Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR EWA MARKOWSKA-GOS

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Rodziny

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny

Zakład Pedagogiki Rodziny

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • socjologia
 • prawo karne.

 

ROZWÓJ NAUKOWY:

Absolwentka UMCS w Lublinie/kierunek prawo klasyczne – studia dzienne/ - praca magisterska pisana pod kierunkiem prof. dr hab. J. Wąsika pt.: ”Kara długoterminowego pozbawienia wolności np. art. 210 k.k.” 1989 rok.

W roku akademickim 1998/1999 obrona rozprawy doktorskiej: „Kultura prawna młodzieży studenckiej Rzeszowa” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. J. Wodza, co umożliwiło uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych z zakresu socjologii.

Od 1. V 2011 – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Publikacje z pogranicza pedagogiki, prawa, socjologii.

 

MONOGRAFIE:

 1. Kultura prawna młodzieży studenckiej. Studium socjologiczno-prawne, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2002.

 

WSPÓŁREDAKCJE:

 1. „Prawa dziecka. Teoria i praktyka” materiały zebrali i opracowali: E. Markowska-Gos, H. Sommer, W. Walc, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 149-169 (wydrukowano w 2004r.);
 2. „Prawa dziecka. Wybrane aspekty” (redakcja: I. Marczykowska, E. Markowska, A. Solak, W. Walc, UR, Rzeszów), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2006.

 

ARTYKUŁY:

 1. O niektórych aspektach roli kary długoterminowego pozbawienia wolności w efektywności zwalczania przestępczości, Rzeszów, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe” Prawo- Ekonomia” TOM VIII, 1990, s. 40-63.
 2. Polskie szkolnictwo wyższe wobec wyzwań współczesności: niektóre dylematy i ich uwarunkowania, Zeszyty Naukowe WSP Rzeszów Nr 11 Pedagogika i Psychologia 1993 zeszyt 1, s. 81-90.
 3. Wartości religijne społeczeństwa polskiego a regulacje prawne w okresie transformacji ustrojowej w: Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich (pod red. T. Chrobaka i Z. Stachowskiego), Rzeszów 1995, s. 275-281.
 4. O niektórych aspektach anomii w polskim społeczeństwie lat dziewięćdziesiątych w: Aspiracje a rzeczywistość edukacyjno- wychowawcza w okresie przeobrażeń strukturalnych państwa, pod red. P. Tyrały), Rzeszów: Wydawnictwo WSP, 1997, s. 105-128.
 5. O niektórych problemach patologii rodziny w okresie transformacji ustrojowej (w: Wybrane problemy pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej, pod red. F. Kozaczuka) Rzeszów Wydawnictwo WSP, 1997, s. 49-60.
 6. Wybrane aspekty kultury prawnej studentów Rzeszowa, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Tom 21, 1997 r., s. 205-219.
 7. Jednostka a prawo w opiniach studentów Rzeszowa – wybrane aspekty, Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, nr.1, 2000 r., s. 139-156.
 8. Przemoc w rodzinie jako symptom jej kryzysu – wybrane aspekty socjologiczno- prawne, w: Przemoc wobec dzieci. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne., materiały zebrali i opracowali: Krzysztof Pikor i Wiesława Walc, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2000, s. 66-79.
 9. Socjalizacja prawna jako jeden z aspektów profilaktyki społecznej. w: ”Wychowanie Profilaktyka Resocjalizacja” pod red. J. Sowy, E. Piotrowskiego, J. Rejmana, Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Rzeszów 2003, T. 2, s. 77-92 materiały pokonferencyjne z konferencji ”Wychowanie profilaktyka Resocjalizacja Czudec 14-15 maj 2001”.
 10. Postawy młodzieży studenckiej wobec wybranych przejawów zjawisk patologicznych w świetle wyników badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Pedagogika i Psychologia 1 ed. J. Sowa, Zeszyt Nr 1, 2003 r., Wydawnictwo UR, Rzeszów 2003, s. 229-241.
 11. Przemoc w relacji uczeń – uczeń we współczesnej szkole a Konwencja o Prawach Dziecka - aspekty socjologiczno-prawne, w: ”Prawa dziecka. Teoria i praktyka”materiały zebrali i opracowali: E. Markowska-Gos, H. Sommer, W. Walc, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 149-169.
 12. Przemoc w relacji uczeń – uczeń we współczesnej szkole – aspekty socjologiczno-prawne. Materiały powielone Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie, Konferencja i seminarium na temat: „Współczesne wychowanie i profilaktyka a prawa dziecka”, Tarnów 22 – 23.04.2004 r., s. 17-20.
 13. Władza rodzicielska a przemoc wobec dziecka – wybrane aspekty socjologiczno-prawne., w: „Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny”/red. U. Gruca-Miąsik/, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2006 s. 56-70.
 14. Zachowania ludyczne młodzieży współczesnej jako jeden z przejawów kultury ponowoczesnej (komunikat z badań) w: „Wychowanie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłość” (red.: M. Chodkowska, A. Mach).
 15. Funkcjonowanie małżeństw studenckich na przykładzie środowiska akademickiego miasta Rzeszowa - materiały po konferencyjne „Przemiany współczesnej rodziny polskie” WSI – E Miłocin 8.VI.2009.
 16. Aktywizacja zawodowa, a problem marginalizacji osób niepełnosprawnych powiatu przemyskiego w: „Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup, regionów” (red.: M. Chodkowska, A. Mach.
 17. Status dziecka we współczesnej rodzinie, w: „Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej" (red. K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, s. 141-148.
 18. Władza rodzicielska i jej realizacja we współczesnej rodzinie w świetle wyników badań. Wybrane aspekty socjologiczno-prawne. w: „Wyzwania i szanse współczesnej pedagogiki społeczno-opiekuńczej”, Wydawnictwo UR (red.: K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik).

 

 1. Młodzież współczesna jako prekursor „homo informaticus" w: „Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe" (red. P. Setlak, P. Szulich), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010, s. 141-160.
 2. Młodzież współczesna jako pokolenie ponowoczesne. w: „Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Tom 1. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej" (red.: K. Szmyd, E. Barnaś-Baran, E. Dolata, A. Śniegulska), Wydawnictwo UR 2012.
 3. Konsumeryzm a symptomy dezorganizacji rodziny współczesnej. Wybrane aspekty. W: „Homo consumens. Kultura konsumpcji „(red. M. Dziura, E. Wolanin – Jarosz), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN978-7702-856-8, s.:: 97 – 117.
 4. O dewaluacji znaczenia instytucji małżeństwa w społeczeństwie ponowoczesnym, periodyk t. II, Kultura -przemiany -edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne (red. K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska-- Prokopowicz), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014, s:108 = 129
 5. Społeczeństwo konsumpcyjne a rodzina współczesna. Wybrane aspekty. W: Oblicza współczesnej rodziny (red. K. Serwatko, A. Śniegulska) Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, Sanok 2015, s.: 97 – 113 ; ISBN 978—8-83=61-802 ;
 6. Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie – wybrane aspekty (komunikat z badań), w: „Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowanie edukacyjne”, red. K. Szmyd, Z. Frączek, B. Skoczyńska-Prokopowicz, Rocznik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. III, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015, s. 132–144.
 7. Single jako nowy styl życia, współczesne formy relacji międzyludzkich, w: „Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowanie edukacyjne”, red. K. Szmyd, Z. Frączek, B. Skoczyńska-Prokopowicz, M. Marmola, Rocznik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IV, Wydawnictwo UR 2016, s. 158–180.
 8. Wzór kulturowy współczesnego mężczyzny. Komunikat z badań, w: „Kompetencje życiowe młodych dorosłych”, red. M. Marmola, A. Wańczyk-Welc, Wydawnictwo UR Rzeszów 2016, s. 152–165.
 9. Szczęście małżeńskie wśród mieszkańców Podkarpacia – wybrane aspekty, w: „Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne”, red. K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska-Prokopowicz, Rocznik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. V, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2017, s. 227–252.

 

RECENZJE:

 1. Elementy socjologii prawa: wybór tekstów. pod red. A. Kojdera, E. Łojko, W. Staśkiewicza, A. Turskiej, cz. 1-2, Warszawa 1989 – 1990, Recenzja: Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Filii UMCS, T. 11, s. 194-197.
 2. Elementy socjologii prawa: wybór tekstów. pod red. A. Kojdera, E. Łojko, W. Staśkiewicza, A. Turskiej, cz. 3-4, Warszawa 1990 – 1991, Recenzja: Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Filii UMCS, T. 13, s. 255-258.
 3. Andrzej Gaberle: Patologia społeczna., Warszawa 1993, Recenzja Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Filii UMCS, 1995 r., T.17, s. 225-227.
 4. Andrzej Kojder: Godność i siła prawa: szkice socjologiczno-prawne., Warszawa 1995, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Filii UMCS 1996 r., tom 19, s. 213-216.
 5. Społeczne wizerunki prawa. Z badań: Jakiego prawa Polacy potrzebują? pod red: A.Turskiej, E. Łojko, Z. Cywińskiego, A. Kojdera, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 180, Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, nr 1, 2000 r., s. 153-159.
 6. A. Pieniążek, M. Stefaniuk: Socjologia prawa. Zarys wykładu. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2000, s. 275 - Rzeszowskie Zeszyty Naukowe T. 30, 2001 r. s. 335-340.
 7. K. Frieske: Socjologia prawa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa – Poznań 2001, s. 289, Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Społeczno- Gospodarcza w Tyczynie, Nr 2-4€2, s: 186-191.
 8. Korupcja w życiu społecznym. pod red. J. Kurczewskiego i B. Łaciak, Instytut Spraw Publicznych Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej, Warszawa 2000, s. 178, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Socjologiczno-Historyczna, D. Markowski- red., Socjologia 1, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004, s. 205-209.
 9. A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacje w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 296, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 38, Seria Socjologiczno-Historyczna /D. Markowski – red./, Socjologia 3, Rzeszów 2006, s. 174-179.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 1. Międzynarodowa konferencja organizowana przez WSP w Rzeszowie „Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich”, Rzeszów, referat: „Wartości religijne społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej”.
 2. Konferencja „Wychowanie. Profilaktyka. Resocjalizacja.”, Uniwersytet Rzeszowski Czudec 14-15 maj 2001, referat: „Socjalizacja prawna jako jeden z aspektów profilaktyki społecznej”.
 3. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek a kultura” Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn 6-7 grudnia 2001, referat: „Kultura prawna a społeczeństwo zmiany”.
 4. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Prawa dziecka w społecznej rzeczywistości”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 30.11.2004 r. – 1.12.2004 r., referat: „Status prawny dziecka w społecznej rzeczywistości a zjawisko przemocy we współczesnej rodzinie”.
 5. Seminarium „Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004, „Socjalizacja prawna rodziców jako jeden z paradygmatów realizacji władzy rodzicielskiej w okresie zmian systemowych w III RP, a zjawisko przemocy wobec dziecka w rodzinie”.
 6. Konferencja i seminaria: „Współczesne wychowanie i profilaktyka a prawa dziecka” Tarnów 22.04.2004 r. – 23.04.2004 r. MCDN ODN w Tarnowie,  referat: „Przemoc w relacji uczeń – uczeń we współczesnej szkole – aspekty socjologiczno-prawne”.
 7. Konferencja” Podkarpacie w świetle dotychczasowych badań socjologicznych”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 13.12.2004 r. – 14.12.2004 r./ Instytut Socjologii UR/, referat: „System wartości studentów Rzeszowa - komunikat z badań”.
 8. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Szanse i zagrożenia młodzieży XXI w.” Dębica 26.X. 2004 r. organizatorzy: Starosta Powiatu Dębica, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy, Sekcja Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Dębicy, referat: „Pokolenie ponowoczesne a etiologia zachowań dewiacyjnych i kryminogennych młodzieży w okresie transformacji ustrojowej”.
 9. Międzynarodowa konferencja: „Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych” /diagnoza – potrzeby – prognozy/ Rzeszów – Iwonicz Zdrój 21-23 IX 2005, referat: „Świat wartości współczesnych kobiet np. mieszkanek Podkarpacia – komunikat z badań”.
 10. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zagrożenia i szanse młodzieży XXI wieku”, Iwonicz Zdrój 21.04.2005-22.04.2005, /organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Dębicy, Komenda Powiatowa Policji w Dębicy/, referat: „Wychowanie młodzieży do odpowiedzialności za siebie i społeczeństwo”.
 11. Konferencja „Zagrożenia i szanse młodzieży XXI w.”, Krynica 2005 /organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Dębicy, Komenda Powiatowa Policji w Dębicy, Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat”/, referat „Przemoc w relacji uczeń – uczeń we współczesnej szkole i jej społeczne uwarunkowania - komunikat z badań”.
 12. Międzynarodowa konferencja: „Nauczyciel między przeszłością a współczesnością”, Rzeszów – Iwonicz Zdrój 8-9 V 2006, referat „Realizacja praw dziecka we współczesnej szkole – komunikat z badań”.
 13. Konferencja Naukowa „Teraźniejszość wobec wyzwań edukacyjnych do kreowania cywilizacji przyszłości – inspiracje Floriana Znanieckiego we współczesnych badaniach i przemianach edukacyjnych i społecznych”, UR Rzeszów-Lwów 22-24 X 2008, referat: „Zachowania ludyczne młodzieży współczesnej jako jeden z przejawów kultury ponowoczesnej”.
 14. Międzynarodowe sympozjum „Wspieranie rozwoju regionów, grup i osób zagrożonych marginalizacją” UR Rzeszów 29-30 IV 2009 r. tytuł referatu: Aktywizacja zawodowa, a problem marginalizacji osób niepełnosprawnych powiatu przemyskiego.
 15. „Przemiany współczesnej rodziny polskiej” Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Miłocinie, Rzeszów – Miłocin 8 VI 2009 r., tytuł referatu: Funkcjonowanie małżeństw studenckich na przykładzie środowiska akademickiego miasta Rzeszowa.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej diagnozy – analizy – interpretacje.” Rzeszów 27-28 X 2009 r. tytuł referatu: Dziecko w rodzinie współczesnej z perspektywy wychowania, opieki i wsparcia.
 17. Konferencja naukowa: „Praca socjalna z osobami starszymi” Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Miłocinie, 8 czerwca 2010, tytuł referatu: „Czas wolny osób w jesieni życia”.
 18. Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Mężczyzna w rodzinie -nadzieje i zagrożenia”, Kielce 12-13 maja 2010, tytuł referatu: „Władza rodzicielska małżeńskiego, rozwiedzionego i pozamałżeńskiego ojca – aspekty socjologiczno-prawne”.
 19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Edukacja dla tożsamości kulturowej regionów (ojczyzn) wobec unifikacji i wielokulturowości europejskiej”, Sanok maj 2010, tytuł referatu: „Młodzież współczesna jako pokolenie ponowoczesne”.
 20. Konferencja Naukowo- Szkoleniowa: „Bezpieczny Internet”, organizator Komenda Powiatowa w Dębicy, Krynica 2-3 grudnia 2010, tytuł referatu: „Młodzież a Internet – szanse i zagrożenia”.
 21. Konferencja Naukowa „Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie”, Tarnów 2010, tytuł referatu: „Młodzież współczesna jako prekursor homo informaticus”.
 22. Konferencja Naukowa: „Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym" Rzeszów 10-11 maja 2011, tytuł referatu: „O dezorganizacji we współczesnej rodzinie- wybrane aspekty socjologiczno-prawne.” organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski Instytut Pedagogiki, Katedra Nauk o Rodzinie, Studencki Krąg Korczakowski przy UR, Instytut Teologiczno- Pastoralny w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Podkarpacki Kurator Oświaty, Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny w Rzeszowie, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rzeszowie,.
 23. Konferencja Naukowo- Szkoleniowa: „Rodzina zastępcza – odpowiedzialność i zaszczyt”, tytuł referatu: „Dziecko w rodzinie zastępczej i jego prawa”, Rzeszów 16 wrzesień 2011.
 24. Konferencja Naukowo Szkoleniowa: „Współczesna rodzina- konkubinat?”, organizatorzy: studencki Krąg Korczakowski przy UR, Europejskie Stowarzyszenie Studentów ELSA Rzeszów 7 grudzień 2011, tytuł referatu: „Władza rodzicielska w konkubinacie jako alternatywnej formie życia małżeńsko-rodzinnego”.
 25. Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Prawne i psychologiczne aspekty cyberprzemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży”, organizatorzy: Wójt gminy Dębica, Komenda Powiatowa Policji w Dębicy, Szczawnica Zdrój 24 -25 październik 2013, tytuł referatu: „Zjawisko hazardu wśród współczesnej młodzieży – komunikat z badań „.
 26. „Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Partnerstwo międzysektorowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych , Rzeszów 20 maj 2014, Organizatorzy: UR Wydział Socjologiczno – Historyczny , Zakład Socjologii Problemów Społecznych , Technicki UniVersita w Liberci Fakulta prirodovedne -humaniti a pedagogicka Katedra socialnich studii a specialni pedagogiky ; PWSZ im. J. Grodka w Sanoku Instytut Humanistyczno-Artystyczny Zakład Pracy Socjalnej, Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych „Societatis „, tytuł referatu: Funkcjonowanie samotnych ojców -o potrzebie wsparcia – komunikat z badań.
 27. Konferencja Naukowo -Szkoleniowa „Razem bezpieczniej”, Maniowa 15 -16 maja 2014, Organizatorzy: Komenda Powiatowa Policji w Dębicy, Burmistrz miasta Dębica, tytuł referatu: „Młodzież współczesna – szanse i zagrożenia
 28. Konferencja Naukowa „Obraz współczesnej rodziny. Przemiany, problemy, perspektywy, Instytut Socjologii KUL Jana Pawła II, Lublin 24 – 25 listopad 2014, tytuł referatu: Przemoc kobiet wobec mężczyzn we współczesnej rodzinie.
 29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kompetencje życiowe młodych dorosłych 2015. Mity a rzeczywistość. Rzeszów 14 -15 maj 2015, Zakład Psychologii Wydział Pedagogiki Uniwersytet Rzeszowski, tytuł referatu: Wzór kulturowy współczesnego mężczyzny - komunikat z badań.
 30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Etyka- Rodzina- Społeczeństwo., Rzeszów 20 =21 czerwiec 2015, organizatorzy: Institut Eticzny a bioeiky Filozoficko Faculte Presovsky University v Presovie, Zakład Pedagogiki Opiekuńczo- Wychowawczej Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Nauk o Rodzinie Wydział Pedagogiki Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogiki Uniwersytet Rzeszowski, tytuł referatu: Zjawisko blogowania wśród współczesnej młodzieży, jako specyficzna forma komunkacji, a funkcjonowanie w rodzinie - komunikat z badań).
 31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzina. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy, Akademia Humanistyczna im. A.Gieystora w Pułtusku, Pułtusk 19 marzec 2015, tytuł referatu: Samotne ojcostwo- wybrane aspekty. Komunikat z badań.
 32. Ogólnopolska konferencja Naukowa: Rodzina- Kultura. Współczesne tendencje i uwarunkowania. Organizatorzy: Wydział Pedagogiczny UR, Katedra Nauk o Rodzinie, Zakład Pedagogiki Opiekuńczo- wychowawczej, Rzeszów - Iwonicz 29-30 marzec 2017

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow