Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR RADOSŁAW MALIKOWSKI

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Szkolnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: r.malikowski@interia.pl

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Monografie:

 • Malikowski R., Отношение студентов к современным проблемам образования, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський 2016, ISBN 978-617-681-124-4, ss. 174. (Postawy studentów wobec współczesnych problemów edukacyjnych).

 

Artykuły:

 • Malikowski R., Sytuacja młodzieży na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego) [w:] Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції: „Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин”, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 23.04.2015 р. , s. 229-231, УДК 159.923(061) ББК 83.37я43.
 • Malikowski R., Семья как воспитательная середа [w:] Матеріали круглого столу із міжнародною участю: „Актуальні проблемиекспериментальної психології: досвід та перспективи”, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 28 жовтня 2015 року, s. 69-71, УДК 159.9.07 ББК 88.3я431. (Rodziana jako środowisko wychowawcze).
 • Malikowski R., Edukacja historyczna jako istotny element procesu współczesnego wychowania [w:] Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції: „Актуальні проблеми сучасної психології: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців”, Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 17 листопада 2015 року, s. 87-88, УДК 159.9.07 ББК 88.3я431.
 • Paluch M., Malikowski R., Общствнньіе патологии как угроза общественному порядуку и безопасности индивидуума (исследовательская концепция) [w:] Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць, Випуск 20, Частина 1, національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський 2016, ISSN 2309-9763, ICV 2014: 20.51, s. 326-332. (Patologie społeczne zagrożeniem ładu społecznego i bezpieczeństwa jednostki – koncepcja badawcza).
 • Malikowski M., Malikowski R., W kierunku usprawniania i zobiektywizowania metod konsultacji i partycypacji społecznej w projektach miejskich. Przykład Rzeszowa i Kielc [w:] Problemy społeczno – przestrzenne współczesnego Rzeszowa (red.) Malikowski M., Szluz B., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-337-9, s. 13-24.
 • Malikowski R., Исследование позиций в процессе опекунско-воспитательного влияния [w:] „Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин”. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський 23 квітня 2016 року, ISBN 978-617-681-120-6, s. 163-165. (Badanie postaw w procesie oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych).
 • Paluch M., Malikowski R., Значение ценности в процессе воспитания [w:] Збірник матеріалів ХІ Міжнародної наукової конференції: „Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей”, Міністерство освіти і науки України, національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський 2016, ISBN 978-617-7381-19-7, s. 138-139. (Znaczenie wartości w procesie wychowawczym).

 

Czynny udział w konferencjach naukowych:

 • VIII Mіжнародна науково-практична конференція: Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин. Міністерство освіти і науки України, національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, 23.04.2016 p. Temat wystąpienia: Badanie postaw w procesie oddziaływań opekuńczo-wychowawczych.
 • XV medzinárodná vedecká konferencia: „Etika v škole – minulosť a prítomnosť. Etické myslenie minulosti a súčasnosti“. Inštitút etiky a bioetiky, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 11-12.05.2016. Temat wystąpienia: Rola świadomości historycznej w kształtowaniu etosu męskiego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa” (WOMEN AND MEN. DIFFERENCES, SIMILARITIES), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 18-19 maja 2016 r. Temat wystąpienia: Pozycja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach projektu: „Eros w moralności i kulturze. Etyka seksualna a estetyka” (Eros in morality and culture. Sexual ethics versus esthetics). Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Wydział Kultury i Sztuki Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki, Lwów-Kołomyja 30.11-2.12.2016 r. Temat wystąpienia: Karpackie konteksty seksualne.
 • XI Міжнародна наукова конференціа: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей, Міністерство освіти і науки України, національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський 27.09.2016 p. Temat wystąpienia: Значение ценности в процессе воспитания (Znaczenie wartości w procesie wychowawczym).

 

Doświadczenia badawcze:

 1. Realizacja projektu ,,Animator” w ramach programu EQUAL dla BD Center – nr projektu A 0608. Projekt „Animator” realizowany był ze środków UE a koordynowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz BD Center (2006-2007). Temat projektu: Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej „Animator”. Część badawcza obejmowała kilka modułów – członek zespołu badawczego.
 2. Sacrum a profanum w kulturze. Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Kultury i Sztuki Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki – członek zespołu (04.2015-11.2015).
 3. Współautorstwo i realizacja projektu: Patologie społeczne zagrożeniem ładu społecznego i bezpieczeństwa jednostki. Projekt ma charakter międzynarodowy, realizowany jest wspólnie z Narodowym Uniwersytetem im. I. Ohienko w Kamieńcu Podolskim. Współautorem projektu jest dr hab. Marek Paluch, prof. UR (Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej WP UR). Projekt w trakcie realizacji (lata 2016-2018).
 4. Realizacja międzynarodowego projektu: Eros w moralności i kulturze. Etyka seksualna a estetyka (Eros in morality and culture. Sexual ethics versus esthetics). Projekt w trakcie realizacji – członek zespołu badawczego. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Lwowskim im. I. Franki i Uniwersytetem Preszowskim (2016-2017).
 5. Członek zespołu badawczego УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО НАУКОВО – ПРОЕКТA: ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ОСОБИСТОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ. № ПРОЕКТУ: 2/2016 – projekt w trakcie realizacji. Projekt realizowany wspólnie z Narodowym Uniwersytetem im. I. Ohienko w Kamieńcu Podolskim (2016-2021).

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow