Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR KRYSTYNA WĘGRZYN-BIAŁOGŁOWICZ

adiunkt

w Katedrze Nauk o Rodzinie

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Nauk o Rodzinie

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: mistrzostwo@poczta.fm

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

- funkcjonowanie jednostki w procesie zmian społeczno-kulturowych

- twórcza ekspresja dziecka w aspekcie rozwoju

- współczesna rodzina i jej zagrożenia

- społeczno-środowiskowe uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,

-zagrożenia  współczesnego świata i ich wpływ na funkcjonowanie jednostki

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Węgrzyn-Białogłowicz K. (2016). Wyznaczniki profesjonalizmu w pracy socjalnej, W: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, t. 2, red. E. Bojanowska, M. Kawińska, Kontrast, Warszawa 2016, ss. 47–61, ISBN 978-83-62793-19-8.

Węgrzyn-Białogłowicz K. (2016). Ekspresja twórcza dzieci inspirowana malarstwem Paul’a Klee, W: Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, red. A. Ungeheuer-Gołąb, U. Kopeć, Wyd. UR , Rzeszów, ss. 218–226, ISBN 978-83-7996-363-8.

Węgrzyn-Białogłowicz K. (2016). Orientacja temporalna młodych dorosłych, W: Kompetencje życiowe młodych dorosłych, red. M. Marmola , A. Wańczyk-Welc, Wyd. UR , Rzeszów , ss.80-96, ISBN978-83-7996-365-2.

Węgrzyn-Białogłowicz K. (2015). Poziom empatii u pielęgniarek a ich stosunek do ludzi starych, W: Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna (red.) P. Brudek., S, Steuden., I. Januszewska., A. Gamrowska. Wyd. KUL, s.457-478 (wspólnie M. Marmolą i D. Ochojską).

Węgrzyn-Białogłowicz K. (2015). Sytuacja psychospołeczna w rodzinach jedno- i wielodzietnych w percepcji dzieci, W: Wychowanie w rodzinie. Trajektorie więzi rodziny współczesnej. Wyd: Uniwersytet Wrocławski, KPSW Jelenia Góra, Wrocław .t. XI (1/2015) (wspólnie z M. Marmolą i D.Ochojską) ISSN ISSN 2082-9019, ISSN 20300-58-66 ,ss. 193-21.

Węgrzyn-Białogłowicz K.(2014). Niektóre uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób starszych, W: W. Błażejewski, Z. Ruszaj (red.), Pedagogiczne, psychologiczne i społeczne refleksje nad zdrowiem oraz skuteczną edukacją zdrowotną, „Dyskurs Pedagogiczny”, t. 12, Wyd: PWST im. ks. Bronisława Markiewicza, ss. 99-114 (wspólnie z M. Marmolą i D.Ochojską). ISBN 978-83-63909-58-1.

Węgrzyn-Białogłowicz K. (2014). Proces edukacji artystycznej poprzez dialog i wartości, W: Zeszyty Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe 2 (red.) A. Mach, Wyd : Lwów-Rzeszów, ss. 31-39.ISBN 978-83-7996-2.

Węgrzyn-Białogłowicz K. (2014). Analiza twórczej ekspresji dziecka w aspekcie rozwojowym W: Zeszyty Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe 2 (red.) A. Mach, Wyd: Lwów-Rzeszów, ss. 55-67, ISBN 978-83-7996-2.

 

Węgrzyn-Białogłowicz K. (2014). „Samotne rodzicielstwo wobec zadań rozwojowych w ciągu  życia”. [w:]  (red.) J. Brągiel., B. Górnicka  Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców”, Opole: Wyd. Uniwersytet Opolski 2014, ss.49-61

 Węgrzyn-Białogłowicz K. (2012). Szkolne środowisko wspierania rodziny z dzieckiem w okresie adolescencji.[w:] (red). A. Andrzej Garbarz, Beta Szulz, Magda Urbańska, Wiesława Walc . Rodzina w środowisku lokalnym.  Wyd.  Rzeszów, s. 181-195

Węgrzyn-Białogłowicz K. (2012).  Alternatywne formy małżeńsko-rodzinne w ocenie młodzieży akademickiej [w:] Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych (red.). J. Brągiel, B. Górnicka . „Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych”. Wyd. Uniwersytet Opolski , Opole,  s.165-185

Węgrzyn-BiałogłowiczK.(2010). Edukacyjne wyznaczniki profesjonalnej pracy socjalnej w ocenie studentów [w:] U. Gruca-Miąsik, A. Tokarowa, E. Lukac (red.). Profesjonalizm w opiece, wychowaniu, pracy socjalnej. Konteksty polsko- słowacko- czeskie, Wyd. UR Rzeszów, s.282-296

Węgrzyn- Białogłowicz K. (2009). Nietypowe piękno a postawy studentów. W: Zeszyty Naukowe Nr 6 PWSZ w Sanoku, ( red.) H. Kosętka ,A. Chudzik, Sanok , s.167-189

Węgrzyn-Białogłowicz K. (2009) . Tęczowa Rodzina-Szczęśliwa Rodzina: jej wartości. [w:] K. Duraj-Nowakowa , U. Gruca-Miąsik (red.) .  Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Wyd. UR , s.127-138

Węgrzyn- Białogłowicz K.(2009). Dziecko twórcze w warunkach szkolnych i na sposób szkolny. [w:] Twórczość codzienna w praktyce edukacyjnej Maciej Kołodziejski (red.). Wyd. PWSZ Płock, ss.161-169

Węgrzyn- Białogłowicz K.(2009).Edukacyjne aspekty twórczej aktywności dziecka [ w: ] Ku dobrej szkole. Cywilizacyjne dylematy współczesnej edukacji, (red.) Cz. Plewka WSH TWP Szczecin , ss.150-162. T. I

Węgrzyn- Białogłowicz K.(2009).Wartość dzieła sztuki dialogiem w procesie edukacji [ w:] Ku dobrej szkole. Nauczyciele. Technologie kształcenia, (red.) Cz. Plewka WSH TWP  Szczecin , ss.129-137 T.II

Węgrzyn- Białogłowicz K.(2008). Wartości i dialog w procesie edukacji artystycznej.[w:]  Nauczyciel i Szkoła Nr 3-4(40-41) Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Mysłowice s. 79-85

.Węgrzyn-BiałogłowiczK. (2007). Spotkania twórcze wsparciem i możliwością osobistego rozwoju dziecka. [ w:] U.Gruca -Miąsik (red.) Dziecko i rodzina – społeczne powinności opieki i wychowania, Wydawnictwo UR

Węgrzyn- Białogłowicz K.(2007). Przemoc wobec dziecka i jej następstwa. [w:] Nauczyciel i Szkoła (red.) P. Kwolik, Nr 1-2 (34-35. Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Węgrzyn-Białogłowicz K.(2007). Edukacyjne programy komputerowe środkiem wspomagania rozwoju kompetencji językowych dziecka przedszkolnego.[w:]Edukacja wobec wczesnej edukacji dzieci (red.) E. Laska, Wyd. UR

Węgrzyn- Białogłowicz K.(2007). Młodzież akademicka wobec mniejszości seksualnych. [w:] Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły (red.) E. Laska,  Wyd. UR

Węgrzyn-Białogłowicz K.(2007). Kulturowe uwarunkowanie postaw w procesie edukacji studentów. [w:] Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych. Diagnoza- potrzeby- prognozy. (red.) A. Horbowski; J. Potoczny. Wyd. UR , s 175 182

Węgrzyn-Białogłowicz K.(2007). Portret psychologiczny dziecka doświadczającego przemocy. [w:] W. Walc (red.) Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe. Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska. Wyd. UR T. I. s.219-230

Węgrzyn-Białogłowicz K.(2007). Portret dziecka z doświadczeniami przemocy [w:] Problematika socjalno-patologickych javov v skolskom prostredi – stav, prevencia, riesenie  (red.) Tomas Jablonsky, Kataryna Tistanova Wyd. Katolicka Univezita v Rużomberku, ss. 561-576

Węgrzyn-Białogłowicz K. (2006). Postawa twórcza a styl funkcjonowania interpersonalnego.[ w:] W. Limont, K. Nielek (red.) Dylematy edukacji artystycznej, t. II Wyd. OW Impuls, Kraków , s. 237 - 259

psychologiczno-organizacyjne funkcjonowanie nauczycieli. [w:] Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju. (red.) J. Szempruch t. II. Wyd. UR

Węgrzyn-Białogłowicz K.(2006). Osobowościowe zróżnicowanie uzdolnionych plastycznie w świetle wyników badań Testem ACL Gougha i Heilbruna. [w:] (red.) J. Sempruch Zeszyty Naukowe UR „Pedagogika i Psychologia 3” ,Wyd. UR

Węgrzyn-Białogłowicz K.(2006). Warsztaty twórcze w pracy wychowawczo-terapeutycznej z nieletnimi. [w:] F. Kozaczuk (red.).Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Wyd. UR

 

RECENZJE:

Węgrzyn- Białogłowicz K.( 2009). Recenzja książki Z problematyki rodziny i szkoły z początkach XXI wieku autorstwa Zofii Brańka, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ss.225, [w:] H. Kosętka ; A. Chudzik (red.).  Zeszyty Naukowe Nr 6 PWSZ w Sanoku, s.153-166

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow