Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR WITOLD KĘDZIERSKI

adiunkt

w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: doctus@o2.pl

tel. 603924265

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • resocjalizacja instytucjonalna, ze szczególnym uwzględnieniem penitencjarnej,
 • efektywność zarządzania instytucjami resocjalizacyjnymi oraz efektywność prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych,
 • profilaktyka i readaptacja społeczna,
 • patologia społeczna i kryminologia,
 • subkultury dewiacyjne.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

            Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej (jako wychowawca i zastępca kierownika działu penitencjarnego), a także w zarządzaniu jednostkami penitencjarnymi (jako zastępca, a następnie jako dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu).

            Współrealizowałem  projekty unijne w zakresie doskonalenia metod i form oddziaływań resocjalizacyjnych: CREIN, MABEL i VAE.

            Byłem autorem opracowania koncepcji Oddziału Penitencjarnego oraz jej praktycznej realizacji w Zakładzie Karnym w Rzeszowie (w latach 2008-2009), a także współautorem nowatorskiego programu postępowania penitencjarnego wobec osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego.

Posiadam także pięcioletnie doświadczenie w pracy kuratorskiej (jako kurator społeczny).

 

 WYBRANE PUBLIKACJE:

Jestem autorem publikacji dotyczących m.in. resocjalizacji instytucjonalnej, efektywności zarządzania jednostkami penitencjarnymi, a także patologii społecznej i bezpieczeństwa społecznego:

 1. Determinanty resocjalizacji penitencjarnej (wybrane aspekty), [W:]"Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych", pod red. F. Kozaczuka, Rzeszów 2008.
 2. Organizacyjno - prawne i psychospołeczne uwarunkowania resocjalizacji instytucjonalnej, [W:]"Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji", pod red. F. Kozaczuka, Rzeszów 2009.
 3. Patologiczne i destrukcyjne przejawy podkultury więziennej. Wybrane aspekty na przykładzie Zakładu Karnego w Rzeszowie, [W:] "Zagadnienia patologizacji i marginalizacji życia społecznego", pod red. F. Kozaczuka, Rzeszów 2005.
 4. Organizacyjno - prawne i resocjalizacyjne aspekty wykonywania kary wobec skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego. [W:] "Oblicza terroryzmu",pod red. T.Bąka, Rzeszów 2010.
 5. Oddziaływania resocjalizacyjne i ich skuteczność w percepcji recydywistów odbywających karę w zakładzie karnym typu zamkniętego. Próba optymalizacji oddziaływań na przykładzie Zakładu Karnego w Rzeszowie.[W:]”Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich”, pod red. F. Kozaczuka, Rzeszów 2006.
 6. Koncepcja Oddziału Penitencjarnego (Wewnętrznego) jako elementu nowej struktury organizacyjnej Zakładu Karnego w Rzeszowie – autorska koncepcja opracowana i zrealizowana w praktyce w ZK – Rzeszów w latach 2008 – 2009.
 7. Oddział Wewnętrzny Zakładu Karnego w Rzeszowie - sukces czy porażka koncepcji?, [W:]  „Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie”, pod red. F. Kozaczuka, Rzeszów 2010.
 8. Magia językowa oraz tabuistyczne normy gwary więziennej, [W:]"Przegląd Więziennictwa Polskiego" Nr 34-35, Warszawa 2002.
 9. Rozpoznawanie środowiska więziennego jako element bezpieczeństwa społecznego na przykładzie Zakładu Karnego w Rzeszowie (współautor) [W:]”Więziennictwo na początku XXI wieku. III Polski Kongres Penitencjarny”. Praca zbiorowa pod red. T. Bulendy, W. Knapa, Z. Lasocika, Warszawa 2007.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow