego człowieka i tożsamości zbiorowej w perspektywie historycznej i przemian cywilizacyjnych;
 • Organizowanie warsztatu naukowego: formułowania tez naukowych i problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badań, posługiwania się literaturą naukową, kształtowania modeli poznania naukowego i tworzenia tekstu naukowego;
 • Przygotowanie przez uczestników seminarium wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej.

 

 1. METODY PRACY
 • Zajęcia o charakterze seminaryjnym;
 • Dyskursywne i dialogowe konwersatoria tematyczne;
 • Praktyczne konstruowanie koncepcji metodologicznych;
 • Kształtowanie założeń teoretycznych, podstawy źródłowej i bibliograficznej;
 • Formułowanie koncepcji (konspektu) rozprawy doktorskiej;
 • Krytyczna analiza tekstów naukowych: teoretyczno-pedagogicznych i edukacyjnych;
 • Prezentacja fragmentów i całości koncepcji doktoratu.

 

 1. ORGANIZACJA SEMINARIUM

 

 • Seminarium doktoranckie rozpocznie się w II semestrze roku akademickim 2016/2017 (początek lutego 2017).
 • Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym, raz w miesiącu (soboty, lub niedziele);
 • Wniosek o przyjęcie na seminarium wraz z kompletem załączników powinien zawierać:
  • oryginał, odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (potwierdzona zgodność z oryginałem);
  • ankieta osobowa;
  • autoreferat dotyczący zainteresowań naukowo-badawczych;
  • wykaz własnych, bądź wspólnych prac naukowych;
  • kserokopia dowodu osobistego;
 • Organizatorem Seminarium jest Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Odpowiedzialnym za opracowanie szczegółowego programu i realizację zajęć jest prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd (udział pracowników Katedry Historii i Teorii Wychowania).

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow