Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR IZABELA MARCZYKOWSKA

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Specjalnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: imarczyk@univ.rzeszow.pl

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • opieka, wsparcie dziecka i rodziny z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w obszarach oddziaływań pedagogicznych oraz neurologopedycznych,
 • metodyka pracy z dzieckiem i rodziną,
 • metody wczesnej diagnozy i profilaktyki trudności w uczeniu się.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

I. Redakcje monografii:

 1. Opieka i pomoc społeczna w okresie przemian, (red.) W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008
 2. Prawa dziecka. Wybrane aspekty, (red.) I. Marczykowska, E. Markowska-Gos, A. Solak, W. Walc, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s.259-279.

 

II. Rozdział w monografii:

 1. Neurologopeda w systemie wsparcia małego dziecka [w:] Tendencje i konteksty edukacyjno – rewalidacyjne. Wykładnia teoretyczna i empiryczna (red:) A. Stankowski, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Verbum, Ružomberok 2012, Tom II, s. 148-165.

 

III. Artykuły:

 1. Działania profilaktyczne w obszarze wczesnej interwencji [w:] Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej (red.) E. Chodkowska, M. Uberman. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 74- 79.
 2. Relacja: rodzice – terapeuci w procesie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka [w:] Antropotechnika, kulturotechnika a socjotechnika v špeciálnej pedagogike (red:) A. Stankowski, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Verbum, Ružomberok 2010, Tom 1, s 95-102.
 3. Trudności w uczeniu się dzieci konsekwencja nieprawidłowej stymulacji rozwoju [w:] Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej (red.) K. Duraj – Nowakowa, U. Gruca – Miąsik, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 205- 210.
 4. Profesjonalna pomoc zespołu terapeutycznego we wczesnej interwencji i wczesnym wspomaganiu rozwoju. [w:] Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej (red.) U. Gruca – Miąsik, A. Tokárowá, E. Lukáč. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 71- 78.
 5. Kompetencje terapeutów wczesnej interwencji a jej podmiot [w:] Špecjálne vzdelávacie potreby (red:) A. Stankowski, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ružomberok 2009, s 145-153.
 6. Artykuł: Organizacje pozarządowe wspierające dziecko i rodzinę w Polsce,[w:] Opieka i pomoc społeczna w okresie przemian, (red.) W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008, s. 123-131.
 7. Znaczenie systemu wczesnej pomocy dla rodziców dziecka z trudnościami w rozwoju, [w:] Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych, (red.) A. Horbowski, J. Potoczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 420-428.
 8. Logopedia w polskim systemie opieki zdrowotnej i systemie oświatowym, [w:] "Slovenska spolocnost'pre otorinolaryngologiu a chirurgiu hlavy a krku", plik: "Bonus-Prednasky polskych a ceskych autorov".
 9. Działalność Ośrodka Wczesnej Interwencji jako oferta pomocy dziecku i jego rodzinie, [w:] Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, (red.) K. Barłóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 123-134.
 10. Autoagresja wśród dzieci- uwarunkowania i konsekwencje,[w:] Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe, (red.) B. Szluz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, s. 263-269.
 11. Pomoc dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi w kontekście działalności Ośrodków Wczesnej Interwencji, [w:] W trosce o współczesnego człowieka, (red.) Z. Frączek, B. Szluz, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2006, s. 210-220.
 12. Prawa dziecka a aspekt wczesnej pomocy dziecku z dysfunkcjami w rozwoju, [w:] Prawa dziecka. Wybrane aspekty, (red.) I. Marczykowska, E. Markowska-Gos, A. Solak, W. Walc, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s.259-279.
 13. Postawy studentów wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną,[w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 3, (red.) J. Szempruch, Wydawnictwo UR. Rzeszów 2006, s. 341-350.
 14. Rodzice egzekutorami praw dzieci z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Prawa dziecka w kontekście wychowawczym, (red.) A. Solak, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” Tarnów 2004, s. 133-150.

 

IV. Recenzje:

 1. Józef Sowa, Franciszek Wojciechowski „Rehabilitacja edukacyjna w zarysie” [w:] „Kwartalnik Edukacyjny” 3(46) 2006, s. 80-82.

 

V. Inne publikacje:

 1. Skrypt: „Emisja głosu” materiały szkoleniowe w formie skryptu dla uczestników szkolenia z emisji głosu dla nauczycieli akademickich UR, (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), Wyd. Mitel, Rzeszów 2009, s. 37.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow