Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR MAŁGORZATA PÓŁTORAK

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: poltorakg@gmail.com

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Swoje zainteresowania naukowe ogniskuje wokół problematyki szkolnego funkcjonowania dzieci, szczególnie interesuje ją problem trudności i niepowodzeń szkolnych, diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, a także socjoterapii dzieci i młodzieży. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką pedagogiczną.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Pracuje w Instytucie Pedagogiki UR od 2000 roku. W latach 2000-2008 pełniła rolę asystenta, a obecnie jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej.

Posiada ponadto długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w zachowaniu (1995-2003, wychowawca i terapeuta pedagogiczny Ogniska Wychowawczego w Budziwoju), dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (od 2003 – prowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych), a ostatnio także z młodzieżą gimnazjalną (od 2011 pedagog szkolny Gimnazjum Sióstr Pijarek w Rzeszowie).

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Półtorak M. (2005), Prawa dzieci dyslektycznych jako uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. [w:] Prawa dziecka w kontekście wychowawczym. A. Solak (red.), Tarnów, Wydawnictwo Biblos (s. 95-120).
 • Półtorak M. (2006), Pomoc terapeutyczna dzieciom dyslektycznym – rozwiązania systemowe a rzeczywiste potrzeby. [w:] Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny. U. Gruca-Miąsik (red.), Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (s. 91-103).
 • Półtorak M. (2006), Prawa dziecka w opinii wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych. [w:] Społeczna rzeczywistość a prawa dziecka.
  I. Marczykowska, E. Markowska-Gos, A. Solak, W. Walc (red.), Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (s. 210-220).
 • Półtorak M. (2006), Weronika Sherborne – biogram [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom V. T. Pilch (red.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak (s. 716-717).
 • Półtorak M., Półtorak P. (2007), Socjoterapeutyczna grupa otwarta jako forma pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych. [w:] Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wsparcia. U. Gruca-Miąsik (red.), Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (s. 187-202).
 • Półtorak M., Niżankowska-Półtorak B. (2007), Poziom agresywności dzieci a ich percepcja przemocy w filmach. [w:] Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe, tom II: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska. W. Walc (red.), Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (s. 175-186).
 • Półtorak M. (2007), Wiedza przyszłych pedagogów i nauczycieli o problematyce dysleksji rozwojowej. [w:] Dysleksja. Problem znany czy nieznany? M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis (red.), Lublin, Wydawnictwo UMCS (s. 147-163).
 • Półtorak M. (2013), Pedagog szkolny jako osoba wspomagająca uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. [w:] J. Skibska, E. Kochanowska (red.): Nauczyciel wobec wyzwań współczesności – dylematy, poszukiwania i inspiracje,  Bielsko-Biała,  Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej (s. 321-335).
 • Półtorak M. (2014), Trudności w czytaniu i pisaniu. [w:] M. Kułakowska, A. Myszka (red.), Kultura mówienia dawniej i dziś: propozycje, scenariusze, ćwiczenia, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli  (s. 78-94).
 • Półtorak M. (2014), Wiedza i poczucie kompetencji do pracy z dziećmi z ADHD nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. [w:] J. Skibska, J. Wojciechowska (red.): Diagnoza i terapia  pedagogiczna w przestrzeni edukacyjnej, Kraków, Wyd. Libron (s. 181-191).
 • Półtorak M., Smoczeńska A. (2014), Pokonujemy I i II próg szkolny, Wychowawca (ISSN 1230-3720),  nr 6 (s. 28-29).
 • Półtorak M. (2015), Nauczycielskie kompetencje wspomagania w opiniach uczniów gimnazjum. [w:] I. Adamek, U. Szuścik  (red.): Kreatywność w edukacji szkolnej, Kraków, Wyd. Libron (s.93-103).
 • Półtorak M. (2016), Stymulacja i wspieranie rozwoju dzieci ryzyka dysleksji w środowisku rodzinnym. [w:] U. Gruca-Miąsik (red.): Opieka jako kategoria wychowawcza. Metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (s. 274-284); ISBN 978-83-7996-324-9.
 • Półtorak M. (2016), Wybrane uwarunkowania trudności i niepowodzeń szkolnych w opiniach uczniów i nauczycieli; Konteksty Pedagogiczne nr 2(7) /2016, 97-110, ISSN 2300-6471.
 • Półtorak M. (2016), Wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka specyficznych trudności
  w uczeniu się – implikacje praktyczne. [w:] B. Grzyb, G. Kowalska (red.): Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju – wielość obszarów, wspólnota celów, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (s. 275- 287); ISBN 978-83-7880-437-6.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow