Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

UWAGA!!!

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA oraz II STOPNIA W DRUGIM TERMINIE (po 20.IX. 2018) NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM

 

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów   (po 20.IX.2018 r)

i chcą się ubiegać o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019  składają wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego
w terminie do 5.X 2018 r.

w Dziekanacie ds. socjalnych ul. Ks. Jałowego 24 pok. 16. 

 

 (Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00)

Wzory druków do pobrania na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

 

 


Stypendium Rektora

 

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student UR, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 

1. Złożył indeks w Dziekanacie swojego Wydziału (jeśli go posiada),

2. Zaliczył poprzedni rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminach określonych w corocznym zarządzeniu Rektora UR w sprawie organizacji roku akademickiego oraz wypełnił wszystkie obowiązki studenta wynikające z Regulaminu studiów UR konieczne do zaliczenia roku i został wpisany na listę studentów kolejnego roku studiów (dotyczy również studentów, którzy odbywali studia w ramach wymiany międzynarodowej np. Erasmus),  lub student UR, który jest studentem I roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz spełnia wymagane kryteria.

3. Złożył elektronicznie wniosek o przyznanie Stypendium Rektora (osoby które studia II stopnia rozpoczną
od 1.10.2018 r. składają wnioski w formie papierowej).

4. W terminie od 10.IX.2018 r. do 28.IX.2018 r. otrzymał w Dziekanacie potwierdzenie zaliczenia roku studiów
(na wniosku - załącznik nr 5 lub 6 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.05.2018 r.),

5. Wniosek należy złożyć w Dziale Kształcenia UR/Sekcja Spraw Socjalnych ( Al. mjr Kopisto 2 A pok. 106)
w terminie do 05.X.2018 r.

6. Przy ocenie wniosku OKS stosuje metodę punktową. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków
o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów a także punktację za średnią ocen oraz poszczególne osiągnięcia określa zał. nr 10 do niniejszego Regulaminu.


UWAGA!!!

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA oraz II STOPNIA

 

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów na Wydziale Pedagogicznym i chcą się ubiegać o przyznanie pomocy materialnej na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019  składają wnioski  (w wersji papierowej)

 o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego
w terminie od 16.07.2018 do 27.07.2018 r

w Dziekanacie ds. socjalnych ul. Ks. Jałowego 24 pok. 16. 

(Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00)

Wzory druków do pobrania na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019


 

STYPENDIA SOCJALNE I SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

(dotyczy studentów I i II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia)

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2018/19 zobowiązani są do wypełnienia wniosków elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy WIRTUALNA UCZELNIA (wu.ur.edu.pl).

Wniosek wypełniony i złożony elektronicznie należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Pedagogicznego (pok. 16) w godz. od 8.00. do 12.00  w terminie do 15 czerwca 2018 r.

 

Proszę o zapoznanie się z nowym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.05.2018 r. (WAŻNE ZMIANY).

Studenci studiów niestacjonarnych mogą złożyć wnioski w n/w soboty w godz. od 8.00 do 11.30

     26 maja 2018 r.

 9 czerwca 2018 r.

16 czerwca 2018 r.

23 czerwca 2018 r.

 

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów od r.akad. 2018/2019

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow