Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zasady rekrutacji dla kandydatów na studia na rok akademicki 2017-2018

Kierunek- PEDAGOGIKA

Poziom – I stopnia

Forma – stacjonarne i niestacjonarne

Profil – praktyczny

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

 

0,5

Egzamin wstępny

-

-

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego,

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Uwagi

- w przypadku cudzoziemców wymagana jest nostryfikacja dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej w kraju zamieszkania

-

Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

  1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
  2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

 

0,5

Egzamin wstępny

-

-

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego,

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Uwagi

- w przypadku cudzoziemców wymagana jest nostryfikacja dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej w kraju zamieszkania

-

 


Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

 

ocena (skala 1-6)

punkty

ocena (skala 2-5)

punkty

Dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

Dopuszczający plus (2+)

45

-

-

Dostateczny (3)

60

Dostateczny (3)

50

Dostateczny plus (3+)

90

Dostateczny plus (3+)

90

Dobry (4)

120

Dobry (4)

140

Dobry plus (4+)

150

Dobry plus (4+)

170

Bardzo dobry (5)

180

Bardzo dobry (5)

200

Bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

Celujący (6)

200

-

-

 

 

 

 

 


Kierunek- PEDAGOGIKA

Poziom – I stopnia

Forma – stacjonarne i niestacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

 

0,5

Egzamin wstępny

-

-

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego,

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Uwagi

- w przypadku cudzoziemców wymagana jest nostryfikacja dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej w kraju zamieszkania

-

 

Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

  1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
  2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

 

 


Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

 

0,5

Egzamin wstępny

-

-

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego,

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Uwagi

- w przypadku cudzoziemców wymagana jest nostryfikacja dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej w kraju zamieszkania

-

           

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

 

ocena (skala 1-6)

punkty

ocena (skala 2-5)

punkty

Dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

Dopuszczający plus (2+)

45

-

-

Dostateczny (3)

60

Dostateczny (3)

50

Dostateczny plus (3+)

90

Dostateczny plus (3+)

90

Dobry (4)

120

Dobry (4)

140

Dobry plus (4+)

150

Dobry plus (4+)

170

Bardzo dobry (5)

180

Bardzo dobry (5)

200

Bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

Celujący (6)

200

-

-

 

Kierunek- PEDAGOGIKA

Poziom – II stopnia

Forma – stacjonarne i niestacjonarne

Profil – praktyczny

 

Kryterium kwalifikacyjne

- o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika;,

- o przyjęcie na sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej mogą ubiegać się absolwenci sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

- brana będzie pod uwagę ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

- średnia z 4 przedmiotów:

  • - wprowadzenie do pedagogiki
  • - wprowadzenie do psychologii
  • - teoretyczne podstawy wychowania
  • - teoretyczne podstawy kształcenia

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Uwagi

- w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów

 


Kierunek- PEDAGOGIKA

Poziom – II stopnia

Forma – stacjonarne i niestacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

 

Kryterium kwalifikacyjne

- o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika oraz kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych;

- brana będzie pod uwagę ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia;

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

- średnia z toku studiów

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Uwagi

- w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów

 

 


Kierunek-NAUKI O RODZINIE

Poziom – I stopnia

Forma – stacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

 

0,5

Egzamin wstępny

-

-

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego,

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Uwagi

- w przypadku cudzoziemców wymagana jest nostryfikacja dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej w kraju zamieszkania

-

 

Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

  1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
  2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

Waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

 

0,5

Egzamin wstępny

-

 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego,

jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Uwagi

- w przypadku cudzoziemców wymagana jest nostryfikacja dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej w kraju zamieszkania

-

 

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

ocena (skala 1-6)

punkty

ocena (skala 2-5)

punkty

Dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

Dopuszczający plus (2+)

45

-

-

Dostateczny (3)

60

Dostateczny (3)

50

Dostateczny plus (3+)

90

Dostateczny plus (3+)

90

Dobry (4)

120

Dobry (4)

140

Dobry plus (4+)

150

Dobry plus (4+)

170

Bardzo dobry (5)

180

Bardzo dobry (5)

200

Bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

Celujący (6)

200

-

-

 

Kierunek- NAUKI O RODZINIE

Poziom – II stopnia

Forma – stacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

 

Kryterium kwalifikacyjne

- o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku nauki o rodzinie oraz kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych;

- brana będzie pod uwagę ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia;

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

- średnia z toku studiów.

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Uwagi

- w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow