Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR TERESA MAZEPA

Adiunkt

w Katedrze Wczesnej Edukacji

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Wczesnej Edukacji

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail:Teresa.mazepa@gmail.com

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • zagadnienia kultury muzycznej i szkolnictwa muzycznego Galicji,
 • zjawisko pogranicza wielokulturowego (międzykulturowego),
 • muzykoterapia.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Teresa Mazepa. Lwowskie towarzystwa muzyczne. [W:] Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 2000). T.IX. Rzeszów 2005. s. 43-65.
 2. Teresa Mazepa. Mazepa Leszek. Szkice z dziejów wokalistyki we Lwowie. Monografia. Wrocław: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2008. 296 s.
 3. Teresa Mazepa. Lwowskie towarzystwa muzyczne - z dziejów życia muzycznego we Lwowie do 1939 roku. [W:] Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga jubileuszowa.Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice 2008. s.154-175.
 4. Teresa Mazepa. Statuty jako dokumenty prawne Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie [W:] Musica Galiciana / pod red. M. Wierzbieniec. Rzeszów, 2008. T. 11. s. 204–228.
 5. Teresa Mazepa. Przyczynki do dziejów życia muzycznego Lwowa (koncerty wybitnych muzyków lwowskich w latach 1820–1850 [W:] Musica Galiciana / pod red. Grzegorza Oliwy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. T. ХІІ. S. 143–161.
 6. Teresa Mazepa. Przedmioty kształcenia artystycznego w edukacji pedagogicznej w Polsce.[W:] Edukacja Muzyczna XXI wieku – tendencje, problemy, innowacje [w języku ukraińskim]. Lwów, Społom 2011. s.31-42.
 7. Teresa Mazepa. Zagadnienie identyfikacji narodowej w procesie powstawania i działalności Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego”. [W:] Galicja 1772-1918 . Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył Jerzy Maternicki. T. III. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011. s. 221-240.
 8. Teresa Mazepa. Wykonania utworów F. Chopina we Lwowie, zwłaszcza w Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym [W:] Musica Galiciana / pod red. L. Mazepy. Rzeszów 2012. T. XIII. s. 93–114.
 9. Teresa Mazepa, Mazepa Leszek. Polnisch-ukrainische musikalische Integrationsbeziehungen. [W:] Ukrainische Musik Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext Herausgegeben von Helmut Loos. Redaktion: Stephan Wünsche, Franziska Sagner. Gudrun Schröder Verlag Leipzig 2013.
 10. Teresa Mazepa. Muzycy austriaccy w dziewiętnastowiecznym Lwowie: Franciszek Ksawery Wolfgang Mozart– u źródeł dziewiętnastowiecznego szkolnictwa muzycznego we Lwowie. [W:] Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materialy, tom 3. Redakcja Lidia Michalska-Bracha i  Małgorzata Przeniosło. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kielce 2013. s. 53-61.
 11. Teresa Mazepa. Johann Ruckgaber oraz inni „dyrektorzy muzyki” lwowskich Towarzystw Muzycznych w pierwszej połowie XIX stulecia. [W:] Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, tom 3. Redakcja Lidia Michalska-Bracha i Małgorzata Przeniosło. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.Kielce 2013. s. 63-77.
 12. Teresa Mazepa. Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne i jego socjokulturowy fenomen. [W:] Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos społeczny. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу / pod red. G. Grzybka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014. T. 1. s. 46–55.
 13. Teresa Mazepa. Koncerty muzyki symfonicznej we Lwowie w pierwszej połowie XIX wieku [W:] Musica Galiciana / Redakcja naukowa Leszek Mazepa i Grzegorz Oliwa. Rzeszów 2014. T. XIV. s. 27–53.
 14. Teresa Mazepa. Galycian Musical Society in Lviv: to the question of chamber instrumental performance [W:] Collection of scientific articles of the M. V. Lysenko National Music Academi of Lviv Performing Arts. Chamber Instrumental Ensemble: History, Theory, Practice. Issue No 34. Lviv  2015. p. 390–404.
 15.  Teresa Mazepa. „Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki  i kierunków pokrewnych”. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015. 112 s.
 16. Teresa Mazepa. Z dziejów Filharmonii Lwowskiej 1902–1939. [W:] Musica Galiciana / pod red. G. Oliwy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016. T. XV. s. 53–64.
 17. Teresa Mazepa. Z historii powstania i ukonstytuowania się Galicyjskiego Towarzystwa Мuzycznego we Lwowie. [W:] Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka / pod redakcją naukową dr hab. Joanny Subel. Wrocław: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego 2017. T. 6. s. 75–87.
 18. Тереса Мазепа. Європейські та українські товариства в вимірі столичних культур. [W:] Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Збірник наукових праць РДГУ. Випуск 18, Том 1. Міністерство Освіті та Науки, Молодлі та Спорту України, Рівенський Державний Гуманітарний Університет. Рівне 2012, с.16-22.
 19.  Тереса Мазепа. Соціокультурний феномен європейський музичних товариств ХІХ – початку ХХ століття на прикладі Галицького Музичного Товариства. Львів: Растр_7  2017. 474 с.
 20. Тереса Мазепа. Історичні передумови виникнення Консерваторії ГМТ у Львові // Українське музикознавство: науково-методичний збірник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 43. Київ 2017. c. 9–20.
 21.  Мазепа Т. Духовна тематика в концертах ГМТ у Львові періоду 1838–1914 років // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія мистецтвознавство. Вип. 37. № 2. Тернопіль 2017. c. 28–36.
 22. Мазепа Т. Соціокультурні функції музичних товариств // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. Вип. 4. Київ, 2017. c. 187-191.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow