Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR HAB. WOJCIECH WALAT, PROF. UR

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 1. teoria i praktyka projektowania i optymalizacji podręczników szkolnych, ćwiczeń multimedialnych, komputerowych generatorów testów, tekstów dydaktycznych sterujących indywidualnym uczeniem się;
 2. teoria i praktyka architektonicznej przestrzeni edukacyjnych obiektów oświatowych;
 3. dydaktyczne problemy funkcjonowania wirtualnej przestrzeni edukacyjnej;
 4. studia komparatystyczne współczesnych systemów edukacyjnych: Polska – Europa – Świat.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. nauczyciel podstawowej szkoły specjalnej (lata 80. początek drogi zawodowej: kształcenie praktyczne);
 2. nauczyciel liceum ogólnokształcącego (lata 80. początek drogi zawodowej, nauczane przedmioty: technika, elementy informatyki);
 3. nauczyciel akademicki (nauczane przedmioty: dydaktyka ogólna, dydaktyka techniki, dydaktyka informatyki, psychologia kształcenia technicznego/inżynieryjna, współczesne systemy edukacyjne, seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie);
 4. autor programów nauczania, podręczników, zbiorów ćwiczeń, materiałów metodycznych dla uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół (głównie edukacja techniczna, informatyczna i zawodowa).
 5. redaktor naczelny czasopisma przedmiotowo-metodycznego „Edukacja Ogólnotechniczna” dla nauczycieli techniki i informatyki wydawanego w latach 1995 – 2004;
 6. redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” wydawanego przez Uniwersytet Rzeszowski od 2010 roku (Indeksowanie: MNiSW lista B, Indeks Copernicus, CEEOL, CEJSH, Google Scholar).
 7. pełnione funkcje we władzach Uniwersytetu Rzeszowskiego (prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w kadencjach: 2005-2008 i 2008-2012 roku; prorektor ds. studenckich i kształcenia w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020).

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

 

Monografie autorskie

 1. Walat W., Modelowanie podręczników techniki-informatyki. Wyd. UR, Rzeszów 2004, ss. 322. ISBN 83-7338-123-6.
 2. Walat W., Modelowanie podręczników techniki-informatyki. Wydanie II poprawione. Wyd. UR, Rzeszów 2006, ss. 322. ISBN 83-7338-123-6.
 3. Walat W., Edukacyjne zastosowania hipermediów. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, ss. 320. ISBN 978-83-7338-329-6.

 

Monografie współautorskie

 1. Furmanek W., Lib W., Walat W., Ilustrowany słownik informatyczny. Ossolineum, Wrocław 2004, ss. 236. ISBN 83-04-04653-9.
 2. Bylica A., Furmanek W., Walat W., Świat metali. Wydanie III zmienione, rozszerzone. Wyd. UR, Rzeszów 2014, ss. 398. ISBN 978-83-7996-039-2.
 3. Ďuriš M., Stebila J., Walat W., New approaches and trends in technical education. Polish-Slovak comparative study. Wyd. UR, Rzeszów 2016. ss. 222. ISBN 978-83-7996-378-2.
 4. Kuzin M., Walat W., Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli. Wyd. UR, Rzeszów 2017, ss. 254. ISBN 978-83-7996-459-8.

 

Prace redakcyjne

 1. Furmanek W., Kraszewski K., Walat W. (red.), Technology and education in socio-cultural perspective 2003 (Technika i edukacja w perspektywie społecznej i kulturowej). Wyd. Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003, ss. 212. ISBN 83-88845-31-4.
 2. Walat W. (red.), Osoba – wychowanie – praca. Księga jubileuszowa Profesora Waldemara Furmanka. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ss. 368. ISBN 978-83-7996-172-6.

 

Kwartalnik naukowy – indeksowane czasopismo naukowe – MNiSW (ISSN 2080-9069)

Edukacja – Technika – Informatyka. Walat W., W. Lib (red.), Wyd. UR od 2010 roku.

 

Rozdziały w krajowych monografiach i pracach zbiorowych

 1. Walat W., Podstawowe założenia praktyczne powszechnej edukacji ogólnotechnicznej na przykładzie programu nauczania techniki-informatyki w gimnazjum [w:] Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, zeszyt VI, red. J. Wilsz, Częstochowa 2003, s. 61 – 72. ISBN 83-7098-976-4.
 2. Walat W., Edukacja wobec dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych [w:] W trosce o współczesnego człowieka. Red. B. Szluz, Z. Frączek, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2006, s. 61 – 79. ISBN 83-60075-27-1.
 3. Walat W., Jakość życia człowieka – płaszczyzna aksjologiczna w systemie edukacji [w:] Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce. Red. Z. Frączek, B. Szluz. Wyd. UR Rzeszów 2006, s. 21 – 27. ISBN 978-83-7338-258-9.
 4. Walat W., Zjawisko przemocy w mediach na przykładzie reklam i gier komputerowych dla dzieci i młodzieży [w:] Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe. Tom II. Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska. Red. W. Walc. Wyd. UR Rzeszów 2007 s. 165 – 174. ISBN 978-83-7338-332-6.
 5. Walat W., Podręcznik multimedialny w społeczeństwie wiedzy [w:] Edukacja dla społeczeństwa wiedzy. Red. M. Kozielska, Poznań 2007, s. 167 – 179. ISBN 978-7441-800-3.
 6. Walat W., Między algorytmem a heurezą w procesach dydaktycznych [w:] Media w edukacji – szanse i zagrożenia. Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, UMK Toruń 2008, s.31 – 41. ISBN 978-83-7441-988-8.
 7. Walat W., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w programowaniu dydaktycznym dla potrzeb kształcenia na odległość [w:] Współczesne kształcenie na odległość w teorii i praktyce. Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008, s. 232 – 240. ISBN 978-83-7611-199-5.
 8. Walat W., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w programowaniu dydaktycznym dla potrzeb kształcenia na odległość [w:] Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2009, s. 232-240. ISBN 978-83-7611-199-5.
 9. Walat W., Matematyczne metody analizy tekstu w projektowaniu hipermedialnych programów dydaktycznych [w:] Media w edukacji – Poglądy. Zastosowania. Społeczne spostrzeganie. Red.: B. Siemieniecki, T. Lewowicki. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010, s. 24 – 35. ISBN 978-83-7611-685-3.
 10. Walat W., Jasna i ciemna strona telepracy. Szkic społeczno-pedagogiczny [w:] Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej. Wybrane problemy kształcenia zawodowego w Polsce i na Słowacji. Red.: T. Piątek. Rzeszów 2010, s. 133 – 142. ISBN 978-83-61483-72-4.
 11. Walat W., Metodologia badania frekwencyjnego słownictwa techniczno-informatycznego w podręcznikach szkolnych [w:] Kształcenie zawodowe: Pedagogika i psychologia. Rocznik Polsko-Ukraiński (XIV). Red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało. Wyd. AJD, Częstochowa-Kijów 2012, s. 353 – 363. ISBN 978-83-7455-225-7, ISSN 2083-2753.
 12. Walat W., Zagrożenia jawne i ukryte w świecie reklam i gier komputerowych dla dzieci [w:] Multimedialny wymiar edukacji. Red. D. Morańska, K. Wójcik. Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza 2014, s. 213 – 228. ISBN 978-83-62897-53-7.
 13. Walat W., Wykluczenie cyfrowe pokolenia 50+. Sprawozdanie z badań [w:] Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych. Red. W. Czerski, R. Wawer. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2015, s. 117 – 130. ISBN 978-83-7784-715-2.
 14. Walat W., Technika humanistyczna jako nowy paradygmat edukacji [w:] Wokół mechatroniki IV. Red. L. Leniowska. Wyd. UR, Rzeszów 2015, s. 61 – 74. ISBN 978-83-63151-23-2.
 15. Walat W., Od zastosowań komputera w edukacji do edukacji medialnej. Przegląd idei i koncepcji edukacji wspomaganej komputerowo [w:] Człowiek, rozwój, kształcenie. Red. E. Asmakovets, M. Babiarz, S. Koziej. Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016, s. 19 – 28. ISBN 978-83-65139-53-5.
 16. Walat W., Człowiek XXI a kryzys wartości. Kryzys wartości domu rodzinnego [w:] Oblicza Kościoła Katolickiego w Polsce. 1050. Rocznica Chrztu. Wyd. KUL. Lublin 2016, s. 103 – 112. ISBN 978-83-8061-350-8.
 17. Walat W., Trudności wychowawcze wynikające z siecioholizmu młodzieży gimnazjalnej [w:] Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej. Red.: M. Babiarz, K. Bidziński, A. Giermakowska. Wyd. Impuls, Kraków 2016, s. 127 – 148. ISBN 978-83-8095-070-2.
 18. Walat W., Technika humanistyczna – nowy paradygmat edukacji zawodowej [w:] Naznaczone pracą ... Księga Jubileuszowa Profesora Czesława Plewki. Red. H. Bednarczyk, Monograficzna seria wydawnicza – Biblioteka Pedagogiki Pracy. Tom 278, Szczecin 2017, s. 101 – 112. ISBN 978-837518-826-4.
 19. Walat W., Powinności nauczyciela – ciągle aktualny wymiar zawodu-powołania pedagogicznego [w:] Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli. Red. M. Kuzin, W. Walat. Wyd. UR, Rzeszów 2017, s. 7 – 18. ISBN 978-83-7996-459-8.
 20. Walat W., Homo interneticus – functional illiteracy of contemporary man [w:] Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning. E-learning. Vol. 9. Ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice-Cieszyn 2017, s. 13 – 22. ISSN 2451-3644 (print edition); ISSN 2451-3652 (digital edition) ISBN 978-83-60071-96-0.
 21. Walat W., Koncepcja architektonicznej przestrzeni edukacyjnej w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] Edukacja i człowiek w czasach technologii. Szanse, nadzieje i zagrożenia. Nowe wymiary i przestrzenie edukacji 21. wieku. Red. W. Ratajek. Biblioteka Nowych Horyzontów Edukacji 15 (T. 1/2018). Wyd. Humanistyczne Via Ferrata. Wrocław 2018, s. 75 – 88. ISBN 978-83-949360-0-6, ISSN 2084-1108.
 22. Walat W., How are the new information and communication technologies changing the architectural space of education at school? [w:] ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources. Vol 13. Ed. Eunika Baron-Polańczyk, University of Zielona Góra 2018, s. 111 – 122; ISSN 2450-3967; ISBN 978-83-842-365-2.

 

Artykuły w krajowych czasopismach naukowych

 1. Walat W., Badanie ważności funkcji podręczników do techniki w opiniach nauczycieli szkół podstawowych [w] Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: „Edukacja Techniczna i Informatyczna”. Tom V. Red. A. Gil. Wyd. AJD, Częstochowa 2010, s. 155 – 177. ISBN 978-83-7455-9; ISSN 1897-4058.
 2. Walat W., Psychologiczne podstawy rozwijania twórczości technicznej uczniów [w:] Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: „Edukacja Techniczna i Informatyczna”. Tom VI. Red. Anna Gil, Wyd. AJD, Częstochowa 2011, s. 119 – 131. ISBN 978-83-7455-227-1, ISSN 1897-4058.
 3. Walat W., Zabawy manipulacyjne podstawą rozwoju wyobraźni technicznej operacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym [w:] Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: „Edukacja Techniczna i Informatyczna”. Tom VII., Wyd. AJD, Częstochowa 2012, s. 133 – 155, ISBN 978-83-7455-298-1, ISSN 1897-4058.
 4. Walat W., Kognitywno-konstruktywistyczna perspektywa edukacji w społeczeństwie informacyjnym [w:] „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 4(79)2012. Biblioteka Pedagogiki Pracy – monograficzna sera wydawnicza pod redakcją naukową Henryka Bednarczyka. ITE-PIB Radom 2012, s. 100 – 111. ISSN 1507-6563 (lista B, pozycja 398 – 7 pkt.).
 5. Walat W., Przemiany edukacji pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] „Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się”. Wyd. UR. Nr 8/2013, s. 9 – 24. ISBN 978-83-7338-908-3, ISSN 2083-3156 (lista B – 2 pkt.).
 6. Walat W., Teoretyczno-praktyczny model programu powszechnej edukacji technicznej w szkole ogólnokształcącej, „Kwartalnik Edukacyjny”, nr 4(83)2015, s. 3 – 17. ISSN: 1230-7556 (MNiSW lista B – 4 pkt).
 7. Walat W., Homo interneticus – wyzwanie dla współczesnej edukacji [w:] „Edukacja-Technika-Informatyka”. Kwartalnik naukowy nr 4(18)2016. Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 238 – 245. ISSN 2080-9069 (lista B – 9 pkt.).
 8. Walat W., Podręcznik szkolny dla edukacji zawodowej [w:] „Szkoła – Zawód – Praca“, Nr 13, Bydgoszcz 2017, s. 11 – 25. ISSN 2082-6087 (listaB – 6 pkt.).
 9. Walat W., Kompetenje społeczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na przełomie XX i XXI wieku [w:] „Problemy Profesjologii“. Półrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka. Nr 2/2017, s. 69 – 78. ISSN 1895-197X (lista B – 11).
 10. Walat W., Architektoniczna przestrzeń edukacyjna w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] „Szkoła – Zawód – Praca“, Nr 14, Bydgoszcz 2017, s. 11 – 24. ISSN 2082-6087 (listaB – 6 pkt.).
 11. Walat W., Założenia modelu edukacji na podstawie idei kognitywizmu i konstruktywizmu [w:] Możliwości i ograniczenia nowych technik informacyjnych w edukacji. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. Red. R. Wawer, W. Czerski. Vol. 36, Nr 4 (2017). Wyd. UMCS. Lublin 2018. ISSN 0137-6136 (lista B – 10 pkt.).
 12. Walat W., Rozumienie pojęcia pracy zawodowej przez uczniów szkoły podstawowej – sprawozdanie z badań [w:] „Edukacja-Technika-Informatyka”. Kwartalnik naukowy nr 3(25)2018. Wyd. UR, Rzeszów 2018, s. 165 – 171. ISSN 2080-9069 (lista B – 9 pkt.).

 

Artykuły w zagranicznych czasopismach naukowych

 1. Walat W., Practical assumptions about the technical education system in elementary schools and upper secondary schools in Poland [w:] Technology as a challenge for school curricula. Red. W. Rogala and S. Salander. Stockholm Institute of Education Press, Stockholm 2003, s. 145 – 168. ISSN 1403-4972.
 2. Walat W. Four general assumption of technology education in polish school system. “Informatologia” No 39, vol. 2. Croatian Communication Association, Zagreb 2006, s. 70 – 73. ISSN 1330-0067.
 3. Lib W., Walat W., Task of theory of multimedia textbook. “Informatologia”, Separat Speciale No 11. Croatian Communication Association, Zagreb 2007, s. 93. ISSN 1330-0067.
 4. Walat W., Introduction to didactic meta-programming. „Informatologia” Vol. 42, no 2, June 2009, Croatian Communication Association, Zagreb. s. 126 – 129. ISSN 1330-0067.
 5. Walat W., Education changes in context developing information and communication technologies (ICT) [w:] Naukowyj Czasopis Nacjonalnowo Pedagogiczeskowo Uniwersitetu im. Dragomanowa. Seria 13: „Problemy Trudowoj ta Profisijnoj Pidgotowki”. Wydanie 6, Kijów 2010, s. 269 – 274. UDK 0.51; BBK 95.
 6. Walat W., Conception of media education. „Journal of Technology and Information Education”, 2010, Volume 2, Issue 1., s. 29 – 32. (Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Department of Technology and Information Education). ISSN 1803-537X (print), ISSN 1803-6805 (on-line).
 7. Walat W., Place of media education in the school [w:] Naukowyj Wisnik Nacionalnowo Uniwersytetu Bioresursiw i Prirodokoristuwanija Ukrainy. No 159/4 Seria „Pedagogika. Psychologia. Filozofia”. Kijów 2011, s. 20 – 26. ISSN 2222-8624.
 8. Walat W., Didactic meta-programming as a hypermedia educational space [w:] „Journal of Technology and Information Education”, 2/2011, Volume 3, Issue 2, s. 5 – 9. (Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Department of Technology and Information Education). ISSN 1803-537X (print), ISSN 1803-6805 (on-line).
 9. Walat W., Technologie informacyjne (TIK) podstawą rewolucji kognitywistycznej w szkole [w:] „Technika a vzdelávanie” 2/2012. Red. M. Ďuriš. Uniwersytet Mateja Bela, Banska Bystrica, s. 18 – 20. ISSN 1338-9742.
 10. Walat W., Cognitive and Constructivist Perspective of IT Education [w:] “Computer and Information Science”, Vol. 6, No. 2; May 2013. Canadian Center of Science and Education, s. 9 – 17, ISSN 1913-8989, E-ISSN 1913-8997.
 11. Walat W., Axiological categories for designing the system of technical education. “Media, Culture and Public Relations”, 6, 2015,1, 63-67. ISSN: 1333-6371.
 12. Walat W., Technical illiteracy of homo interneticus [w:] „Technika a vzdelávanie” 1/2017. Red. M. Ďuriš. Uniwersytet Mateja Bela, Banska Bystrica, s. 41 – 43. ISSN 1339-9888, ISSN 1338-9742.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow