Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

PROF. ZW. DR HAB. KAZIMIERZ SZMYD

profesor zwyczajny

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: km. szmyd@interia. pl

tel. 607158696

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Prof. zwyczajny UR w Rzeszowie i PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Pedagog, historyk oświaty i myśli pedagogicznej. Zajmuje się przemianami edukacji i wychowania XIX i XX wieku. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się również zagadnienia pedagogiki kultury, edukacji wielokulturowej (międzykulturowej), trwałości i zmienności dawnych i współczesnych idei wychowania i koncepcji edukacyjnych. Zajmuje się ponadto problemami edukacji regionalnej i pokoleniowej (międzypokoleniowej), problemami wychowania wobec unifikacji i relatywizacji wartości wychowawczych doby ponowoczesnej.

Doktorat z zakresu pedagogiki uzyskał w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1994), habilitację w dziedzinie nauk o wychowaniu w UW w Warszawie (2005), tytuł profesora nauk humanistycznych i społecznych uzyskał w 2015. Autor 5 książek, współautor 5 monografii, redaktor i współredaktor ponad 10 prac zbiorowych, około 250 artykułów naukowych, rozpraw, biogramów, recenzji oraz kilkunastu tekstów publicystycznych z dziedziny wychowania i edukacji. Uczestnik kilkunastu projektów badawczych w dziedzinie pedagogiki i edukacji, w tym międzynarodowych (Ukraina, Węgry, Słowacja, Rosja), uczestnik ponad 60 konferencji naukowych, krajowych, międzynarodowych i zagranicznych, organizator i współorganizator kilkunastu. Od 2013 redaktor naczelny międzynarodowego periodyku (czasopisma) Kultura-Przemiany-Edukacja.

 

 

DZIEDZINY BADAŃ NAUKOWYCH :

 • Historia myśli pedagogicznej, jej uwarunkowania w naukach społecznych, humanistycznych i tradycjach narodowych, postawach intelektualnych i światopoglądowych twórców myśli i praktyki edukacyjnej;
 • Rozwój i przemiany teorii i praktyki wychowania, ciągłość, zmienność, trwałości i zmienność;
 • Kulturowe, środowiskowe, regionalne, pokoleniowe i uniwersalne uwarunkowania edukacji;
 • Dylematy wychowania w perspektywie zagrożeń i szans cywilizacyjnych w ponowoczesnej i globalnej rzeczywistości;
 • Historyczne i współczesne (ponowoczesne i globalne) problemy edukacji, opieki i wychowania;
 • Koncepcje pedagogiczne XX wieku i ich współczesne rozwinięcia teoretyczne i aplikacyjne w dziedzinie edukacji;
 • Teoretyczno-metodologiczne orientacje w badaniach pedagogicznych i edukacyjnych – możliwości korelacji modeli empirycznych i jakościowych.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

(Prowadzenie wykładów, seminariów mgr. i dr)

 • Prowadzi zajęcia z przedmiotów: historia myśli pedagogicznej; współczesne kierunki pedagogiczne; teoria wychowania; seminaria licencjackie i magisterskie.
 • W latach 2015-2016 wypromował około 600 licencjatów i magistrów pedagogiki.

 

 

KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH:

Promotor 4 otwartych doktoratów w zakresie pedagogiki: dr M. Świdrak, PWSZ Krosno. Temat rozprawy doktorskiej: Pedagogika kultury a postmodernistyczne koncepcje wychowania (UMCS w Lublinie) – obroniona 16. 01. 2012; mgr M. Wójcik PWSZ Krosno. Temat rozprawy: Tworzenie wiedzy w praktykach pedagogicznych – między teorią i praktyką kompetencji nauczyciela (UŁ w Łodzi – przewidywana obrona 2017); dr Leszek Solarczyk, temat: Tradycje edukacji patriotycznej i obywatelskiej okresu II Rzeczypospolitej (1918-1939), możliwe kontynuacje wartości edukacyjnych, 24 czerwca 2016 obrona w Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Komisja z: Wschodnio-ukraińskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wołodymyra Dala; dr Witold Płoszaj, temat: Szkolnictwo średnie i zawodowe w Jarosławiu od połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej (UR Rzeszów – obroniona 2013).

Ponadto:

 • Recenzja wniosku o nadanie prof. UR, 2006.
 • Recenzje doktoratu mgra Radosława Sztaby – UR Wydział Socjologiczno-Historyczny, Rzeszów 2010;
 • Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Karasińskiej pt. Jadwiga Barszczewska-Michałowska (1884-1966) i jej wkład w rozwój polskiej pedagogiki, napisanej pod kierunkiem dra hab. Cezarego W. Domańskiego, UMCS Lublin 2011.
 • Recenzja wydawnicza pracy Joanny Falkowskiej pt. „Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu autonomii. Idee i twórcy” – UMK Toruń, 2012.
 • Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Ludmyły Pełech „Terapia i metodyka aksjologicznej oświaty w Polsce: porównawczy aspekt”, w postępowaniu habilitacyjnym na stopień doktora habilitowanego nauk pedagogicznych, Ukraińska.

Akademia Nauk Pedagogicznych; Ministerstwo oświaty i nauki Ykrainy Riwniejskiej Dierżawnej Gumanitarnij Uniwersytet, Kijów 2014, ISBN 978-617-515-155-6, ss. 401.

 • Recenzja pracy doktorskiej Joanny Podolak-Zając, Kształtowanie się podstaw systemu opieki nad dzieckiem w Galicji doby autonomicznej napisanej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Meissnera. Kielce 2014.
 • Recenzja pracy doktorskiej Malwiny Setkowicz Pedagogicke aspekty Kality zivota studujucej mladeże (na priklade wybranych vysokych skól v Pol’sku a na Slovensku – vekova Skupina 18 – 23 rokov PREŜOVSKÂ UNIVERZITA FAKULTA HUMANITNY'́CH A PRÌRODNY'́CH VIED UL. 17. Novembra č, 1, 081 16 PREŠOV 5 II 2016 r.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Wołoszyn pt. Problemy edukacyjne dzieci i młodzieży z rodzin emigracyjnych z Polski i Słowacji w Irlandii. Na prośbę Katedry Pedagogiki na Preszovskim Uniwersytecie w Preszovie. 5 II 2016 r.

 

 

Recenzje wydawnicze:

 

Recenzje 2015

 1. Recenzja publikacji Mariana Piórka pt. Śladami cudownych miejsc na Kolbuszowszczyźnie, Kolbuszowa 2015, ISBN 978-83-9268443-7-4, ss. 112.
 2. Wprowadzenie i recenzja książki Adam Krzanowski, Anna Ociepka, Krośniennscy nauczyciele, Jan Krzanowski (1921-1984), Tadeusz Sarapuk (1931-1994), s. 7-10, Krosno 2015, Wydawnictwo ARMAGRAF, ISBN 978-83-65121-15-8, ss. 139.
 3. Dyskurs pedagogiczny. Społeczno-kulturowe oraz pedagogiczne wymiary jakości życia T. 14, Wyd. PWSZ w Jarosławiu 2015, ISBN 978-83-63909-79-6. ISSN 2083-5434, red. naukowa Marian Wolicki, Malwina Setkowicz. (recenzja).
 4. Dyskurs pedagogiczny. Psychologiczny i zdrowotny wymiar jakości życia człowieka, T. 15, red. naukowa Cz. Lewicki, M. Setkowicz (recenzja).
 5. Recenzja artykułu naukowego Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie pt. Badanie aksjosfery przyszłego nauczyciela – od modelu do rzeczywistości. Tarnów 2015.

6.Recenzja artykułu („Kwartalnik Edukacyjny”) pt. Kształcenie do zawodu nauczyciela w Polsce (analiza stron rekrutacyjnych uczelni publicznych). Rzeszów 2015.

 1. Recenzja wydawnicza Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński, t. XVII, ISSN 2391-8594, Częstochowa 2015.
 2. Recenzja wydawnicza Pedagogika XXIV Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2015 ISSN 1734-185X, ss. 667.

 

Recenzje 2016

 1. Recenzja artykułu: Syndrom wrogości profilem różnicującym uczniów o odmiennych poziomach uzdolnień poznawczych w kontekście ich zachowań wolnoczasowych, „Kwartalnik Edukacyjny”, Rzeszów 2016.
 2. Recenzja pracy zbiorowej Wyplatanie Kultury. Debiuty naukowe pod redakcją dra Zbigniewa Lenarta, Oficyna Wydawnicza VERBUM, ISBN 978-83-947065-0-0, Warszawa, 2016.
 3. Recenzja wydawnicza Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński, t. XVIII, Częstochowa 2016.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Zygmunt Karol Mysłakowski (1890-1971) – twórczość i wkład do nauk o wychowaniu. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 1997. ISBN 83-87288-50-0, ss. 255.
 2. Dzieje Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Krośnie w latach 1895-1995. Współredakcja T.I . Wydawnictwo MITEL Rzeszów 1997. ISBN 83-86634-72-3, ss. 310.
 3. Kultura elementem nowej strategii edukacyjnej. Rozprawy i szkice. Redakcja naukowa Adam Horbowski i Kazimierz Szmyd, Wydawnictwo Uniwersyteckie Kraków 1999. ISBN (nie posiada nr ISBN) ss. 85.
 4. Rola edukacji szkolnej w procesie integracji państw Europy, Wydawnictwo Lublin 2003. ISBN – brak, ss. 141.(współautor A. Grzywa-Bilkiewicz)
 5. Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1960-1939), Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003. ISBN 83-7338-097-3, ss. 530.
 6. Między tradycją a zmianą teleologii wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny” Nr 3(189), 2003, s. 91-104.
 7. Z tradycji polskiej pedagogiki wielokulturowej, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 4(190), 2003, s. 25-40.
 8. Edukacja wobec kryzysu wartości społecznych, „Oświata i Wychowanie” nr 2(775), s. 7-12. Wydawnictwo Fundacja i Innowacja Warszawa 2006. ISSN 642-3348, ss. 40.
 9. Z dziejów Narodowego (tajnego) Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie (1919-1926), „Przegląd Historyczno – Oświatowy” nr 1-2(191-192), Warszawa 2006, s. 73-88. ISSN 033-2178, ss. 179.
 10. Uniwersytet Lwowski w dobie samookreślania swojej tożsamości narodowej i wieloetnicznej (1868-1918), (w.): „Przegląd Historyczno-Oświatowy” nr 3-4 (193-194), Warszawa 2006. s. 27-39. ISSN 0033-2178, ss. 287.
 11. W kręgu recepcji myśli społecznej i pedagogicznej Stanisława Staszica (1755-1826) (w.): „Kwartalnik Pedagogiczny” Rok LI: 2006, nr 2(200) Warszawa 2006, s. 45-63. PL ISSN 0023-5938, ss. 204.
 12. Teacher in the face of contemporary educational dilemmas (w.): Kompetencije I Kompetentnost Ucitelja, A.Peko, S.V.Shmaley, (red.): Osijek 2007, s. 107-118. ISBN 978-953-6965-11-3, ss. 575.
 13. K. Szmyd (red.): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pedagogika i Psychologia 4, z. nr 46/2007, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2007. ISSN ss. 375.
 14. The Lifelong education for Inter-human coexistence In the time of globalisatio (w): Cjelozivotno obrazovanje za meduljudsku koegzistenciju u vremenu globalizacje, SVEUCILISTE U RIJECI UCITELJSKI FAKULTET U RIJECI, Rijeka, (Chorwacja) 2008, T.I, s. 167-172. ISDN 978-953-98445-7-6.
 15. Galicja i jej dziedzictwo, T.XX, Historia wychowania misja i edukacja, (red.): K. Szmyd, J. Dybiec, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2008. ISBN 978-83-7338-359-3, ISSN 1895-0361, ss. 562.
 16. University edukacation in the context of global Word ethis hallengs (w.): Zeszyty Naukowe z Pedagogiki Uniwersytetu Lwowskiego, vol. 25, Lwowski Nacjonalnyj Uniwersytet Iwana Franki, Lwów 2009, s. 15-24. UDK: 378123711331640633(4), ss. 328.
 17. New quality of the education for the national identity and diverse cultures, (w.): Iskola es minoseg, (red.): Brezsnyanszky Laszlo, Nyiregyhaza 2009, s. 329-338. ISBN 978963 8805225, ss. 373.
 18. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 5, z. 58, (Współredakcja), Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009. ISSN ss. 354.
 19. Edukacja dla kultury współżycia. Konteksty uniwersalne i lokalne (środowiskowe), Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7667-032-4, ss. 55.
 20. Some Inspiration (Connections) In Modern Theory Of The Educational In J.P. Sartre`S And A. Camus`S Philosophical Anthropology, (w.): A.T.Tymieniecka Phenomenology And Existentialism in the Twenthieth Century, Analecta Husserliana, Hardcover USA 2010, ISBN. 978-90-481-3784-8, s. ss. 394.
 21. Transcendentalism in the culture of pedagogics of Sergiusz Hessen. Ukraińska Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie (wersja angielska) (w.): Pedagogika Wyższej Szkoły: Metodologia, teoria, technologia, (red.): Wiktor Andruszenko i inni, t.I, Równe (Ukraina) 2010, Indeks 23823, s. 198-210, ss. 520.
 22. Antropologia egzystencjalna J.P.Sartrea i A.Camusa w nurcie współczesnego dyskursu pedagogiki humanistycznej. „Kwartalnik Edukacyjny” 2(65) LATO 2011, ISSN 1230-7556, s. 3-27, ss. 133.
 23. Etniczne problemy oświaty w Galicji doby autonomicznej (1860-1918) – niektóre ustalenia historyczno-oświatowe i obszary badań, (w.): Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, paca zbiorowa pod redakcją: A.Kawalec, W.Wierzbieniec, L.Zaszkilniaka, T. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011, ISBN 978-83-7338-679-2, s. 236-266, ss. 433.
 24. Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wiek Polski Południowo – Wschodniej, pod redakcją Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7338-603-7, ss. 498.
 25. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego wymiaru myśli pedagogicznej, red. Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T. I – ss. 213, ISBN 978-83-7338-718-8.

Publikacje 2012

 1. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne. Tradycje i kontynuacje wartości. red. Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.2, ss. 239, ISBN 978-83-7338-722-5.
 2. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, redakcja naukowa – Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.I, ss. 775, ISBN 978-83-7338-713-3.
 3. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, redakcja naukowa – Zofia Frączek, Kazimierz Szmyd, Hubert Sommer, Antoni Olak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.II, ss. 527, ISBN 978-83-7338-715-7.
 4. Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918, cz. III, (współredakcja A.Meissner), Rzeszów 2012, ss. 210, ISBN 978-83-7338-750-8.
 5. Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930-2010. Wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego, Rzeszów 2012, ss. 650. ISBN 978-83-7338-811-6
 6. Chłopski etos Podkarpacia a nowoczesność (w.): Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, (red.): Franciszek Leśniak. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Krosno 2012, ss. 479. ISBN 978-83-910572-3-0.

Publikacje 2013

 1. W kręgu egzystencjalnych i aksjologicznych dylematów wychowania (edukacji) (w.): Prace Naukowo - Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Rodzina i Szkoła. Między współpracą a współzawodnictwem, zeszyt 56, (red.): Barbara Lulek, Krosno 2012, s. 83-100. ISBN 978-83-89293-83-0, ss. 349.
 2. Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, II, III (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka we Lwowie, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Lwów 2013, T. 1, ISBN 978-617-10-003-2; T. 2, ISBN 978-617-10-003-9, ss. T. 473; ss. T.II. 497: (T. III w opracowaniu) współredakcja.
 3. Tamże: Źródła, ewolucje, uniwersalność nauk o wychowaniu w Uniwersytecie Lwowskim 1867-1939, (w.): Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Lwów 2013, s. 75-99, ISBN 978-617-10-0039, ss. 473.
 4. Idee oświatowo-wychowawcze i patriotyczno-narodowe doby powstania styczniowego 1863-1864, (w.): M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilnik, Galicja a powstanie styczniowe (red.): Warszawa-Rzeszów 2013, s. 624-631, ISBN. 978-83-7181-771-7, ss. 653.
 5. Mała Ojczyzna, ludzie, przemiany – Recenzja i wstęp do: Stefania Zborowska, Ocalić od zapomnienia. 100 lat społecznej działalności w Dzielnicy Krościenko Niżne (1912-2012), Wyd. Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Chemigrafia Michał Łuczaj, Krosno 2013, s. 5-9, ISBN 978-83-63937-12-6, ss. 84.
 6. Uniwersytet Lwowski wobec narodowościowych i cywilizacyjnych problemów Galicji końca XIX wieku, do roku 1939 (w.): Oświata na Ziemiach Polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizacyjnych (red.): A. Meissner, J. Potoczny, Wydawnictwo WSE i I w Lublinie, Lublin 2013, s. 205-221, ISBN 978-83-62074-33-4, ss. 299.
 7. kręgu fenomenologii wychowania i filozofii dziecka, s. 23-49, (w.): Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej, (red.): E. Dolata, S. Pusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-900-7, ss. 240.
 8. Lwowskie środowisko nauk o wychowaniu końca XIX i początku XX wieku, (w.): VIRTUTI ET INGENIO. Księga Pamiątkowa Dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, (red.): M.Czarnecki, s. 517-530. Wydawnictwo: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica” Kraków 2013, ISBN 978-83-62261-61-1, ss. 670.
 9. K. Szmyd, (red.): Kultura – Przemiany – EdukacjaMyśl o wychowaniu – teorie i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-901-4, ss. 422. – redakcja.
 10. Tamże: Wstęp, s. 9-14.
 11. Tamże: Wychowanie wobec przemian życia – konteksty cywilizacyjne i kulturowe, s. 63-85.
 12. Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T. III „Педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи” (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka we Lwowie, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Lwów 2013, T.III, ISBN 978-617-10-0062-9 ss.  404 współredakcja.
 13. The University of Lviv – Experiences of Multicultural Education, Input into Civilisation Rapprochement in Europe”, (w.): The old and new thinking about education Nr 42 (red.): R. Kucha, S. Cudak, Łódź 2013, s. 145-159. ISBN 978-83-62916-62-7, ss. 359.

Publikacje 2014

 1. Wprowadzenie do dyskursu pedagogicznego i edukacyjnego, (w.): Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina – Szkoła – Region – Kultura, (red.): B. Lulek, K. Szmyd Prace naukowo-dydaktyczne. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, im Stanisława Pigonia w Krośnie, z. 60, Krosno 2014. s. 13-21. ISBN 978-93-89295-93-4, ss. 424, współredakcja.
 2. Warunki rozwoju szkolnictwa i oświaty w Galicji (w.): Oświata i szkolnictwo w Galicji 1772-1918, (red.): J. Dybiec, A. Meissner, J. Krawczyk, K. Szmyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ISBN 978-83-7996-077-4, ss. 320, współredakcja.
 3. Edukacja wobec zmiany antropologicznej i cywilizacyjnej – zagrożenia i szanse, K. Szmyd, (red.): Kultura – Przemiany – EdukacjaMyśl o wychowaniu – teorie i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ISBN 978-83-7996-078-1, ss. 250, redaktor naczelny.

Publikacje 2015

 1. Warunki rozwoju szkolnictwa i oświaty (w.): Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772-1918, (red.): Julian Dybiec, Jerzy Krawczyk, Andrzej Meissner, Kazimierz Szmyd. Galicja i jej dziedzictwo. T. 22. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 11-20. ISBN 978-83-7996-077-4, ss. 398, współredakcja. (1 ark. wyd.).
 2. K. Szmyd, E. Obodyńska, H. Sommer, Kategoria życia i kondycja człowieka jako wartość edukacyjna (red.): W. Furmanek, A. Długosz, (w.): Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, s. 283-300. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-131-3, ss. 342. (1 ark. wyd.).
 3. K. Szmyd, red. nacz. Z. Frączek, A. Garbarz, B. Skoczyńska-Prokopowicz, Kultura-Przemiany-Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, T. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-078-1, ss. 293. Współredakcja.
 4. Tamże: K. Szmyd, Z. Frączek, Wprowadzenie. Pierwsze doświadczenia i wnioski, (w:). Kultura – Przemiany – Edukacja, Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne T. II, s. 9-10. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015. ISBN 978-83-7996-078-1, ss. 293. (0,1 ark. wyd.).
 5. Tamże, K. Szmyd, H. Sommer, Edukacja wobec zmiany antropologicznej i cywilizacyjnej – zagrożenia i szanse rozwoju, s. 13-30, (w:). K. Szmyd (red.): Kultura – Przemiany – Edukacja, Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne T. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015. ISBN 978-83-7996-078-1, ss. 293. (1,2 ark. wyd.).
 6. Słownik Biograficzny Twórców Oświaty i Kultury XIX i XX Wieku Polski Południowo – Wschodniej – Suplement, pod redakcją Kazimierza Szmyda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-164-1, ss. 398. (25 biogramów, 2,5 ark. wyd.).
 7. K. Szmyd, Niektóre dylematy pedagogiki i edukacji (perspektywa historyczna i stan współczesny) (w:) W trosce o wychowanie. Pamięci Profesora Mieczysława Łobockiego, (red.): Teresa Zubrzycka-Maciąg, Mariusz Korczyński, Marzena Okrasa s. 65-76. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-727-5, ss. 259. (1 ark. wyd.).
 8. K. Szmyd, Uniwersytety na rzecz edukacji kulturotwórczej (regionalnej i uniwersalnej) w dobie ponowoczesnej relatywizacji wartości, (w:) „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. OНOВЛEННЯ ЗMIСTУ, ФОРM TA METОДIВ НAВЧAННЯ I ВИХОВAННЯ В ЗAKЛAДAХ ОCВITИ. ЧAСТИNA 1, s. 66-77, РIВNE 2015, ISBN 966-7281-10-4, ss. 595. (1 ark. wyd.)
 9. K. Szmyd, Wprowadzenie Adam Krzanowski, Anna Ociepka, Krośnieńscy nauczyciele, Jan Krzanowski (1921-1984), Tadeusz Sarapuk (1931-1994), s. 7-10, Krosno 2015, Wydawnictwo ARMAGRAF, ISBN 978-83-65121-15-8, ss. 139 (0,3 ark. wyd.).
 10. Kazimierz Szmyd, Obszary wiejskie – wyzwania kulturowe, s. 81-91, (w:) Dyskurs Pedagogiczny. Społeczno-kulturowe oraz pedagogiczne wymiary jakości życia T. 14, Wyd. PWSZ w Jarosławiu 2015, ISBN 978-83-63909-79-6. ISSN 2083-5434, red. naukowa Marian Wolicki, Malwina Setkowicz, ss. 277.

Publikacje 2016

 1. Szmyd Kazimierz, Szmyd Łukasz 2016: Geo cultural and anthropological (generational) challenges of modern education (research and applications). МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР, збірник наукових праць, Рівне: Вoлинcки oбepeги. 2016. - Вип. 2 – 336 c. ISBN 978-416-428-0, cc. 225-240.
 2. K. Szmyd, Jadwiga Cząstka (1908-2003) nauczycielka i działaczka związkowa

http://www.smzk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=614:jadwiga-czastka&catid=14:biogramy&Itemid=39. 22.08.2016.

 1. K. Szmyd, red. nacz. Z. Frączek, B. Skoczyńska-Prokopowicz, Kultura-Przemiany-Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, T. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-253-2, ISSN 2300-9888, DOI: 10. 15584/kpe, ss. 300. Współredakcja.
 2. Tamże: K. Szmyd, Z. Frączek, Wprowadzenie. (w:). Kultura – Przemiany – Edukacja, Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne T. III, s. 9-10. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-253-2, ISSN 2300-9888, DOI: 10. 15584/kpe, ss. 300. (0,1 ark. wyd.).
 3. Tamże, K. Szmyd, Regionalizm i ponowoczesność – w stronę wychowania antropologicznego i edukacji kulturotwórczej s. 50-68 (w:). K. Szmyd (red.): Kultura – Przemiany – Edukacja, Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne T. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-253-2, ISSN 2300-9888, DOI: 10. 15584/kpe, ss. 300, (1,2 ark. wyd.).

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow