Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

DR MAŁGORZATA MARMOLA

starszy wykładowca

w Zakładzie Psychologii

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: marmola@ur.edu.pl

 

 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

- psychologia małżeństwa i rodziny;

- psychologia rozwoju i wychowania;

- psychologia dziecka z niepełnosprawnością;

- relacje pomiędzy rodzicami a nauczycielami;

- rozwój dziecka zdolnego;

- postawy społeczne wobec grup mniejszościowych.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Marmola M. (2003). Nasilenie psychospołecznych problemów osób z lekkim niedorozwojem umysłowym w czterech sferach funkcjonowania. W: J. Sowa (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu RzeszowskiegoSeria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia, nr 1, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 209-228.
 • Mac-Czarnik L., Marmola M. (2009). Empatia a motywacja do pomagania u studentek pedagogiki i pielęgniarstwa. W: A. Batiuk, E. Laska, K. Szmyd (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia, nr 5, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 215-227.
 • Marmola M. (2010). Postawy młodzieży studenckiej wobec małżeństwa, współżycia seksualnego i antykoncepcji. W: S. Pelc (red.), Przemiany współczesnej rodziny polskiej. Rzeszów: WSI-E, s. 140-150. ISBN 978-83-60-50704-9.
 • Marmola M., Ochojska D. (2010). Stosunek do osób starszych u pielęgniarek w województwie podkarpackim. W: Praca socjalna z osobami starszymi. Rzeszów: WSI-E, s. 17-20. ISBN 978-83-60507-07-0.
 • Marmola M., Wańczyk-Welc A. (2012). Rola samooceny nauczyciela w kształtowaniu twórczych relacji z uczniami i rodzicami. W: K. Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak (red.), Odkrywanie talentów. Wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji. Rzeszów: Wyd. UR, s. 186-207. ISBN 978-83-7338-705-8.
 • Ochojska D., Marmola M. (2012). Wybór studiów pedagogicznych a kompetencje osobiste i społeczne (predyspozycje indywidualne studentów pedagogiki do udzielania wsparcia. W: K. Barłóg, D. Ochojska (red.), Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia, Dyskurs Pedagogiczny, Tom 2, Jarosław: Wyd. PWST-E, s. 241-256.
 • Marmola M., Ochojska D., Wańczyk-Welc A. (2013). Postawy studentów wobec uchodźców. W: S. Pelc (red.), Wartości etyczne w pracy z uchodźcami. Rzeszów: WSI-E, s. 129-154. ISBN 978-83-60507-13-1.
 • Englert-Bator A., Marmola M., Wańczyk-Welc A., (2013). Program Triple P (Positive Parenting Program) dla rodzin dzieci z zaburzeniami zachowania jako przykład treningu rodzicielskiego z elementami terapii behawioralnej. W: K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak (red.), Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka. Jarosław: Wyd. PWST-E, s. 133-150. ISBN 978-83-63909-17-8.
 • Marmola M., Wańczyk-Welc A. (2013). Świadomość potrzeb i zdolności dziecka u rodziców uczniów realizujących projekt „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”. W: I. Siudem, M. Stencel (red.), Zrozumieć człowieka – zrozumieć świat. Tom II. Lublin: Wyd. UMCS, s. 199-220. ISBN 978-83-7784-413-7.
 • Marmola M., Ochojska D., Wańczyk-Welc A. (2014). Stereotypy i postawy wobec cudzoziemców. W: A. Gąsior-Niemiec, S. Pelc (red.), Polityka migracyjna w kontekście lokalnym na przykładzie województwa podkarpackiego. Rzeszów: WSI-E, s. 141-157. ISBN 978-83-60507-18-6.
 • Marmola M., Wańczyk-Welc A. (2014). Psychologiczne korzyści wynikające z realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. W: K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska-Prokopowicz (red.), Kultura – Przemiany – Wychowanie. Tom II. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 149-164. ISBN 978-83-7996-078-1.
 • Marmola M., Ochojska D., Węgrzyn-Białogłowicz K. (2014). Niektóre uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób starszych. W: W. Błażejewski, Z. Ruszaj (red.), Dyskurs Pedagogiczny. Pedagogiczne, psychologiczne i społeczne refleksje nad zdrowiem oraz skuteczną edukacją zdrowotną. T. XII. ISBN 978-83-63909-58-1.
 • Marmola M., Wańczyk-Welc A. (2015). Rola współpracy nauczyciela z rodzicami w rozwoju zdolności u dzieci. W: N. Fechner, A. Zduniak (red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. T. 4, Poznań: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, s. 155-172. ISBN978-83-65096-03-6.
 • Marmola M., Ochojska D., Węgrzyn-Białogłowicz K. (2015). Poziom empatii u pielęgniarek a ich stosunek do ludzi starych. W: P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska, A. Gromowska (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 457-478. ISBN 978-83-8061-131-3.
 • Redakcja monografii: M. Marmola, A. Wańczyk-Welc (2016), (red.). Kompetencje życiowe młodych dorosłych. Rzeszów: Wydawnictwo UR. ISBN 978-83-7996-365-2.
 • Marmola M., Ochojska D., Węgrzyn-Białogłowicz K. (2015). Sytuacja psychospołeczna w rodzinach jedno- i wielodzietnych w percepcji dzieci. W: Wychowanie w rodzinie. Trajektorie więzi rodziny współczesnej. Jelenia Góra- Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. T. XI (1/2-15), s. 175-193. ISBN 2082-9019, ISSN 20300-58-66.
 • Marmola M. (2015). Relacje w małżeństwie a postawy rodziców wobec niepełnosprawnych dzieci. Kultura – Przemiany – Wychowanie. Tom III. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 132-143. ISBN 978-83-7996-253-2.
 • Wołpiuk-Ochocińska A., Marmola M., (2016). Aspiracje życiowe i poczucie jakości życia młodzieży w perspektywie jej rozwoju zawodowego. W: W. Poleszak (red.). Wyzwania i zagrożenia adolescencji. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo WSEI, s. 65-84. ISBN 978-83-64527-35-7.
 • Marmola M. (2016). Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich matki i ojca a spostrzeganie małżeństwa i rodziny przez młodych dorosłych. W: M. Stepulak, J. Łukasiewicz (red). System rodzinny w ujęciu temporalnym. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo WSEI, s. 85-97. ISBN 978-83-64527-37-1.
 • Marmola M., Ochojska D., Wańczyk-Welc A., (2016). Korzyści i problemy wynikające z tworzenia klas integracyjnych w percepcji nauczycieli z małych i dużych szkół. W: R. Pęczkowski (red.). Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły. Rzeszów: Wydawnictwo UR. ISBN 978-83-7996-251-8.
 • Wołpiuk-Ochocińska A., Marmola M. (2016). Relacje rodzinne a zadowolenie z życia u młodzieży na różnych etapach edukacji. Kwartalnik Naukowy „Fides and ratio” Dylematy dotyczące wychowania. ISSN 2082-7067 nr 1 (25) 2016, s. 149-165.
 • Marmola M. (2016). Relacje w rodzinie pochodzenia a poziom dojrzałości do małżeństwa u młodych dorosłych. W: M. Marmola, A. Wańczyk-Welc (red). Kompetencje życiowe młodych dorosłych. Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 179-188. ISBN 978-83-7996-365-2.
 • Marmola M. (2016). Stymulowanie rozwoju zdolności matematycznych u dzieci w szkole podstawowej. W: U. Gruca-Miąsik (red.), Opieka jako kategoria wychowawcza – metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym. Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 285-294. ISBN 978-83-7996-324-9.
 • Marmola M. (2016). Opinie rodziców i nauczycieli na temat wychowania do życia w rodzinie w kontekście dojrzewania i inicjacji seksualnej młodzieży. W: N. Starik, A. Zduniak (red.), Edukacja XXI wieku. Patologie edukacji: Ideologia, polityka, biurokracja. Poznań: WSB, s. 179-189. ISBN 978-83-65096-41-8.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow