Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

DR TOMASZ GOSZTYŁA

starszy wykładowca

w Zakładzie Psychologii

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 Rzeszów

p. 222

e-mail: tomgosz(at)ur.edu.pl

 

 

Wykształcenie

2009 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski: doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

2005 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski: magisterium z zakresu psychologii

2004 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski: magisterium z zakresu socjologii

 

Zainteresowania naukowe

Rodzina dziecka ze spektrum autyzmu

Psychologia rodziny i wychowania

Psychologia rozwoju

Psychologia religii

Psychologia w architekturze i urbanistyce

 

Publikacje

Monografia

Gosztyła T. (2010). Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

 1. Gosztyła, T., Trubiłowicz, E. (2017). Postawy rodzicielskie samotnych matek dzieci z autyzmem oraz matek dzieci neurotypowych. Kultura – Przemiany – Edukacja, tom V, 169-180. DOI: 10.15584/kpe.2017.5.10
 2. Gosztyła, T., Prokopiak, A. (2017). Poczucie osamotnienia u rodziców dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Psychoterapia, 3 (182), 81-92.
 3. Gosztyła, T. (2017) Ojcowie dzieci z autyzmem w relacjach rodzinnych i terapeutycznych. W: A. Myszka, K.I. Bieńkowska, I. Marczykowska (red.), Głos - Język – Komunikacja nr 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi (s. 31-39). Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 4. Gosztyła, T., Trubiłowicz, E. (2017). Samotne rodzicielstwo w doświadczeniu matek dzieci z autyzmem. Człowiek – Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 1 (35), 63-74. DOI: 10.5604/ 01.3001.0010.0975
 5. Gosztyła, T., Trubiłowicz, E. (2017). Matki dzieci z autyzmem – kluczowe wyzwania i proponowane wsparcie. W: K. Barłóg (red.), Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły (s. 111-123). Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 6. Gosztyła, T., Trubiłowicz, E. (2016). Trudne rodzicielstwo u progu dorosłości – młodzi rodzice dzieci z autyzmem. W: M. Marmola i A. Wańczyk-Welc (red.), Kompetencje życiowe młodych dorosłych (s. 240-250). Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 7. Kurasz, A., Gosztyła, T. (2016). Trudne zachowanie dziecka a praktyki religijne rodziców dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Fides et Ratio, 4 (28), 275-296.
 8. Gosztyła, M., Gosztyła, T. (2016). Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego Koszyc w opiniach studentów. Wiadomości Konserwatorskie, 46, 46-55. DOI: 10.17425/WK46KOSICE
 9. Gosztyła, M., Gosztyła, T. (2016). Współczesna architektura Rzeszowa w opiniach osób mieszkających i studiujących w Rzeszowie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXIII, z. 63 (2/I/16), 43-56. DOI: 10.7862/rb.2016.108
 10. Gosztyła, T., Gelleta, K. (2015). Marital quality and religiousness of couples parenting children with autism, Polish Journal of Applied Psychology, 13 (3), 41–52. DOI: 10.1515/pjap-2015-0036
 11. Gosztyła, T. (2015). Marriage Satisfaction of Parents of Children with Autism. Introductory Exploration of the Problem among Polish Married Couples Rearing Children with Autism, Fides et Ratio, 4 (24), 228-247.
 12. Gosztyła, T. (2015). Communication between husband and wife bringing up children with autism, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A, 6 (2), 85-98.
 13. Gosztyła, M., Gosztyła, T., Pásztor, P. (2014). Students’ Opinions and Attitudes towards Protection and Conservation of Historical Urban Architecture of Koszyce, Rzeszów and Jarosław, Transactions of the Uniwersities of Košice, 4, 6-20.
 14. Gelleta, K., Gosztyła, T. (2013). Religijność a patriotyzm, W: B. Soiński (red.), Edukacja. Teologia i Dialog, tom 9, Katecheza i Caritas w parafii w świetle psychologii pastoralnej (s. 125-141). Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
 15. Gosztyła, T., Burda, I., Kolis, G., Kusior, M., Lorens, K. (2013). Perspektywy postrzegania czasu a wyobrażenia dotyczące małżeństwa. Badania empiryczne studentów. W: J. Kuck (red.), Bezpieczeństwo w procesach globalizacji – dziś i jutro (s. 349-367). Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
 16. Gosztyła, T. (2013). Przyzwolenie na przemoc w środowisku młodzieży szkolnej jako problem indywidualny i społeczny, W: K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla (red.), Agresja i przemoc. Współczesne konteksty i wyzwania (s. 237-245). Jarosław: Wydawnictwo PWSTE im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.
 17. Gelleta, K., Gosztyła, T. (2012). Przeżycia związane z I Komunią Świętą a poziom dojrzałości religijnej studentów. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Braun-Gałkowskiej (s. 295-313). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 18. Gosztyła, T. (2011). Matka a nieintencjonalne wychowanie religijne dziecka. W: W. Błażejewski, Cz. Lewicki, E. Szal (red.), Uczeń zdolny w rodzinie i szkole (s. 345-365). Jarosław: Wydawnictwo PWSTE im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.
 19. Suchodolska, A., Gosztyła, T. (2010). Personalność relacji religijnej narzeczonych a jakość ich wzajemnej komunikacji interpersonalnej. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek (red.), Studia z psychologii w KUL, tom 16. Lublin, Wydawnictwo KUL, s. 23-40.
 20. Gosztyła T. (2010), Ojciec a nieintencjonalne wychowanie religijne dziecka w świetle ustaleń psychologicznych, Roczniki Nauk o Rodzinie, tom 2 (57), s. 109-125.
 21. Gosztyła T. (2010), Dawne i nowe psychologiczne koncepcje dojrzałej religijności, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość - dawne i nowe formy (s. 275-285), Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos".
 22. Gosztyła T., Trubiłowicz E. (2008), "Miłość ojca jest miłością warunkową". O możliwych psychologicznych następstwach przyjęcia pewnego założenia, Roczniki Teologiczne, Tom LV, zeszyt 10: Nauki o Rodzinie, s. 209-219.
 23. Lachowska, B., Gosztyła, T. (2007). Graficzne przedstawienie reprezentacji poznawczej rodziny - analiza porównawcza rysunków dzieci wykonanych w różnych okresach historycznych. W: B. Kostrubiec, B. Mirucka (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych (s. 37-57). Lublin: TN KUL.
 24. Huk, J., Gosztyła, T., Daniluk, J. (2007). Wybrane uwarunkowania tolerancji wobec przemocy wśród młodzieży szkolnej, Annales UMCS, Sectio D, VOL. LXII, SUPPL. XVIII, N. 2. Lublin: UMCS, AM, s. 476-480.
 25. Trubiłowicz, E., Gosztyła, T. (2006). Style pełnienia roli ojca we współczesnych rodzinach. W: D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo wobec wyzwań współczesności (s. 21-34). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow