Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR TADEUSZ PIĄTEK

adiunkt

 

 

Kontakt:

e-mail: tpiatek@poczta.fm

tel. 600 076 583

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Kultura pracy a jakość życia człowieka
 • Cywilizacyjne uwarunkowania kompetencje życiowych człowieka.
 • Cywilizacyjne uwarunkowania przemian współczesnej edukacji w kontekście kultury pracy, kultury informacyjnej.
 • Prakseologiczno-ergonomiczne uwarunkowania funkcjonowania człowieka.

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie, skrypty

Piątek T., Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mechatroniki i Automatyki, Rzeszów 2013, ss. 191, ISBN 978-83-63151-06-5.

Piątek T., Organizacyjno – dydaktyczne aspekty praktyki pedagogicznej, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2010, ss. 85. ISBN 978-83-7586-072-6

Piątek T., Prakseologiczne – ergonomiczne uwarunkowania pracy szkoły, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2010, ss. 102, ISBN 978-83-7586-036-8.

Piątek T., Kultura informacyjna komponentem kwalifikacji kluczowych współczesnego nauczyciela, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2010, ss. 215, ISBN 978-83-7586-035-1.

 

pod redakcja

Piątek T. (red.), Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej. Wybrane problemy kształcenia zawodowego w Polsce i na Słowacji, Wyd. „Max Druk”, Rzeszów 2010. ss.178, ISBN 978-83-61483-72-4.

 

Wybrane artykuły

 1. Piątek T., Prakseologiczno – ergonomiczny aspekt wykorzystania technologii informacyjnych w rozwijaniu kultury pracy na przykładzie metody „Temat_Projekt2” (TP2), (w:) „Edukacja – Technika – Informatyka, Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej”, Rocznik naukowy Nr 5/2014 – część 2, s. 391-398, ISSN 2080-9069.
 2. Piątek T., Prakseologiczno – ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy człowieka doby społeczeństwa informacyjnego, (w:) Celoživotné vzdelávanie v BOZP. Medzinárodné sympózium. Zborník, Wyd. Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, Nitra 2014, s. 105-111, ISBN 978-80-558-0595-5/ 
 3. Piątek T., Alegorie czasu – metoda badań sensu życia człowieka,  (w:) Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými Skupinami, 2. ročník Košických dní sociálnej práce, Zbornik prispevkov z vedeckej konferencie s medzinarodnou ućasfou konanej dna 22. 11. 2013 v Kosi ciach. Konferencia sa konała v ramci projektu VEGA ć. 1/0282/12 Interdisciplinarna analiza zmysłu żivota ajeho komponentov v socialne vyznamnych skupinach adolescentom z hl'adiska jeho formovania a możnej interwencie, ed., E. Žiaková, Wyd. Katedra socialnej prace Filozofickej fakulty UPJŚ v Košiciach,, Košice 2013, s. 280-287, ISBN 978-80-8152-140-9.
 4. Piątek T., Zastosowanie metody „Temat projekt2” (TP2) w dydaktyce szkoły wyższej,  (w:) „Technika a vzdelavanie” Rocnik 2, 2/1013, s.33-35, ISSN 1338-9742.
 5. Piątek T., Kulturowy aspekt kształcenia nauczycieli doby społeczeństwa informacyjnego (w:) Міжнародa Науковa Конференціa „Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи”, red. М. Євтух, Д. Герцюк, К. Шмидт,  Wyd. Кафедра Загальної Та Соціальної Педагогіки -  Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2013 s. 35-43, ISBN 978-617-10-0033.
 6. Piątek T., Odpowiedzialność za i wobec siebie i innych artefaktem planów życiowych i zawodowych, (w:) Wartości w pedagogice. Wolność odpowiedzialność godność we współczesnej pedagogice, red. W. Furmanek, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 117-129, ISBN 978-83-7338-882-6.
 7. Piątek T., Jakość życia człowieka – wybrane aspekty  (w:) Zeszyty Naukowe PWSZ, red. W. Nowak, J. Mazur – Fedak, Wyd. PWSZ, Sanok 2013, s. 145-157, ISSN 1732-3975.
 8. Piątek T., Janusz Korczak – wzór osobowościowy prakseologicznego pedagoga i pracownika socjalnego (w:) W trosce o dziecko. Rozważania w kontekście pedagogiki Janusza Korczaka, red. A. Bajorek, K. Serwatko, A. Śniegulska, Wyd. PWSZ, Sanok 2012, s. 167-184, ISBN 978-83-61802-88-4.
 9. Piątek T., Uwarunkowania wyboru zawodu (na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego), (w:) Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania 2011, Zborník príspevkov z 27. medzinárodnej vedecko–odbornej konferencie, red. J. Pavlovkin, Wyd. Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Banska Bystrica 2011, s. 438–445, ISBN 978-80-557-0265-0.
 10. Piątek T., Społeczno – pedagogiczne uwarunkowania aspiracji i planów życiowych studentów,  (w:) Wartości w pedagogice. Teoria i praktyka wartości w pedagogice, red. W. Furmanek, Wyd. Oświatowe Fosze, Rzeszów 2011, s. 262-282, ISBN 978-83-7338-653-2.
 11. Piątek T. Competent teacher,Technológia vzdelávania” Vol 18, No 8 (2010) s. 17-19, ISSN 1335-003X (print version), ISSN 1338-1202 (online).
 12. Piątek T., Ojczyzna kategorią jako kategoria polityki i pedagogiki społecznej, (w:) Wartości w pedagogice. Ojczyzna jako wartość współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Wyd. Oświatowe Fosze, Rzeszów 2010, s. 283-287, ISBN 978-83-7586-032-0.
 13. Piątek T., Miłość społeczna – wybrane aspekty pomocy społecznej, (w:) Wartości w pedagogice. Miłość jako wartość we współczesnej pedagogice, Wyd. UR-IBE, Rzeszów 2009, ISBN 978-83-7586-017-7, s. 244-256,
 14. Piątek T., Kulturowy wymiar edukacji społeczeństwa informacyjnego, (w:) Zbornik vadeckovýskumných prác katedry pedagogiky (3), Wyd. PFUMB, Banska Bystrica 2007.
 15. Piątek T., Planowania działań – czas kategorią aksjologiczną pedagogiki pracy, (w:) Praca człowieka kategorią współczesnej pedagogiki, red. Furmanek W., UR, IBE, Rzeszów– Warszawa 2007, s. 378–384, ISBN 978–83–88845–82–6.
 16. Piątek T., Kultura informacyjna komponentem kanonu wykształconego człowieka doby społeczeństwa informacyjnego, (w:) Problemy społeczeństwa informacyjnego, red. Szewczyk A., Wyd. Printshop, Szczecin 2007, s. 84–90, ISBN 83–600397–08–2 (978–83–60397–08–4).
 17. Piątek T., Przedsiębiorczość–student–globalne społeczeństwo informacyjne, (w:) Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, red. Wiatrowski Z., Wyd. WSH–E &WTN, Włocławek 2006, s. 493–500, ISBN 83–60150–05–2.
 18. Piątek T., Kultura informacyjnej studentów a rynek pracy globalnego społeczeństwa informacyjnego, (w:) Technika – Informatyka – Edukacja, Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej, red. Furmanek W. Piecuch A., Walat, Wyd. ZDTiI – UR, Rzeszów 2005, s. 143–152, ISBN 83–88845–55–1.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow