Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR PAULINA DUBIEL-ZIELIŃSKA

 

 

Kontakt:

e-mail: paulina.d@op.pl

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:  

filozofia i etyka
osadzone w nurcie personalistycznym, perfekcjonistycznym oraz konsekwencjalistycznym;

autorka rozwijającej się „teorii dopełnień”

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2007-2008 – młodszy wychowawca w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące koło Rzeszowa

od 2008 – pedagog IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

0d 2011 – realizuje godziny zlecone na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Politechnice Rzeszowskiej

 

Uczestnictwo w konferencjach:

1) Ogólnopolska konferencja „Rodzina – Szkoła – Podwórko – nowoczesne formy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży”. zorganizowana przez Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (15-16.01.2009 r.),

2) VI diecezjalny kongres nauczycieli w Rzeszowie „Stawać się człowiekiem” (13.03.2010 r.).

3) Konferencja „Szkoła a prawo karne”, zorganizowana przez CUD ART-MAR w Rzeszowie (16.03.2011 r.).

4) Konferencja „O mądrym wychowaniu” zorganizowana w Rzeszowie przez Rzecznika Praw Dziecka (20.03.2012 r.).

5) Konferencja Naukowa „Dziecko i dzieciństwo w pedagogice Janusza Korczaka”, zorganizowana przez PWSZ w Sanoku; referat pt.: „Janusz Korczak – prekursor edukacji zdrowotnej i propagator praw dziecka” (25.05.2012 r.).

6) Konferencja Naukowa „Professional ethics: past and present”, zorganizowana przez Inštitút filozofie a etiky FFPU w Prešovie; referat pt.: „Pomiędzy normatywnym
a sytuacyjnym ujęciem etyki zawodowej nauczycieli w Polsce” (19.09.2012 r.),

7) Konferencja Naukowa „Człowiek w refleksji Jana Pawła II”, zorganizowana w Sandomierzu przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli; referat pt.: „Spojrzenie na człowieka oczami Karola Wojtyły w oparciu o „Rozważania o istocie człowieka” oraz „Pamięć i tożsamość” ” (13.10.2012 r.).

8) Konferencja  dla nauczycieli pt. „Uzależnienia chemiczne i behawioralne – współczesne standardy profilaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych”, organizowana przez WSIiZ
w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (21.03.2013 r.).

9) Konferencja Naukowa „Wartości w rodzinie i społeczeństwie”, zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki w Kielcach; referat pt.: „Znaczenie wartości, wychowawcy i autorytetu w wychowaniu” (15.05.2013 r.).

10) Konferencja Naukowa „Etické myslenie minulosti a súĉasnosti. Súĉasné etické teórie”, zorganizowana przez Inštitút filozofie a etiky FFPU w Prešovie; referat pt.: „„Etyka społecznych konsekwencji” na tle współczesnych teorii etycznych” (22-23.05.2013 r.).

11) Podkarpacka Konferencja Szkoleniowa „Aby chciało się chcieć – wzrastanie z ADHD”, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
w Rzeszowie (13.09.2013 r.).

12) Konferencja Naukowa “Etika v profesiách”, zorganizowana przez Inštitút filozofie a etiky FFPU w Prešovie; referat pt.: „Ethics of Social Consequences” and “Ethics of Development” as Theories Belonging to Stream of Ethics of Act” (17-19.09.2013 r.).

13) Konferencja „Neurodydaktyka w szkolnej ławce”, zorganizowana przez PCEN
w Rzeszowie (26.09.2013 r.).

14) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina – wychowanie w cieniu Holokaustu. Poszukiwanie wzorów relacji międzyludzkich i modeli rozwoju społecznego”, zorganizowana przez PWSZ w Oświęcimiu; referat pt.: „Wartości i normy rodzin żydowskich w obliczu Holocaustu” (10.03.2014 r.).

 

15) Konferencja Naukowa „Perspektívy profesijnej etiky”, zorganizowana przez Inštitút etiky

i bioetiky FFPU w Prešovie; referat pt.: „Consequencialistic and nonconsequencialistic overtone of the Code of ethics of an academic staff member in the light of “ethics of social consequences”” (20-22.05.2014 r.).

16) II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Rodzina – wychowanie w cieniu Holokaustu. Poszukiwanie wzorów relacji międzyludzkich i modeli rozwoju społecznego”, zorganizowana przez PWSZ w Oświęcimiu; referat pt.: „Ludzie ludziom … Przejawy człowieczeństwa w otchłani Holocaustu” (16.03.2015 r.).

17) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etyka – Rodzina – Społeczeństwo”, zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Opiekuńczej Wydziału Pedagogicznego UR, Katedrę Nauk o Rodzinie UR, Katedrę Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Pedagogicznego UR, Inštitút etiky i bioetiky FFPU w Prešovie, Inštitút edukológie a sociálnej práce FFPU
w Preszowie; referat pt.: „Przygotowanie do życia w świetle „teorii dopełnień””
(20-21.05.2015 r.).

18) Konferencja naukowa „Człowiek w obliczu cierpienia”, zorganizowana przez PWSZ
w Oświęcimiu; referat pt.: „Zrozumieć fenomen dziecka cierpiącego” (08.06.2015 r.).

19) Konferencja Naukowa nt.: „Współczesne metody oraz formy stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym” zorganizowana w Rzeszowie przez Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Familiologów; referat pt.: „Personalistyczny wymiar współczesnych form pomocy dzieciom i młodzieży na przykładzie świadczeń pomocy materialnej i dofinansowań o charakterze socjalnym” (5 listopad 2015 r.).

 

Spis publikacji:

1) Janusz Korczak – prekursor edukacji zdrowotnej i propagator praw dziecka.
[w:] A. Bajorek, K. Serwatko, A. Śniegulska (red.): W trosce o dziecko. Rozważania
w kontekście pedagogiki Janusza Korczaka. Sanok: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 2012, s. 83-93, ISBN 978-83-61802-88-4.

2) Trudny uczeń i trudni rodzice. [w]: Wszystko dla szkoły 04/2012, s. 4-8, Indeks 333840, ISSN 1425-6843.

3) Co wiemy o miłości. [w:] Wszystko dla szkoły 10/2012, s. 7-12, Indeks 333840, ISSN 1425-6843.

4) Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych

w myśl reformy oświatowej. [w:] Kwartalni Edukacyjny 3(70) Jesień 2012, s. 69-81, ISSN 1230-7556.

5) Co młody nauczyciel wiedzieć powinien. [w:] Wszystko dla szkoły 12/2012, s. 4-7, Indeks 333840, ISSN 1425-6843.

6) Jak skutecznie rozmawiać z uczniem. [w:] Wszystko dla szkoły 12/2012, s. 16-18, Indeks 333840, ISSN 1425-6843.

7) Pomiędzy normatywnym a sytuacyjnym ujęciem etyki zawodowej nauczycieli w Polsce. [w:] V. Gluchman (ed.): Profesijná etika – minulosť a prítomnosť. Prešov: FF PU 2012,

s. 216-234, ISBN 978-80-555-0674-6.

8) Pewność przyszłości dzięki asertywności. [w:] Głos pedagogiczny kwiecień 2013 (48),

s. 17-20, ISSN 1899-6760.

9) Specyfika wieku starszego i opieki nad seniorem a jej wymiar etyczny. [w:] A. Fabiś,
A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (red.): Kreatywna starość. 15-lecie oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oświęcim: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 2013, s. 141-153, ISBN 978-83-930661-3-1.

10) „Ethics of Social Consequences” and “Ethics of Development” as Theories Belonging to Stream of Ethics of Act. [w:] Ethics & Bioethics (in Central Europe), Prešov, vol. 3(3-4) 2013, s. 173-188, ISSN 1338-5615, EAN 97711338561006 10.

11) “Etyka społecznych konsekwencji” na tle współczesnych teorii etycznych.

[w:] V. Gluchman (ed.): Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov: FF PU 2013, s. 151-166, ISBN 978-80-555-0837-5.

12) Wychowanie w świetle teorii personalizmu. [w:] Informator Katechetyczny. Nowa ewangelizacja (13). Rzeszów: Rzeszowska Biblioteka Katechetyczna 2013, s. 11-17.

13) Powinność w etyce. [w:] V. Gluchman (ed.): Etika v profesiách. Prešov: FF PU 2013,

s. 62-86, ISBN 978-80-555-1030-9.

14) „Etika sociálnych dôsledkov” i „etyka rozwoju” jako teorie należące do nurtu etyki czynu. [w:]: V. Gluchman (ed.): Etika v profesiách. Prešov: FF PU 2013, s. 358-376, ISBN 978-80-555-1030-9.

15) Natura człowieka według Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Analiza na podstawie „Rozważań o istocie człowieka” i „Pamięci i tożsamości”. [w]: A. Różyło, ks. M. Sztaba (red.): Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 241-253, ISBN 978-83-7702-847-6, ISBN 978-83-61307-81-5.

16) Konsekwencjalistyczny i niekonsekwencjalistyczny wydźwięk Kodeksu etyki pracownika naukowego w świetle „etiky sociálnych dôsledkov”. [w:] V. Gluchman (ed.): Perspektívy profesijnej etiky. Prešov: FF PU 2014, s. 187-198. ISBN 978-80-555-1104-7, EAN 9788055511047.

17) Znaczenie wartości, wychowawcy i autorytetu w wychowaniu. [w:] K. Gąsior,
T. Sakowicz (red.): Wartości w rodzinie i społeczeństwie. Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2” 2014, s. 407-415, ISBN 978-83-7273-866-0.

18) Nauczanie etyki w szkole wedle założeń zmieniającej się podstawy programowej a etyka zawodowa nauczyciela. [w:] Roczniki Teologiczne KUL, Tom LXI, zeszyt 11 – 2014 „Katechetyka”, WSPÓŁWYDAWCA: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii, s. 197-212, ISSN 2353-7272.

19) Teoria dopełnień. Pomiędzy nieutylitarystycznym konsekwencjalizmem a personalizmem i perfekcjonizmem. Rzeszów: RS DRUK Sp. z o.o.  2015, ISBN 978-83-63666-47-7.

20) Oswajanie z bólem i cierpieniem jako element wychowania w rodzinie. [w:] K. Serwatko, A. Śniegulska (red.): Oblicza współczesnej rodziny. Sanok: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 2015, s. 211-218, ISBN 978-83-61802-93-8.

21) Consequencialistic and nonconsequencialistic overtones of the Code of ethics of an academic staff member in light of “ethics of social consequences”. [w:] Ethics & Bioethics (in Central Europe), Prešov, vol. 5(1-2) 2015, s. 105-113, ISSN 1338-5615, EAN 97711338561006 04.

 

Spis artykułów oczekujących na publikację:

1) Wartości i normy rodzin żydowskich w obliczu Holocaustu, artykuł złożony do druku po międzynarodowej konferencji: Rodzina – wychowanie w cieniu Holokaustu; poszukiwanie wzorów relacji międzyludzkich i modeli rozwoju społecznego; 10 marca 2014 r. Oświęcim: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

2) Ludzie ludziom … Przejawy człowieczeństwa w otchłani Holocaustu; artykuł złożony do druku po międzynarodowej konferencji: Rodzina – wychowanie w cieniu Holokaustu; poszukiwanie wzorów relacji międzyludzkich i modeli rozwoju społecznego; 16 marca 2015 r. Oświęcim: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego

w Oświęcimiu.

3) Przygotowanie do życia w świetle „teorii dopełnień”; artykuł złożony do druku po Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Etyka - Rodzina – Społeczeństwo, Rzeszów: 20-21 maja 2015.

4) Zrozumieć fenomen dziecka cierpiącego, artykuł po Konferencji Naukowej „Człowiek

w obliczu cierpienia”; Oświęcim: 8 czerwca 2015 r. 

5) Ethics of social consequences in the professions of public trust. [w:] Ethics & Bioethics

(in Central Europe), Prešov: 2016, ISSN 1338-5615.

6) A theory of a human person according to Karol Wojtyła versus a network theory of personality by Józef Kozielecki in relation to education. [w:] Ethics & Bioethics (in Central Europe), Prešov: 2016, ISSN 1338-5615.

7) Personalistyczny wymiar współczesnych form pomocy dzieciom i młodzieży na przykładzie świadczeń pomocy materialnej i dofinansowań o charakterze socjalnym, artykuł złożony do druku po Konferencji Naukowej nt.: „Współczesne metody oraz formy stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym”, Rzeszów: 5 listopad 2015 r.

8) Wychowawczy sens teorii osoby ludzkiej według Karola Wojtyły a realia postmodernistyczne; artykuł złożony do druku w ramach Dwunastego Bieszczadzkiego Seminarium Naukowego nt. WARTOŚCI W PEDAGOGICE, Bieszczady: 24-25 maja 2016 r.

9) Jan Paweł II w doświadczeniach młodzieży licealnej; artykuł złożony do druku
w Kwartalniku Edukacyjnym.

10) Patrząc w przyszłość; artykuł złożony do druku w Kwartalniku Edukacyjnym.

11) O intuicji słów kilka; artykuł złożony do druku w Kwartalniku Edukacyjnym.

12) Etyczny wymiar opieki nad niepełnosprawnym (współautorstwo z prof. Grzegorzem Grzybkiem); publikacja w tomie: „Doświadczanie niepełnosprawności i choroby przewlekłej w perspektywie jednostki i rodziny”  (redakcja naukowa: Joanna Golonka-Legut, Arkadiusz Wąsiński, Wiesław Wójcik), Warszawa: WSP im. Korczaka.

13) Etyczny wymiar współczesnych form pomocy rodzinie na przykładzie stypendiów, zasiłków i dofinansowań o charakterze socjalnym; publikacja w tomie: „Niepełnosprawność
i choroba przewlekła w perspektywie społeczno-opiekuńczej, zawodowej i terapeutycznej” (redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka, Michał Szyszka, Wiesław Wójcik), Warszawa: WSP im. Korczaka.

14) Rola sacrum w życiu osoby z niepełnosprawnością nabytą; artykuł złożony do druku
w Zeszytach Lwowsko-Rzeszowskich, 2016.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow