Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR ZOFIA FRĄCZEK

adiunkt

w Katedrze Nauk o Rodzinie

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Nauk o Rodzinie

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Zainteresowania naukowo - badawcze sytuują się w obszarze pedagogiki humanistycznej. Publikacje naukowe wskazują na trzy zasadnicze kręgi poszukiwań badawczych.

 • Pierwszy krąg dociekań naukowych skoncentrowany jest wokół aksjologicznych
  i antropologicznych podstaw wychowania, które we współczesnej pedagogice stanowią  często podejmowaną kwestię naukową. Wyrazem tych zainteresowań są publikacje traktujące m.in. o wychowaniu do wolności, odpowiedzialności, tolerancji, miłości, wychowaniu do właściwego pojmowania wartości ojczyzny i innych ogólnoludzkich wartości.
 • Drugi krąg poszukiwań naukowych powiązany jest w pewien sposób z pierwszym.  Obejmuje on bowiem zagadnienia związane z przeobrażeniami zachodzącymi w zawodzie nauczyciela - wychowawcy, z jego aksjologią oraz nowymi kompetencjami, których oczekuje się od niego. W publikacjach z tego zakresu szczególną uwagę zwraca się w na rolę nauczyciela – wychowawcy w kształtowaniu aksjologii dzieci i młodzieży.
 • W trzecim nurcie naukowych rozważań mieści się problematyka dotycząca rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego, grupy społecznej, wspólnoty oraz szczególnie cennej wartości społecznej. W publikacjach z tego obszaru przybliżone zostały kwestie związane z przemianami rodziny, problemami współczesnej polskiej rodziny, a także jej znaczeniem dla pomnażania kapitału społecznego. Zainteresowanie tą problematyką wynika z przyjęcia przekonania, że rodzina jako pierwsze i najważniejsze środowisko wychowawcze kształtuje stosunek człowieka do norm i wartości społecznych wpływając na kondycję jednostek i całego społeczeństwa.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Problem granic tolerancji jako zagadnienie wychowania, (w:) Pedagogika Szkoły Wyższej nr 6, wyd. WSP Bydgoszcz 1996, s. 52-55.
 2. Z. Frączek, Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności, wyd. UR, Rzeszów 2002, stron 200.
 3. Edukacja aksjologiczna warunkiem integracji międzykulturowej, (w:) Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej, red. J. Kida, L. R. Wowk, wyd. UR Rzeszów 2002, s. 54 – 67.
 4. Respektowanie wartości ogólnoludzkich w procesie kształcenia, (w:) Wychowanie – Profilaktyka – Resocjalizacja, cz. I, red. J. Sowa, E. Piotrowski, J. Rejman, wyd. PODN Rzeszów 2002, s. 75-84.
 5. Renesans wartości w procesach edukacyjnych warunkiem wielokulturowej egzystencji (w:) U podstaw dialogu o edukacji, red. A. Karpińska, wyd. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2003, s. 101-109.
 6. Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku, red. Z. Frączek, wyd. UR, Rzeszów 2004, stron 181.
 7. Obudzić człowieczeństwo w człowieku – idea edukacji humanistycznej (w:) Wartości w pedagogice, red. W. Furmanek, wyd. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów – Warszawa 2005, s. 42 – 49.
 8. Koncepcje pomocy współczesnemu człowiekowi w teorii i praktyce, red. Z. Frączek, B. Szluz, wyd. UR, Rzeszów 2006, stron 257.
 9. Wychowanie a wolność, (w:) Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia, red J. Łach, wyd. UR Rzeszów 2007, s. 76-85.
 10. Rodzina miejscem odkrywania wartości miłości, (w:) Miłość jako wartość we współczesnej pedagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów 2009, s.191-197.
 11. Przestrzeganie praw ucznia wyrazem świadomości wartości dziecka, (w:) Edukacja Jutra XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Tom I, red. K. Denek, T. Koszczyc, P. Oleśniewicz, Wrocław 2009, s. 259-266.
 12. Z. Frączek, B. Lulek, Wybrane problemy pedagogiki rodziny /podręcznik dla studentów pedagogiki/, wyd. UR, Rzeszów 2010, stron 209.
 13. Z. Frączek, Pokoleniowe przemiany społecznej świadomości wartości rodziny, wyd. UR, Rzeszów 2011, stron 341.
 14. Zagrożenia dla wartości życia rodzinnego w kontekście migracji i emigracji zarobkowej, (w:) Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2011, s. 215-230.
 15. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczy zmian cywilizacyjnych. Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej, red. Z. Frączek, K. Szmyd, H. Sommer, A. Olak, wyd. UR , Rzeszów 2012, stron 527.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow