Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR HAB. JOLANTA LENART

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki 

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: jlenart@ur.edu.pl, jolalenart@gmail.com

 

 

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W latach 1983-2007 pracowała jako nauczyciel, a następnie również jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej i w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, a od 1 IX 2003 roku, również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej na stanowisku pedagoga. 

Wiele cennych inicjatyw udało się jej zrealizować w latach 1999-2007, kiedy pełniła funkcję zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej. Najważniejsze z nich, to: nawiązanie współpracy z Rektorem Uniwersytetu Pardue w West Lafayette w Stanach Zjednoczonych prof. dr hab. Robertem L. Ringelem i wspólna realizacja w latach 2000-2006 projektu badawczego pt. Ślady życia i działalności Żydów kolbuszowskich, podpisanie umowy o współpracy z Gimnazjum sv. Frantiska w Levocy (Słowacja), opracowanie formuły i prowadzenie w latach 1998-2005 Powiatowego Festiwalu Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „FETA”.

Praca w szkole i w poradni psychologicznej umożliwiła jej zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego. Duże znaczenie w jej rozwoju zawodowym miał dwukrotny pobyt na stażu w placówkach oświatowych we Francji, w Collège Beaumanoir (1994 r.) i Lycée Polyvalent Privé la Mennais st Armel w Ploërmel (1996 r.), który przyczynił się do poznania francuskiego systemu oświatowego oraz kultury tego kraju.

Swoje kompetencje zawodowe rozwijała także poprzez uczestnictwo w wielu kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych (Zarządzanie Oświatą), co zaowocowało m.in. uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze była wielokrotnie nagradzana nagrodami Dyrektora Szkoły i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

1 lutego 2007 roku podjęła pracę w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • całożyciowe poradnictwo zawodowe,
 • historia oświaty w Polsce w latach 1944 – 1989,
 • jakość życia osób starszych.

 

 

DYDAKTYKA:

Realizuje zajęcia z przedmiotów: programy profilaktyczne, seminaria licencjackie i magisterskie.

Pod jej kierunkiem prace licencjackie lub magisterskie napisało ok. 150 studentów, w tym 35 z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie:

 1. J. Lenart, Historia szkolnictwa w powiecie kolbuszowskim w latach 1944 – 1975, Kolbuszowa 2009, ss.257.
 2. J. Lenart, Z. Lenart, Janek Bytnar „Rudy”. Tradycja a współczesny wzorzec wychowawczy. Dyskurs nie tylko teoretyczny, Kolbuszowa 2011, ss. 192. 
 3. J. Lenart, Z. Lenart, Juventus Semper Fidelis. 100 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Kolbuszowa 2012, ss. 372.
 4. J. Lenart, Orientacja i poradnictwo zawodowe w Polsce w latach 1944-1989, Rzeszów 2013, ss. 400.

 

Skrypty dla studentów:

 1. J. Lenart, B. Kiełtyka-Zając, A. Zając, Realizacja doradztwa zawodowego w cywilizacji wiedzy, Rzeszów 2011, ss. 62.

 

Artykuły:

 1. J. Lenart, Współczesne poradnictwo zawodowe – poradnictwo karier. Potrzeby a rzeczywistość, [w:] Gerlach R., Kulpa - Puczyńska A., Tomaszewska-Lipiec R. (red.), Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia, Bydgoszcz 2008, s. 66 – 72.
 2. J. Lenart, Przygotowanie do wyboru zawodu w kontekście przeobrażeń cywilizacyjnych, [w:] K. Denek, T. Koszyc, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra, Wrocław 2009, s. 281 – 289.
 3. J. Lenart, D. Szumna, Rola szkoły w poradnictwie karier, [w:] M. Jedynak, E. Żerel (red.), Transnacjonalne doradztwo zawodowe, Lublin 2009, s. 239 – 248.
 4. J. Lenart, Rozwój szkolnictwa zawodowego w latach 1944 – 1975 na terenie powiatu kolbuszowskiego, [w:] S. Zych (red.), Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508 – 2008: studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, Kolbuszowa 2009, s. 393 – 440.
 5. J. Lenart, Komu potrzebne poradnictwo zawodowe?, „Pedagogika Pracy” 2009, nr 55, s. 155 – 162.
 6. J. Lenart, Wychowanie do wolności wyboru jako zadanie współczesnej szkoły, [w:] M. Chodkowska., M. Uberman (red.), Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, Rzeszów 2010, s. 296 – 300.
 7. J. Lenart, Postawy wobec starości i ludzi starych na tle przeobrażeń cywilizacyjnych, [w:] I. Piotrohova, E. Lukac (eds.), Vzdelavanie dospelych v poznakovo orientowanej spolocnosti, Presov, 2010, s. 215 – 222.
 8. J. Lenart, Z. Lenart, O niektórych naturalnych i kulturowych determinantach edukacji jutra, [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy, Sosnowiec 2010, s. 64 – 78.
 9. J. Lenart, Przemiany cywilizacyjne a pamięć o starości, „Kwartalnik Edukacyjny” 2010, nr 3 (62), s. 68 – 76.
 10. J. Lenart, Alfabetyzacja społeczeństwa powiatu kolbuszowskiego i podstawowa oświata dorosłych w pierwszych latach po II wojnie światowej, „Rocznik Kolbuszowski” 2010, nr 10, s. 83 – 100.
 11. J. Lenart, Wielowymiarowe aspekty pracy w cywilizacji wiedzy, [w:] Z. Wiatrowski, I. Pyrzyk, Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, Włocławek 2010, s. 181 – 192.
 12. J. Lenart, Talent nadal wartością do zagospodarowania w procesie budowania karier, [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra w Kontekście wyzwań współczesności, Sosnowiec 2011, s. 113 – 129.
 13. J. Lenart, Praca w Galicji. Przygotowanie do zawodu w okresie autonomicznym. Stan badań i potrzeby, [w:] A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak (red.), Galicja 1772 – 1918. Problemy metodologiczne. Stan i potrzeby badań, t. 3, Rzeszów 2011, s. 74 – 92.
 14. J. Lenart, Odbudowa szkolnictwa powszechnego w powiecie kolbuszowskim po II wojnie światowej, [w:] J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarna (red.), Polska. Słowacja. Europa Środkowa w XIX – XXI wieku, Rzeszów 2011, s. 374 – 391. 
 15. J. Lenart, Odkrywanie talentów. Mit czy rzeczywistość?, [w:] K. Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak, Odkrywanie talentów. Wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji, Rzeszów 2012, s. 81 – 97.
 16. J. Lenart, Z. Lenart, Kultura polityczna ludności determinantą modernizacji pragmatyki systemu edukacyjnego, [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk. P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Polityka, Aksjologia i kreatywność w edukacji jutra, Sosnowiec 2012, s. 35-51.
 17. J. Lenart, Studiowanie pedagogiki wobec oczekiwań i wyborów życiowych młodych ludzi, [w:] D. Ciechanowska (red.), Studiowanie w meandrach życiowych wyborów, Szczecin 2012, s. 171-215.
 18. J. Lenart, Upadek psychologii i poradnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie światowej, [w:] B. Baraniak (red.), Człowiek w pedagogice pracy, Warszawa 2012, s. 277- 292.
 19. J. Lenart, Środowiska rzemieślnicze i robotnicze Galicji wobec powstania styczniowego, [w:] Galicja a powstanie styczniowe, pod red. M. Hoszowskiej, A. Kawalec i L. Zaszkilniaka, Warszawa-Rzeszów 2013, s. 147-160.
 20. J. Lenart, Potrzebne lecz nadal lekceważone. Rzecz o poradnictwie zawodowym, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kształcenia, Sosnowiec 2013, s. 93-104.
 21. J. Lenart, Niewydolność poradnictwa zawodowego i jego skutki. Zapomniane doświadczenia z okresu Polski Ludowej, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśmiewicz (red.), Edukacja jutra, Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacyjne osób dorosłych, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2014, s. 213-225.
 22. J. Lenart, Student i praca. Historia i współczesność, „Przegląd Pedagogiczny” 2014, nr 2, s. 117 – 129.
 23. J. Lenart, Niekompetencja czy planowa destrukcja polskiego systemu oświatowego?, „Wychowanie Na Co Dzień” 2014, nr 6, s. 16 – 22.
 24. J. Lenart, Urzeczywistnianie wartości w systemie oświaty terenem indoktrynacji ideologicznej, [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.), Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, Wyd. UR, Rzeszów 2015, s. 275 – 282.
 25. J. Lenart, Z. Lenart, Modelowe środowisko szkolne. Idea czy rzeczywistość, [w:] K. Denek, A. Kamińska, E. Kraus, P. Oleśniewicz, Edukacja jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 163 – 173.
 26. J. Lenart, Życie codzienne rodzin przyszłych bohaterów. Wyjątkowość czy tylko normalność?, [w:] Seria: SZKOŁA – PAŃSTWO – SPOŁECZEŃSTWO, TOM VIII, Doświadczenie dzieciństwa i młodości w Polsce (1918 – 1989) pod red. nauk. A. Kołakowskiego, Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Toruń 2015, s. 61 – 73.
 27. J. Lenart, Zrównoważony rozwój i godna praca – centralne idee poradnictwa kariery i Life Design przedmiotem międzynarodowej debaty. O nową semiotechnikę poradnictwa / Sustainable growth and decent work as central ideas of Carter counseling and life design in an international debate: For a new semio – technique of counseling, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy” 2016, s. 107 – 124/271 – 286.
 28. J. Lenart, Nowe koncepcje i modele całożyciowego poradnictwa kariery. Możliwości i ograniczenia, „Podstawy Edukacji” 2016, tom 9, s. 113 – 122.
 29. J. Lenart, Kierowanie własną karierą jako jeden z wyznaczników sukcesu zawodowego, „Edukacja Dorosłych” 2017, nr 2, s. 117 – 137.
 30.  J. Lenart, W świetle mistrza. Profesor Alicja Kargulowa i Jej Uczniowie, [w:] Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenieni – zapamiętani, pod red. W. Szulakiewicz, Seria Wydawnicza „Pedagogika Toruńska”, tom 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, s. 151 – 178.
 31. J. Lenart, Z. Lenart, Kultura w Gminie Iwierzyce, [w:] Gmina Iwierzyce na przestrzeni dziejów, Tom II pod red. Edyty Czop, Wyd. RS Druk, Iwierzyce – Rzeszów 2018, s. 264 - 319.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

 1. Projekt badawczy Życie i działalność Żydów w powiecie kolbuszowskim w XIX i XX wieku, koordynator w latach 2000-2003.
 2. Międzynarodowy projekt kulturowy Polak, Słowak dwa bratanki koordynowany przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, uczestnik w latach 2002 – 2003.
 3. Międzynarodowy Projekt Badawczy Galicja 1772-1918, (Uniwersytet Rzeszowski, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Instytut Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy), członek zespołu badawczego od listopada 2009 r.
 4. Projekt badawczy mający na celu wydanie Słownika biograficznego twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo – wschodniej, członek zespołu badawczego w latach 2009-2014.
 5. Indywidualny projekt badawczy pt. Proces adaptacji zawodowej i społecznej absolwentów pedagogiki UR z lat 2010 – 2015.

 

PRACA W REDAKCJACH CZASOPISM:

 1. Czasopismo popularno-naukowe „Aspekt” – członek redakcji w latach 1993 – 1997.
 2. Czasopismo popularno-naukowe „Aspekt” – redaktor naczelna w latach 2002 – 2004.
 3. Miesięcznik Powiatowy „Ziemia Kolbuszowska”– członek redakcji w latach 1993 – 1998.
 4. „Rocznik Kolbuszowski”– sekretarz redakcji od stycznia 2011 r.
 5. „Rocznik Kolbuszowski” – członek rady naukowej od marca 2014 r.

 

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH: 

 1. Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, członek od 1985 r.
 2. Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Rzeszowie, członek od 2013 r.
 3. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, członek od 2014 r.
 4. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział w Krakowie, członek od 2014 r.,
 5. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, członek zarządu od 2014 r.
 6. Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze, członek od 2018 r.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow