Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

mgr Magdalena Gadamska

 

Kontakt:

e-mail: gadamska.magdalena@gmail.com

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Tematyka związana z małżeństwem i rodziną we współczesnym świecie (np. zagrożenia dla rodziny, profilaktyka zaburzeń funkcjonowania systemu rodzinnego, formy wsparcia i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym)
 • Problematyka dotycząca relacji z rodzeństwem (np. wychowanie przez rodzeństwo, rodzeństwo jako osoby znaczące)
 • Zagrożenia dla rozwoju dzieci i młodzieży (np. uzależnienia behawioralne, takie jak fonoholizm)

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 2016

 

 • Nauczyciel, wychowawca w świetlicy przy parafii pw. bł. Karoliny Kózki w Rzeszowie

2016

 • Wychowawca na półkoloniach

Od 2015

 

 • Prowadzenie gościnnie szkoleń w Polskim Stowarzyszeniu Animatorów i Pedagogów „Klanza” Rzeszów

Od 2014

 • Działalność w Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”

2011-2013

 

 • Współpraca (wolontariat) z Polskim Stowarzyszeniem Animatorów i Pedagogów „Klanza” Rzeszów

2010-2011

 

 • Wolontariat w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej przy Parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Artykuły naukowe:

 1. Ficek J., Gadamska M., Reintegracja rodziny [w:] Rodzina – centrum świata, red. U. Gruca – Miąsik, Wydaw. UR, Rzeszów 2014, s. 148-159.
 2. Ficek J., Gadamska M., Deprecjacja ról małżeńskich i rodzicielskich [w:] Familiologia XXI wieku – wyzwania i oczekiwania, red. U. Gruca – Miąsik, Wydaw. UR, Rzeszów 2014, s. 187-201.
 3. Gadamska M., Ryzyko pracoholizmu wśród osób studiujących w trybie niestacjonarnym, [w:] Współczesne zagrożenia. Prawda czy fikcja?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2015, s. 615-632.
 4. Gadamska M., Fakty i mity dotyczące zgwałcenia w małżeństwie, „Ius et Administratio” 2/2015, s. 16-27, http://iusetadministratio.eu/22015-579.html
 5. Baracz W., Gadamska M., „Mieć, by być” – czy młody konsument narażony jest na pułapkę zakupoholizmu?  [w:] Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży, red. W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2015, s. 142-152.
 6. Gadamska M., Fonoholizm jako zagrożenie dla uczniów szkół gimnazjalnych [w:] Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży, red. W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2015, s. 109-119.
 7. Gadamska M., Pracoholizm jako zagrożenie dla funkcjonowania systemu rodzinnego [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część II, Red. J. Leśny, J. Nyćkowiak, Wydaw. Młodzi Naukowcy, Poznań 2016, s. 12-18.
 8. Gadamska M., Starsze rodzeństwo jako osoby znaczące w opinii studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część II, Red. J. Leśny, J. Nyćkowiak, Wydaw. Młodzi Naukowcy, Poznań 2016, s. 19-25.
 9. Gadamska M., Phubbing wśród młodzieży licealnej, [w:] Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, red. W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2016, s. 65-79.
 10. Gadamska M., Diagnoza i co dalej? Formy wsparcia uczniów zdolnych w środowisku rodzinnym, [w:] Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Speciálněpedagogická diagnostika v inkluzivnim vzděláváni. Sbornik přispěvků z XII. ročniku  mezinárodni konference v sekci Speciálněpedagogická diagnostika, Red. P. Franiok, Wydaw. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, Ostrava 2016, s. 88-100.
 11. Gadamska M., Wójcik A., Aktywizacja młodzieży w środowisku lokalnym na przykładzie działalności Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” (artykuł w druku).
 12. Gadamska M., Wychowanie przez rodzeństwo. Formy wsparcia w obliczu parentyfikacji w percepcji przyszłych pedagogów, red. W. Walc, Wydaw. UR (artykuł w druku).
 13. Gadamska M., Karnas I., Kocór M., Ku czemu zmierza i ma zmierzać edukacja? (rozważania na przykładzie doświadczeń polskich) (artykuł w druku).
 14. Gadamska M., Czy rodzeństwo może zastąpić rodzica? – blaski i cienie wychowania przez rodzeństwo (artykuł w druku).
 15. Gadamska M., Jamroży K., „Kochać po równo” - czy możliwe jest, by rodzic jednakowo traktował wszystkie swoje dzieci? (artykuł w druku).
 16. Gadamska M., Jamroży K., Karnas I., Rola rówieśników w rozwoju dzieci i młodzieży (artykuł w druku).
 17. Gadamska M., Karnas I., Rodzinne determinanty alkoholizowania się dzieci i młodzieży (artykuł w druku).
 18. Gadamska M., Karnas I., Środowisko rodzinne dziecka z niepełnosprawnością w opiniach przyszłych pedagogów i pracowników socjalnych (artykuł w druku).

Sprawozdania:

 1. Gadamska M., Śmiłek A., Współczesna rodzina – konkubinat?, „Gazeta Uniwersytecka” 1/2012, s. 47.
 2. Ficek J., Gadamska M., Sympozjum na temat reformy systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych, „Gazeta Uniwersytecka” 3/2013, s. 57-58.
 3. Gadamska M., Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży”, „Kwartalnik Edukacyjny” 4/2014, s. 120-124.
 4. Gadamska M., Co zagraża współczesnej młodzieży?, „Gazeta Uniwersytecka” 1-2/ 2015, s. 52-53.
 5. Gadamska M., Karnas I., O uzależnieniu wśród dzieci i młodzieży, „Gazeta Uniwersytecka”, 1-2/ 2016, s. 51.
 6. Gadamska M., Karnas I., Ogólnopolskie konferencje naukowe zorganizowane przez Studencki Krąg Korczakowski w 2015 r., „Kwartalnik Edukacyjny” 1/2016, s. 118-120.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow