Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR HAB. MAREK PALUCH

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: paluch.m@onet.eu

 

 

OSIĄGNIĘCIA:

 • Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2009).
 • Uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa w uznaniu wkładu w rozwój współpracy oraz dokonań w sferze nauki i dydaktyki (2014).
 • Dyplom Wydawnictwa Naukowego Federacji Rosyjskiej "Спутник+" za wieloletnią współpracę naukową i popularyzację nauki polskiej w Rosji.
 • Promotor najlepszej pracy magisterskiej w ogólnopolskim konkursie (2016).
 • Promotor czterech prac doktorskich.
 • Autor ponad stu publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych.

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • wpływ warunków społecznych, kulturowych na postawy, system wartości, tożsamość społeczną,
 • profilaktyka społeczna,
 • teoria wychowania,
 • edukacja w okresie współczesnych przemian,
 • teoria i praktyka pracy socjalnej.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

 1. PALUCH m., Attitudes of university students towards problems of contemporary threats and social pathology – reality and challenges (a report from the research) Students of a social work faculty at the School of Engineering and Economics in Rzeszów towards problems of social pathology, Section: Pedagogy, “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”: Papers of the 7th International Scientific Conference, June 25, 2014, Cibunet Publishing, New York (USA), s. 61–67, ISBN 978-1-940260-18-1.
 2. Палюх М., Роль культурного образования молодежи в процессе европейской интеграции, In: Гуманитарные науки в XXI веке. Материалы XIVмеждународной научно-практической конференции – M.: Издательство „Спутник +”, 10.06.2013 Москва (РОССИЯ), ISBN 978-5-9973-2561-9.s. 139–146. (Rola edukacji kulturalnej młodych ludzi w procesie integracji europejskiej).
 3. Paluch M., Pedagogika w mnohokultúrnej perspektíve [In:] Verbum ročník XVII, č. 1. Vydavatel’stvo Verbum, Košice 2006 (SLOVAKIA), s. 12-19 (ISSN 1210-1605). (Pedagogika w wielokulturowej perspektywie.
 4. Zięba B., Paluch M., The role of social work in palliative care, Wissenschaftliche Zeitschrift, Stuttgart 2013 (DEUTSCHLAND), s. 65-68, [ISSN 2195-2183]. (Rola pracy socjalnej z ludźmi otoczonymi opieką paliatywną).
 5. MALIKOWSKI R., PALUCH M., Dilemmas and Challenges of contemporary education - state and sources of historical knowledge of UR Students. Results of diagnostic survey [w:] III International Congress on Social Sciences and Humanities: Building academic connections,  October 02, 2018, Vancouver 2018 (CANADA), ISBN-13 978-3-903197-76-3, ISBN-10 3-903197-76-9, s. 36-47.
 6. PALUCH M., Krauz A., Volunteering as the service to people in need – the social and educational dimension of assistance for a man, In: E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska (red.), Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2014, s. 57–66, ISBN 978-83-932280-8-9.
 7. Палюх М., Самообразование как важный элемент образовательных компетентностей человека XXI века, In: Гуманитарные науки в XXI веке. Материалы XIV Международной научно-практической конференции – M.: Издательство „Спутник +”, 10.04.2014 Москва (РОССИЯ), ISBN 978-5-9973-2561-9.s. 135–139. (Samokształcenie istotnym elementem kompetencji edukacyjnych człowieka XXI wieku).
 8. Палюх М., Освітавсуспільстві, яке змінюється, [In:] Зємба Б. А.,ПстронгД.(Наукові редактори), ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, s. 70-83, [ISBN 978-966-8261-74-9]. (Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie).
 9. KRAUZ A., KRAUZ Ag., PALUCH M., Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2011, s.204 [ISBN 978-83-7586-060-3].
 10. PALUCH M., Pedagogiczne i psychologiczno-społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską. Analiza wartości i postaw, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Sanok 2007, s.189, (ISBN 978-83-921931-0-4).

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow