Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

PROF. ZW. DR HAB. WALDEMAR FURMANEK

profesor zwyczajny

Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: furmanek@ur.edu.pl

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

problematyka przemian w pedagogice jako konsekwencja transformacji cywilizacji; wartości w pedagogice; humanistyczna pedagogika pracy, edukacja zawodowa, dydaktyka szkoły wyższej

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie

2013

 1. W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2013, stron 472, ISBN 878-83-7338-873-4
 2. W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, stron 305; ISBN 878-83-7338-872-7.

 

2014

 1. W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, stron 396; ISBN 878-83-7996-044-6.
 2. W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, stron 358; ISBN 878-83-7996-070-5

 

Pod redakcją:

 1. Wspólnie z A. Długosz, Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna. Napięcie i współistnienie różnych wartości. Wyd. UR. Rzeszów 2014, stron 244, ISBN 978-83-7996-001- 9.

W przygotowaniu:

 1. HUMANISTYCZNA PEDAGOGIKA PRACY. PRACA CZŁOWIEKA W SYTUACJACH TRUDNYCH. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013;

Artykuły z roku 2014:

 1. Furmanek W., Edukacyjne wyzwania globalizacji. (w:) W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, red., Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji. Wyd. WSB W dąbrowie Górniczej, Impuls Kraków, 2014, ss. 127-145, ISBN 978-83-7850-691-1.
 2. Furmanek W., Aksjologia. Aksjologia pedagogiczna. Próba określenia zależności (w:) Furmanek W., A. Długosz red., „Aksjologia pedagogiczna. Napięcia i współistnienie różnych wartości”. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014, s. 11− 29; ISBN 978-83-7996-0001-9.
 3. Furmanek W., Edukacja zawodowa a przemiany cywilizacyjne ss. 155-158, „EDUKACJA –TECHNIKA – INFORMATYKA”, Rocznik Naukowy Rzeszów 2013, nr 4/2014 tom 1, strony 155- 158. ISSN 2080-9096, ISBN 978-83-7586-043-6.
 4. Furmanek W., Etyczne wymiary współczesnej pracy człowieka, (w: ) „Labor et Educatio”  nr 1/2013, ss.45-61. ISSN 2353 4745.
 5. Furmanek W., Niektóre pedagogiczne konsekwencje nadmiarowości informacji, (w:) R. Wawer, M. Pakuła red. Technologie –informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku. UMCS Lublin 2014, s. 13-29.
 6. Furmanek W., Nowa praca nauczyciela wyznacznikiem koniecznych zmian w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli , (w:) „Edukacja ustawiczna Dorosłych”, nr 4(87)2014, ss. 202; ISSN 1507-6563 (zapis Na płycie CD).
 7. Furmanek W., Nowoczesne technologie w oświacie i edukacji, (w:) „EDUKACJA –TECHNIKA – INFORMATYKA”, Rocznik Naukowy Rzeszów 2013, nr 4/2014 tom 2, strony 151 -158. ISSN 2080-9096, ISBN 978-83-7586-043-6.
 8. Furmanek W., Pedagogika, (w: ) Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pod red. J. Czopek, J. Kinal, Wyd. UR Rzeszów 2014., s. 224 – 238. ISBN 978-83-7996-005-7; ISBN 978-83-7667-176-5
 9. Furmanek W., Rewolucja aksjologiczna. Zagrożenie dla naszego człowieczeństwa. (w:) Furmanek W., A. Długosz red., Aksjologia pedagogiczna. Napięcia i współistnienie różnych wartości”. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014, s. 40−63. ISBN 978-83-7996-0001-9.
 10. Furmanek W., Świętowanie w systemie problematyki humanistycznej pedagogiki pracy, (w:) „Edukacja ustawiczna Dorosłych”, nr 4(87)2014, ss. 33-41; ISSN 1507-6563;
 11. Furmanek W., W. Lib, Chatterbot – wirtualny doradca, istota technologii, możliwości zastosowań edukacyjnych. „EDUKACJA –TECHNIKA – INFORMATYKA”, Rocznik Naukowy Rzeszów 2013, nr 4/2014 tom 2, strony 231- 238. ISSN 2080-9096, ISBN 978-83-7586-043-6.
 12. Furmanek W., Wprowadzenie do problematyki seminarium; (w:) Furmanek W., A. Długosz red., Aksjologia pedagogiczna. Napięcia i współistnienie różnych wartości. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014, s.5-7. ISBN 978-83-7996-0001-9.
 13. Furmanek W., Wybrane technologie informacyjne dla edukacji-zarys problematyki, (w:) „EDUKACJA –TECHNIKA – INFORMATYKA”, Rocznik Naukowy Rzeszów 2013, nr 4/2013 tom 2, strony 151 -158. ISSN 2080-9096.
 14. W. Furmanek, Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych. ”Dydaktyka Informatyki”, nr 9/2014, ss. 20-49, ISSN 2083-3156. ISBN 978-83-7996-021-7.
 15. W. Furmanek, Uzależnienia od komputerów i technologii informacyjnych „Dydaktyka Informatyki”, nr 9/2014, ss. 49 – 72, ISSN 2083-3156. ISBN 978-83-7996-021-7.
 16. W. Furmanek, Człowiek jako obiekt badań humanistycznej pedagogiki pracy, „Labor et Educatio”, nr 2/2014, ss.9-31. ISSN 2353-4745.
 17. W. Furmanek, Innowacyjność w pracy wyzwaniem społeczeństwa wiedzy, (w:) A. Długosz red., Wspomaganie rozwoju kompetencji twórczych Wyd. FOSZE Rzeszów 2014, ss. 8-32, ISBN 978-83-7586-106-8.
 18. W. Furmanek, Twórczość odpowiedzią na wyzwania społeczeństwa informacyjnego (w:) A. Długosz red., Wspomaganie rozwoju kompetencji twórczych Wyd. FOSZE Rzeszów 2014. Ss. 31-59, ISBN 978-83-7586-106-8.
 19. W. Furmanek, Pilne zadanie szkoły. Troska o utalentowanych uczniów. (w:) A. Długosz red., Wspomaganie rozwoju kompetencji twórczych Wyd. FOSZE Rzeszów 2014, ss. 111- 132, ISBN 978-83-7586-106-8.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow