Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek- PEDAGOGIKA

Poziom – I stopnia

Forma – studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil – praktyczny i ogólnoakademicki

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

język polski zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

0,5

Egzamin wstępny

-

-

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

język obcy zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego,

jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

 

jest obserwatorem i wykazuje zainteresowanie zagadnieniami z różnych obszarów działalności społecznej i humanistycznej, posiada umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

Uwagi

kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”

Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

  1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
  2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

język polski zdawany przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

0,5

Egzamin wstępny

-

-

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

język obcy zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego,

jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

 

jest obserwatorem i wykazuje zainteresowanie zagadnieniami z różnych obszarów działalności społecznej i humanistycznej, posiada umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

Uwagi

kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”

 

            Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

ocena (skala 1-6)

punkty

ocena (skala 2-5)

punkty

Dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

Dopuszczający plus (2+)

45

-

-

Dostateczny (3)

60

Dostateczny (3)

50

Dostateczny plus (3+)

90

Dostateczny plus (3+)

90

Dobry (4)

120

Dobry (4)

140

Dobry plus (4+)

150

Dobry plus (4+)

170

Bardzo dobry (5)

180

Bardzo dobry (5)

200

Bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

Celujący (6)

200

-

-

 

Kierunek PEDAGOGIKA

Poziom – II stopnia

Forma – studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil – praktyczny

 

Wymagania wstępne

ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia;

o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika o profilu praktycznym (w przypadku wyboru sp. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej absolwent musi posiadać dyplom I stopnia o sp. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia z 4 przedmiotów:

  • wprowadzenie do pedagogiki
  • wprowadzenie do psychologii
  • teoretyczne podstawy wychowania
  • teoretyczne podstawy kształcenia

jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

 

osiągnięcie przez kandydata efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym

Uwagi

w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów

 


Kierunek PEDAGOGIKA

Poziom – II stopnia

Forma – studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia,

o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika oraz kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia z toku studiów, jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

osiągnięcie przez kandydata efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku pedagogika lub kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Uwagi

w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów

 

 

Informacja dla kandydatów na kierunek Pedagogika II stopnia profil ogólnoakademicki - studia stacjonarne i niestacjonarne

Zgodnie z aneksem (Uchwała nr 202/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019) do Uchwały nr 139/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019

zmienia się zapis o treści:

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika oraz kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika oraz wybranych kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych takich jak: nauki o rodzinie, nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologia, socjologia.

 

 

 

Kierunek NAUKI O RODZINIE

Poziom – I stopnia

Forma – studia stacjonarne

Profil – praktyczny

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

język polski zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

0,5

Egzamin wstępny

brak

-

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

język obcy zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego,

jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

 

jest obserwatorem i wykazuje zainteresowanie zagadnieniami z różnych obszarów działalności społecznej i humanistycznej, posiada umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

Uwagi

kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”

Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

  1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
  2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

język polski zdawany przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

0,5

Egzamin wstępny

brak

-

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

język obcy zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego,

jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

 

jest obserwatorem i wykazuje zainteresowanie zagadnieniami z różnych obszarów działalności społecznej i humanistycznej, posiada umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

Uwagi

kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”

 

            Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

ocena (skala 1-6)

punkty

ocena (skala 2-5)

punkty

Dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

Dopuszczający plus (2+)

45

-

-

Dostateczny (3)

60

Dostateczny (3)

50

Dostateczny plus (3+)

90

Dostateczny plus (3+)

90

Dobry (4)

120

Dobry (4)

140

Dobry plus (4+)

150

Dobry plus (4+)

170

Bardzo dobry (5)

180

Bardzo dobry (5)

200

Bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

Celujący (6)

200

-

-

 

Kierunek NAUKI O RODZINIE

Poziom – II stopnia

Forma – studia stacjonarne

Profil – praktyczny

 

Wymagania wstępne

ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia,

o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku nauki o rodzinie oraz kierunków pokrewnych tj. pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia z toku studiów,

jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

 

osiągnięcie przez kandydata efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie lub kierunków pokrewnych tj. pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia

Uwagi

w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów

 

Informacja dla kandydatów na kierunek Nauki o rodzinie II stopnia profil praktyczny – studia stacjonarne

Zgodnie z aneksem (Uchwała nr 202/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019) do Uchwały nr 139/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019

zmienia się zapis o treści:

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku nauki o rodzinie oraz kierunków pokrewnych tj. pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia,

 

w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

 

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku nauki o rodzinie oraz wybranych kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych takich jak: pedagogika, nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologia, socjologia.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow