Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR WIESŁAWA WALC

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

tel. służbowy: 178721829; domowy: 178631830

e-mail: wwalc@ur.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Problematyka praw dziecka, funkcjonowania polskiego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczo-wychowawczej działalności szkół.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 1 X 1991 r. nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, obecnie Uniwersytecie Rzeszowskim; prowadzone przedmioty: pedagogika opiekuńcza, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, współczesne koncepcje metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej; od 2014 do 2016 roku Pełnomocnik Dziekana Wydziału Pedagogicznego ds. Praktyk;

1 X 1990 r. – 22 VI 1991 r. – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzeszowie (prowadzenie 2 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych tygodniowo);

II 2004 do IX 2005 r. – nauczyciel w Kolegium Nauczycielskim, potem Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu;

X 2008 r. do IX 2010 r. – adiunkt w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Publikacja zwarte:

Przemoc w relacjach międzyludzkich – opinie młodzieży, Wydaw. UR, Rzeszów 2006, ISBN 978-83-7338-172-8.

 1. Redakcje:
  1. Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe, tom II, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska, red. W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2007, ISBN 978-83-7338-332-6.
  2. Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży, red. W. Walc, Wydaw. UR. Rzeszów 2015, ss. 175, ISBN 978-83-7996-144-3.
  3. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, red. W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2016, ss. 142, ISBN 978-83-7996-296-9.
  4. Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce. Wybrane aspekty, red. W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2016, ss. 126, ISBN 978-83-7996-360-7.
 1. Współredakcje:
 1. Przemoc wobec dzieci. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, red.
  K. Pikor, W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2002, ISBN 83-7338-100-7.
 2. Prawa dziecka. Teoria i praktyka, red. E. Markowska-Gos, H. Sommer, W. Walc, Wydaw. PCEN, Rzeszów 2003, ISBN 83-89760-00-2.
 3. Prawa dziecka. Wybrane aspekty, red. I. Marczykowska, E. Markowska-Gos.
  A. Solak, W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2006, ISBN 978-83-7338-197-1.
 4. Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, red. W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska, Wydaw. UR, Rzeszów 2008, ISBN 978-83-7338-376-0.
 5. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Współczesne wyzwania, red. B. Szluz, W. Walc, Wydaw. KORAW, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-926640-8-6.
 6. Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc – wsparcie – opieka, red. A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Wydaw. KORAW, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-9202214-1-X.
 1. Artykuły i rozdziały w monografiach:
 1. Uwagi o modelu domu dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998,
  nr 8, s. 8-10, ISSN 0552-2188.
 2. Realizacja praw dziecka w pedagogicznej rzeczywistości, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1999, nr 2, s. 87-102, ISSN 0023-5938.
 3. Młodzież o przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 5, s. 38-41, ISSN 0552-2188.
 4. Prawa dziecka i prawa ucznia w świadomości nauczycieli, „Kwartalnik Edukacyjny” 2005, nr 1 (40), s. 3-13, ISSN 1230-7556.
 5. Prawa dziecka w opinii studiującej młodzieży, „Kwartalnik Edukacyjny” 2005,
  nr 2 (41), s. 11-17, ISSN 1230-7556.
 6. Prawa dziecka a szkoła, „Nowa Szkoła” 2005, nr 6 (634), s. 16-24, ISSN 0029-537X.
 7. Prawa dziecka w polskiej szkole [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, red. B. Muchacka, t. II, „Impuls”, Kraków 2006, s. 417-426, ISBN 83-7308-728-1, 978-83-7308-728-6.
 8. Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2006, nr 9, s. 41-46, ISSN 0552-2188.
 9. Realizacja praw dziecka wyrazem rodzicielskiej miłości [w:] Oblicza miłości
  w pedagogice
  , red. M. Białas, D. Ruszkiewicz, Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007, s. 95-109, ISBN 978-83-7405-246-7.
 10. Przemoc rówieśnicza w szkole – o potrzebie profilaktyki, [w:] Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí – stav, prevencia, riešenie. Zborník príspevkov medznárodnej vedeckej konferencje konanej 16. novembra 2007 v Ružomberku, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Ružomberok 2007, s. 630-641, ISBN 978-80-8084-246-8.
 11. Zastępcze rodzicielstwo szczególnym wymiarem kobiecości [w:] Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym świecie, red. D. Ruszkiewicz, S. Cudak, Kielce 2008, s. 53-64, ISBN 978-83-926444-1-5.
 12. Specyfika roli pedagoga szkolnego. Potrzeby i rzeczywistość [w:] Nauczyciel w świecie współczesnym, red. B. Muchacka, M. Szymański, „Impuls”, Kraków 2008, s. 361-369, ISBN 978-83-7308-937-2.
 13. Wychowanie czy psychiczna przemoc? [w:] Rodzina wobec zagrożeń, red. M. Duda, Wydaw. Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 8998, ISBN 978-83-7438-155-0.
 14. Emocjonalne krzywdzenie dzieci w rodzinach [w:] Zagrożenia współczesnej rodziny, red. E. Lisowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Kielce 2008, s. 125-133, ISBN 978-83-926435-4-8.
 15. Prawa dzieci w polskiej szkole (w opiniach i doświadczeniach studentów) [w:] Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej, red. K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik, Wydaw. UR, Rzeszów 2010, s. 93-117, ISBN 978-83-7338-531-3.
 16. System wsparcia rodziny w Polsce a prawa dziecka [w:] Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, red. K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik, Wydaw. UR, Rzeszów 2010, s. 62-72, ISBN 978-83-7338-557-3.
 17. O potrzebie realizacji praw dziecka w szkole [w:] Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko-słowacko-czeskie, red. U. Gruca-Miąsik, A. Tokárová, E. Lukáč, Wydaw. UR, Rzeszów 2010, s. 100-107, ISBN 978-83-7338-566-5.
 18. Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 3, s. 25-29, ISSN 0552-2188.
 19. Adoptowane dziecko w rodzinie – nadzieje i trudności [w:] Dziecko w rodzinie – nadzieje i zagrożenia, red. T. Sakowicz, K. Gąsior, B. Zawadzka, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, „KARAD”, Kielce 2011, s. 121-131, ISBN 978-83-7273333-7.
 20. Adopcyjne rodzicielstwo jako dar i zadanie [w:] Wartość i dobro rodziny, red. J. Jęczeń, M. Z. Stepulak, Wydaw. KUL, Lublin 2011, s. 227-237, ISBN 978-83-7702-260-3.
 21. „Emocjonalnie głodne” dzieci w Polsce [w:] Głodne dzieci w Polsce, red. Cz. Kępski, Wydaw. KUL, Lublin 2011, s. 115-129, ISBN 978-83-7702-345-7.
 22. O potrzebie edukacji nauczycieli w dziedzinie praw dziecka [w:] Kształcenie nauczycieli, modele – tendencje – wyzwania wielokulturowej rzeczywistości, red. E. Żmijewska, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 303-313, ISBN 978-83-7271-712-2.
 23. Opiekuńczo-wychowawcza funkcja polskiej szkoły [w:] Wychowawcza rola szkoły, red. J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawala, Wydaw. UMCS, Lublin 2012, s. 23-37, ISBN 978-83-7784-160-0.
 24. Pedagog szkolny w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, „Kwartalik Edukacyjny” 2012, nr 3 (70), s. 25-37, ISSN 1230-7556.
 25. Specyfika adopcyjnego ojcostwa, [w:] Mężczyzna w rodzinie – nadzieje i zagrożenia, red. K. Gąsior, T. Sakowicz, A. Slodička, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Oficyna Wydawnicza „Ston2”, Kielce 2012, s. 268-278, ISBN 978-83-7273-816-5.
 26. O potrzebie i możliwościach wsparcia rodziny we współczesnej Polsce, [w:] Trud i siła współczesnej rodziny, red. T. Sakowicz, K. Gąsior, M. Wilk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, „KARAD”, Kielce 2014, s. 522-531, ISBN 978-83-61982-55-5.
 27. Korczakowskie prawa dziecka współcześnie [w:] Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka, red. M. Korczyński, M. Okrasa. B. Wierzchowska-Konera, Wydaw. UMCS, Lublin 2014, s. 141-153, ISBN 978-83-7784-560-8.
 28. Opieka w szkole – potrzeba, możliwości, bariery (uwagi pedagoga) [w:] Administracja opiekuńcza, red. M. Szreniawska, Wydaw. WSPA, Lublin 2015, s. 294-310, ISBN 978-83-60617-41-0.
 29. Reforma systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskiej szkole [w:] W trosce o wychowanie, red. T. Zubrzycka-Maciąg, M. Korczyński, M. Okrasa, Wydaw. UMCS, Lublin 2015, s. 225-238, ISBN 978-83-7784-727-5.
 30. Studentki pedagogiki o prawach dziecka, „Kwartalnik Edukacyjny” 2015, nr 3(82), s. 37-48, ISSN 1230-7556.
 31. O prawach wychowanków domów dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2016, nr 10, s. 17-24, ISSN 0552-2188.
 32. Rola pedagoga szkolnego w opiniach studentów pedagogiki, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016, t. XXXV, z. 1, s. 179-196, ISSN 0137-6136.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow